Rozvod a hypotéka - Dům se prodávat nebude

Rozvod a hypotéka - Dům se prodávat nebude

V případě této varianty záleží vždy především na dohodě rozvádějících se manželů, jak hodlají svou situaci v bydlení nadále řešit.

    <p>Předpokládejme, že rozvádějící se manželé se dohodnou, že jeden z nich zůstane v domě s hypotékou a bude ji sám také dále splácet.</p>

Tady může nastat ovšem problém číslo 1. Banka to nemusí vůbec povolit, pokud ten, kdo chce dále sám splácet, nebude dostatečně bonitní, neprokáže bance požadovaný příjem. V takovém případě nezbývá, než se pokusit najít jiného spoludlužníka, což může být velmi náročné a nemusí se setkat s úspěchem. Pokud se vhodný spoludlužník najde, druhý manžel se z hypotečního úvěru vyváže.

Tady ale velký pozor - jsou případy, které by měly být varováním pro ty manžele nebo manželky, kteří dům opouštějí a nejsou nadále už jeho spolumajiteli! Oba manželé musejí společně požádat banku o vyvázání jednoho z nich ze závazku splácet hypotéku. Jinak to banka neudělá. Neboli ten, kdo z domu odchází, si sám banku o vyvázání z úvěru požádat nemůže. Takže by nadále všude figuroval s poznámkou, že splácí hypotéku a další úvěr mu už nikdo nedá.

Pokud se ale opravdu smluvně manželé dohodnou, že podají bance žádost o vyvázání jednoho z nich a banka to provede, může si manžel odcházející ze společného domu zažádat o "svou" hypotéku na své nové bydlení. I to může ovšem mít háček. Banka k němu přistupuje jako k úplně novému klientovi, takže opět musí prokázat dostatečné příjmy. Pokud nejsou akceptovatelné, musí opět hledat spoludlužníka, nebo se spokojit jen s částí peněz, které mu banka schválí, a zbytek najít jinde.

Další možností je, že jeden z manželů v domě zůstane, bude nadále sám splácet hypotéku a ještě toho druhého vyplatí, aby si mohl pořídit vlastní bydlení. To ovšem opět záleží na vzájemné dohodě.

A pokud se nic nepovede, k dohodě nedojde a banka nic nepovolí? Po neúspěšném vyčerpání všech možností je tady však ještě jedna situace - ze všech možná psychicky nejnáročnější - rozvedení manželé zůstávají spolu bydlet v domě nebo bytě zatíženém hypotékou a splácejí dále...

Pokud je žadatel(ka) ženatý nebo vdaná, banka vyžaduje souhlas druhého partnera.

Pozor i na situaci, kdy jsme ženatí nebo vdané, ale nežijeme spolu, a v extrémních případech jsme manžela nebo manželku třeba léta neviděli. To se může stát, třeba pokud se žena provdá za cizince, rozvede se v jeho zemi a u nás pořád nestíhá uvést papíry do pořádku. Pak si po letech chce vzít hypotéku a ke svému údivu zjistí, že banka vyžaduje manželův souhlas. I pokud s ním nežije. Nebo doporučí ženě, aby přinesla české potvrzení o rozvodu. Banka si vždycky hlídá veškerá možná rizika.

-ag-
Foto: http://www.profimedia.cz/

Komentáře

Načítám komentáře...