VÝHODY DŘEVOSTAVBY

Komfortní způsob dodávky, jistota pevné ceny a především vynikající tepelná izolace, jsou přednosti montované dřevostavby, ale to jsou jen slova, takže fakta. Mluvíme-li o montované dřevostavbě, mluvíme vlastně o domu připraveném ve výrobním závodě až do stadia plně dokončených jednotlivých stavebních prvků....

Komfortní způsob dodávky, jistota pevné ceny a především vynikající tepelná izolace, jsou přednosti montované dřevostavby, ale to jsou jen slova, takže fakta.

Mluvíme-li o montované dřevostavbě, mluvíme vlastně o domu připraveném ve výrobním závodě až do stadia plně dokončených jednotlivých stavebních prvků. Následovně jsou tyto díly dopraveny na místo stavby, kde se pak na vybudovaný suterén nebo na základovou desku smontuje samotný dům. Celý dům je postaven během několika dnů včetně dveří, oken, pokryté střechy a často též omítnutý nebo obezděný. Proto se pro takovýto druh výstavby nejlépe hodí lehký stavební materiál a tím je samozřejmě dřevo.

Nejenže náš dům bude stát za pár dní, také bude lépe tepelně izolován. Dřevěná konstrukce na rozdíl od zděné nám zaručí nejen lepší tepelnou izolaci, ale i lepší stabilitu. Stabilitu zaručují velkorozměrové panely, domy s takovouto konstrukcí právě pro vysokou stabilitu bývají často používány v oblastech, kde hrozí zemětřesení, sesuvy půdy atd. Je však pravdou, že dřevěná konstrukce nemá tak dobré zvukově izolační vlastnosti jako zděná.

Právě podle způsobu výstavby lze rozdělit dřevěné montované domy na domy s dřevěnými skeletovými konstrukcemi a na domy s dřevěnými rámovými konstrukcemi. Přičemž domy s dřevěnými skeletovými konstrukcemi jsou klasické výstavbě bližší. U tohoto typu zůstává nosná konstrukce domu zřetelná, příčky nebývají nosné a tudíž mohou být zasazeny prakticky všude. Někdy se může v fasádě těchto domů vyskytovat vysoký podíl skla, ale to je již jen doména některých výrobců. Kdežto domy druhého typu jsou tvořeny panely z dřevěných rámů a příčných trámů, vzniklé dutiny pak vyplňuje izolační látka. Pro vytvoření vnitřního prostoru se používá desek ze sádrokartonu, vnější izolační desky a na nich pak všechny běžné druhy fasády, případně bývá dům obezděn lícovými cihlami.

Pokud jde o tepelnou izolaci obvodových zdí montovaných domů na bázi dřeva je vynikající. Díky dnes používané konstrukci leží hluboko pod hodnotou 0,3 W/m2K, čehož nelze v žádném případě u zděných domů dosáhnout ani za pomoci dodatečné izolace. Ještě lepší důkaz o dobré tepelné izolaci montovaných domů podává vypočítaná roční potřeba tepla, protože odpovídá teoretické spotřebě energie na jeden čtvereční metr obytné plochy ročně. Taková hodnota (pro nízkoenergetický dům) by měla odpovídat 5 - 10 litrům topného oleje nebo analogicky 5 - 10 kubickým metrům na jeden metr čtvereční podlahové plochy, čehož montované dřevostavby dosahují.

I při samotné výrobě se ušetří spousta primární energie, která je nutná pro výrobu stavebních hmot. Ukázalo se, že na výrobu jedné vnější stěny montovaného domu dosahuje celkově spotřebovaná energie jen poloviny než je veškerá spotřeba u domu zděného. Což je dobré především z ekologického hlediska.

Zbytečné obavy máme i z toho, že domy budou vydávat životu nebezpečné látky, například uvolňovanými z impregnačních a ochranných látek, lazur a laků. Jako tomu bylo v minulosti, kdy se vyskytly případy, že z panelů a desek unikl formaldehyd a azbestový prach z izolací. Dnes se taková možnost vylučuje, nejen zásluhou přísného dozorování každého z renomovaných výrobců, ale i skutečností, že se dnes nátěry používají spíše výjimečně. A pokud se přeci je použijí, jedná se většinou o zcela ekologicky a zdravotně nezávadné látky. Jakousi alternativou pro dnes již bezformaldehydové panely se staly i překližkové desky nebo sádrokarton. Dnes se již nepoužívá ani stavební materiál s obsahem azbestu a pokud jde o jemný prach z izolačních látek, připadá takové zasažení v úvahu jen u osoby, která se s izolací dostane přímo do kontaktu, pracuje-li s ní. V takovém případě se však lze chránit jakýmkoli respirátorem. Jde-li o použití jiných stavebních materiálů, tak v nich se montované domy od běžné stavby neliší.

Rozdíl mezi dřevostavbou spočívá především ve fyzikálních vlastnostech, ale těžko říci u koho ve větší prospěch. Dřevostavby sice nemají takové zvukově izolační vlastnosti, ale zato mají velké plus v tepelné izolaci a ještě k tomu mívají montované dřevostavby vesměs velmi přitažlivou podobu a skutečně není důvod se bát nějaké uniformovanosti. Jak vidíme není mnoho důvodů proč bychom měli dřevostavbu podceňovat.

Komentáře

Načítám komentáře...