JAK TOPIT ŠETRNĚ

Určitě také patříte k těm, kteří se těší z krás přírody. Rádi dýcháte svěží a čistý vzduch v horách. Máte rádi procházky lesy, loukami a nivami. A zcela jistě se také zamýšlíte nad stavem životního prostředí. Vždyť média jsou plná Jobových zvěstí – skleníkový efekt, ozónová díra…. Pokud se hovoří o vytápění budov,...

Určitě také patříte k těm, kteří se těší z krás přírody. Rádi dýcháte svěží a čistý vzduch v horách. Máte rádi procházky lesy, loukami a nivami. A zcela jistě se také zamýšlíte nad stavem životního prostředí. Vždyť média jsou plná Jobových zvěstí – skleníkový efekt, ozónová díra….

Pokud se hovoří o vytápění budov, pak pravděpodobně pomyslíte, jako většina z nás, v první řadě na olej či plyn. Možná jste vy i vaši rodiče udělali dobrou zkušenost s těmito zdroji energie. Ale vaši rodiče by také měli dobrou zkušenost s tepelným čerpadlem, pokud by tehdy byla technika natolik vyspělá jako je dnes.

Pokud tedy chcete pomoci životnímu prostředí, měli byste uvažovat o použití tepelného čerpadla. S jeho pomocí můžete dům vytápět stejně jako olejem nebo plynem, ovšem s tou velkou výhodou, že tepelné čerpadlo funguje přímo ve vašem domě bez plamene.

Tepelné čerpadlo využívá zdroj energie, který umožňuje veškerý život-slunce. Má veškeré technické předpoklady pro to, aby použilo obnovitelnou energii ve formě tepla životního prostředí k topení a ohřevu vody. Tři čtvrtiny energie potřebné k topení získává tepelné čerpadlo bezplatně z přírody, pro zbývající čtvrtinu používá elektřinu - zdroj pohonu.

Teplo životního prostředí – nahromaděné sluneční teplo v půdě, vodě a vzduchu – je neomezeně k dispozici, jen musí být využito. Je mnoho pokusů využít přímo sluneční energii, ale výtěžek je minimální. Tepelné čerpadlo nabízí možnost za použití tepla životního prostředí topit úsporně a ekologicky.

Elektrická tepelná čerpadla napomáhají zdravějšímu životnímu prostředí, neboť:
Životní prostředí zatěžuje také fakt, že velkou část vyrobené energie z mnoha jednotlivých domácností vytápěných olejem může přemístit do několika málo elektráren. Snížení emisí škodlivin podléhá v elektrárnách přísným předpisům, stále prováděným technickým vylepšením a trvalému sledování. Ty proto mohou fungovat mnohem efektivněji než domácnosti.

Elektrická čerpadla:
- přispívají k úspornému a racionálnímu použití energie,
- nepotřebují žádné dodatečné elektrárenské kapacity a přenosová zařízení a slouží zároveň k lepšímu využití zařízení, která jsou k dispozici.

Úspory energie tepelným čerpadlem:
Tepelné čerpadlo je reálná možnost, jak vyhovět snaze spolkové vlády snížit emise CO2 do roku 2005 o 25 % až 30 %.

S tepelným čerpadlem lze účinně ušetřit energii a podstatně snížit emise oxidu uhličitého … a to ihned.

Komentáře

Načítám komentáře...