Jaká povolení musíte mít pro vlastní studnu

Studna

Autor:

Horka nepolevují a mnozí z vás už přemýšlejí nad tím, že postaví, prohloubí nebo upraví studnu. Jenže taková studna potřebuje hromady povolení.

Především potřebujete stavební povolení. A to bez výjimky, ať budete mít studnu vrtanou, kopanou, nebo to bude jen pramenná jímka. Stavební povolení potřebujete při stavbě nové studny a občas i při rekonstrukci? Kdy to bude? To my vám neřekneme. To budete muset obeslat vodoprávní úřad a ten rozhodne, zda je stavební úprava natolik rozsáhlá, že stavební povolení budete potřebovat.

Mohlo by vás zajímat

Pěkně od začátku

Ale vezměme to všechno pěkně tak, jak to má být postupně. Nejdříve byste měli zjistit, jestli je vůbec hloubení studny reálné. Hydrogeologický posudek v tomto případě je asi nejvýhodnější investicí, protože ho následně budete stejně potřebovat. A najít nejvhodnější místo pro studnu také není nejjednodušší a navíc hydrogeolog posoudí, jestli svou studnou neseberete vodu okolním studnám. Jsou k tomu zapotřebí zkušební vrty. Na ty nepotřebujete žádné povolení.

Pokud je vše v pořádku, připravte si tyto dokumenty:

Studna

Autor:

  • Doklad o vlastnictví pozemků, na kterých budete studnu stavět
  • Projektovou dokumentaci stavby
  • Hydrogeologický posudek
  • Vyjádření orgánů státní správy, kterých se stavba bude dotýkat (majitelé okolních pozemků, povodí, CHKO, životní prostředí, ale pokud jste v leteckém koridoru, tak třeba i střediska letového provozu)
  • Souhlas sousedů
  • Povolení k odběru vody
  • Vyjádření vodoprávního úřadu

S tímto následně můžete na stavební úřad, kde vám vydají územní rozhodnutí a následně i stavební povolení.

Co je povolení k odběru vody

Nemůžete si podzemní vodu jen tak odebírat. Musíte mít k tomu povolení. A to i tehdy, pokud již máte studnu postavenou, a to po 1.1.1955. U starších studen toto povolení být nemusí. Pozor! Je tu jedna záludnost. Někdo povolení má, ale je vydáno ještě před rokem 2002. Pokud tomu tak je, pak musí být obnoveno, protože rokem 2008 a změnou zákona zaniklo.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com

Komentáře

Načítám komentáře...