Voda ze studně jen s povolením

Voda ze studně jen s povolením

Voda je stále cennějším přírodním zdrojem, proto Parlament České republiky v prosinci roku 2003 přijal nový zákon č. 20/2004 Sb.,...

Voda je stále cennějším přírodním zdrojem, proto Parlament České republiky v prosinci roku 2003 přijal nový zákon č. 20/2004 Sb., měnící starý vodní zákon (č. 254/2001 Sb.), který má regulovat nakládaní vodou. Ti, kteří vlastní a používají vodu ze studně vybudované po 1. lednu 1955, tak potřebují od 1. 1. 2008 platné povolení k odběru podzemní vody.

Přestože mít povolení k odběru vody není žádnou novinkou, povinnost ho mít je platná už od roku 1955, nastal v této věci rozruch. Kdo ho musí mít? Kdo ne? Kde o povolení / prodloužení žádat? Jaká povolení mít?

Jaká povolení jsou potřeba
Ke studni musí být dvě povolení. Jedno stavební a druhé k odběru podzemní vody. Tato povolení vydává vodoprávní úřad. V případě povolování studní pro domácnosti je jím odbor životního prostředí pověřeného obecního úřadu – radnice větší obce. V případě povolování studní pro jiné než domácí účely je jím odbor životního prostředí obecního úřadu s rozšířenou působností – radnice velkého města.

Příslušný vodoprávní úřad, na který se obrátit, můžete nalézt zde.

Každý, kdo má více studní, které též využívá, musí mít povolení k odběru vody pro každou z nich!

Kdo musí žádat o povolení?
Každý, kdo má studnu vybudovanou nebo povolenou v období od 1. 1. 1955 do 1. 1. 2002, používá ji, ale nemá žádné povolení (ani stavební, ani k odběru vody) a na vodoprávním úřadě nebudou ani v archivu potřebná povolení dohledána. Případně má stavební povolení, ale nemá povolení k odběru vody, které se nedohledá ani v archivu příslušného vodoprávního úřadu.

O povolení musí žádat i ti, kteří vlastní studnu vybudovanou či povolenou po datu 1. 1. 2002, kteří ji využívají, ale nemají žádné povolení.

Každý, kdo studnu má, používá ji, ale neví, kdy byla vybudována, by si toto měl zjistit. Zjistí-li, že studna byla vybudována po datu 1. 1. 1995 a není povolená, též musí požádat o povolení.

A konečně o povolení musí požádat i ti, kteří mají studnu vybudovanou před 1. 1. 1995 a nepoužívají ji pouze pro domácnost či rekreační objekt.

Kdo musí žádat o prodloužení povolení?
O prodloužení stávajícího platného povolení k odběru vody musí pak žádat ti, kteří mají studnu vybudovanou a povolenou v období od 1. 1. 1955 do 1. 1. 2002, mají jak stavební povolení, tak i povolení k odběru vody, využívají ji pro své podnikání nebo více než jednu domácnost, případně nemají v povolení uvedeno, že ji čerpají pro jednu domácnost.

Dále musí o prodloužení povolení žádat též ti, kteří mají studnu vybudovanou a povolenou před 1. 1. 1955 a vodu čerpají pro jiné účely než pro domácnost.

Zde platí, že povolení vydaná k datu 31. 12. 2001, kdy také nabyla právní moci, ke dni 1. 1. 2008 zanikají a je třeba zažádat o jejich prodloužení. Povolení vydaná od 1. 1. 2002 platí i nadále stejně jako povolení vydaná do 31. 12. 2001, která nabyla právní moci až po 31. 12. 2001.

Kdo nemusí nic?
O žádné povolení nemusí žádat ti, kteří mají a používají studnu vybudovanou od 1. 1. 1955 do 1. 1. 2002, ani ti, kteří ji mají vybudovanou po 1. 1. 2002, používají vodu pouze pro domácnost či rekreační objekt a mají obě povolení.

Nic nemusí řešit ani ti, kteří vlastní a využívají vodu pouze pro domácnost či rekreační objekt ze studně vybudované před 1. 1. 1955.

Do kdy žádat?
Žádosti o prodloužení stávajícího platného povolení je potřeba podat nejpozději do 1. 7. 2007. Pokud žádosti o prodloužení stávajícího povolení nebude vyhověno, je možné požádat o vydání nového povolení k odběru podzemních vod.

Formulář žádosti o vydání nového povolení k odběru podzemních vod obdržíte na příslušném vodoprávním úřadu, případně v elektronické podobě zde.

Kdo by odebíral podzemní vodu bez příslušného povolení, může dostat pokutu ve výši až 50.000 Kč u fyzické osoby a u právnické nebo fyzické osoby podnikající až 10.000.000 Kč!

-td-
Zdroj: Ministerstvo zemědělství a životního prostředí
Foto: Archiv In

Komentáře

Načítám komentáře...