Státní podpora hypoték pro mladé: letos ne

Státní podpora hypoték pro mladé do 36 let bude letos nulová.

    <p>Průměrná úroková sazba za rok 2005 a výše státní podpory hypotečního úvěrování platná pro období od 1. 2. 2006 do 31. 1. 2007</p>

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) poskytuje průběžně státní podporu ke splátkám hypotečních úvěrů na pořízení bydlení mladými lidmi, a to podle nařízení vlády stanovujícím podmínky poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let. Jedná se o podporu starších hypotečních úvěrů na základě dříve uzavřených úvěrových smluv, kdy byly na trhu hypoték vyšší komerční úrokové sazby a státní příspěvek toto úrokové zatížení snižoval.

Zmíněné nařízení vlády ukládá MMR za povinnost vždy k 1. únoru příslušného kalendářního roku zveřejnit průměrnou sazbu úroku za předchozí kalendářní rok.

Průměrná úroková sazba za rok 2005 pro účely státní podpory poskytované podle nařízení vlády tedy činí 4,15 %, resp. 4,15 % (podle doby trvání smlouvy). Je-li průměrná sazba úroku nižší než 5 %, příspěvek se neposkytuje.

Z toho vyplývá, že pro všechny žadatele, kteří zahájí čerpání hypotečního úvěru po 31. lednu 2006, bude státní podpora i nadále nulová. Stejně jako loni. Ke snížení státní podpory na nulovou hodnotu dojde rovněž u těch stávajících příjemců podpory, u kterých po 31. lednu 2006 podle smlouvy o hypotečním úvěru dojde ke změně sjednané běžné úrokové sazby úvěrující banky.

Zdroj: MMR

Komentáře

Načítám komentáře...