Příprava domu na zimu (I.)

Příprava domu na zimu

Autor:

Těsně před zimou musíme věnovat zvýšenou péči domu. Zanedbání nakonec může znamenat velký problém. Co tedy musíme na domě všechno udělat?

Do standardní údržby patří čištění cest dešťových vod, ke kterým patří vyčištění žlabů, jejich sítek od listí a jiných spadů, vyčištění lapačů střešních splavenin (gajgrů) a kontrola akumulační jímky, pokud ji např. máme na zalévání (včetně kontroly a vyčištění sítka čerpadla). Často jsme voláni k neoprávněné reklamaci, že ze žlabů přetéká voda, a toto nevyčištění je příčinou. Voda bohužel může zatéct např. za dřevěný obklad fasády a způsobit i další nemalé škody, takže čistit sítka se vyplatí.

Příprava domu na zimu
Na vymetání nepořádku z okapů jsou i speciální nástavce

Autor:

Pokud máme plochou střechu s obrácenou skladbou izolací (hydroizolace je pod tepelnou) a vrchní vrstvu tvoří podkladní textilie s kačírkem, mohou se nám na ploše vyskytnout mechové porosty a různé náletové rostliny i dřeviny. Plochu střechy postačí jednou ročně zkontrolovat, rostliny a dřeviny mechanicky odstranit a preventivně místa výskytu postříkat likvidačním herbicidem. Pokud se nám rostliny prokoření přes kačírek do geotextilie, budou se špatně odstraňovat. Při této činnosti též vizuálně zkontrolujeme čistotu mřížky střešní vpusti a popřípadě odstraníme nečistoty.

Pokud máme ještě střechu s asfaltovou izolací, je potřeba věnovat pozornost ochrannému reflexnímu nátěru, který podstatně prodlužuje životnost izolace, a v případě již nefunkčního nátěru bez prodlení provést nový. Ze zkušenosti bychom doporučili nátěr obnovovat každé tři roky.

S vodou souvisí i kanalizace, v případě spádové a při běžném použití nevyžaduje žádnou údržbu, pokud máme tlakovou kanalizaci běžnou v satelitních městečkách, je potřeba podle tvrdosti vody a četnosti používání saponátů jednou až dvakrát do roka vystříkat přečerpávací jímku tlakovou vodou, hlavně očistit čidla v ní umístěná – ať už plovoucí, nebo stacionární, jinak nám přestane řádně fungovat. Tuto údržbu si můžeme provádět sami, nebo objednat u dodavatele jímky, který tyto služby obvykle nabízí. Opomenutí může mít nepříjemné následky od plné jímky, a tím nemožnosti používat v domě jakékoliv WC a koupelnu, až po možnost „kousnutí se“ vlastního čerpadla, a pak je již taková oprava i finančně nákladnější. Takže raději volme prevenci.

V prvních měsících užívání domu se můžeme setkat s tím, že nám slabě poteče voda z baterie nebo dokonce přestane téci vůbec. Je to obvykle způsobeno zanesením jemného sítka perlátoru, který je na každé baterii a který postačí vyšroubovat a propláchnout. Pro prevenci doporučuji na přívodní potrubí do domu osadit filtr, který celý problém centrálně vyřeší. Podle potřeby ho občas propláchneme.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com

Komentáře

Načítám komentáře...