STÁT NAVRHUJE BEZPLATNĚ VYDAT POZEMKY POD OBYTNÝMI DOMY

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) navrhuje, aby vláda vydala družstvům státní pozemky, které jsou zastavěny obytnými budovami. Zásada, že stavba je součástí pozemku, se v minulých letech u pozemků zastavěných obytnými domy nerespektovala. MMR proto navrhuje u pozemků patřících státu bezplatný převod na bytová...

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) navrhuje, aby vláda vydala družstvům státní pozemky, které jsou zastavěny obytnými budovami. Zásada, že stavba je součástí pozemku, se v minulých letech u pozemků zastavěných obytnými domy nerespektovala. MMR proto navrhuje u pozemků patřících státu bezplatný převod na bytová družstva. U pozemků ve vlastnictví jiných subjektů ministerstvo navrhuje problém řešit zákonným břemenem obdobně jako je tomu u družstevních nástaveb. Dalším důvodem pro novelizaci je fakt, že v zákonu není dostatečně upravena správa společných částí obytného domu a odpovědnost za její výkon. Někteří vlastníci bytových jednotek znají pouze svá práva a nejsou ochotni plnit své povinnosti,které je zavazují k zajištění řádného provozu domu jako celku,zejména k udržování a opravám společných částí domu. Novela proto přináší úpravu společenství vlastníků jednotek jako povinné právnické osoby. Návrh řeší i některé problémy převodu družstevních bytů do vlastnictví. Nepromlčuje se právo družstevníka na vydání bytu. Převod rodinných domků z vlastnictví bytových družstev členům novela navrhuje za stejných podmínek, jaké platí pro převod bytů.

Komentáře

Načítám komentáře...