Důležité právní normy ve stavebnictví II.: formuláře

Na stránce Form.cz - formuláře na internetu je k dispozici 25 základních formulářů z oblsti stavebnictví. Formuláře PDF lze prohlížet a tisknout pomocí programu AcrobatReader, vyplňují se ručně. Formuláře FFW se vyplňují přímo na počítači programem FormFiller, tisk je možný do originálu nebo na čisté listy. Skupina...

Na stránce Form.cz - formuláře na internetuje k dispozici 25 základních formulářů z oblsti stavebnictví.
Formuláře PDF lze prohlížet a tisknout pomocí programu AcrobatReader, vyplňují se ručně.
Formuláře FFW se vyplňují přímo na počítači programem FormFiller, tisk je možný do originálu nebo na čisté listy.
Skupina stavebnictví obsahuje tyto formulář:
1 Čestné prohlášení


2 Denní záznamy stavby


3 Lhůtník


4 Návrh na kolaudaci stavby a vydání kolaudačního rozhodnutí


5 Návrh na vydání územního rozhodnutí


6 Návrh na vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků


7 Ohlášení drobné stavby, stavební úpravy, udržovacích prací


8 Ohlášení: reklamního - informačního - propagačního zařízení


9 Prohlášení o kvalifikaci


10 Prohlášení o vedení stavby prováděné svépomocí


11 Prohlášení účastníků o vzdání se práva odvolání


12 Přehled hospodářských staveb, smluv, jejich změn a doplňků


13 Přehled objednávek subdodavatelů a průběh jejich plnění


14 Přehled zkoušek všech druhů


15 Seznam technické dokumentace, jejich změn a doplňků


16 Seznam úředních opatření týkajících se prací


17 Seznam všech dokladů týkajících se prací


18 Vzdání se práva odvolání


19 Žádost o povolení k odstranění stavby


20 Žádost o povolení nahlížení do spisu


21 Žádost o povolení výjimky z vyhlášky č.137/98 Sb.


22 Žádost o stavební povolení


23 Žádost o stavební povolení (sloučeno s územním řízením), dodatečné povolení stavby


24 Žádost o změnu stavby před dokončením


25 Žádost o změnu v užívání stavby


Další dokumenty a užitečné programy naleznete také v naší rubrice DOWNLOAD.


-vr-

Komentáře

Načítám komentáře...