VĚTRÁNÍ BYTU SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA

Při použití moderního zařízení k větrání bytu se zpětným přívodem tepla je ve všech prostorech bytu stále vyměňován vzduch a nahrazován spotřebovaný kyslík. Úspora topné energie vyplývá ze správného větrání a použití zpětného přívodu tepla. Důležitou součástí klimatizačního zařízení bytu je centrální klimatizační...

Při použití moderního zařízení k větrání bytu se zpětným přívodem tepla je ve všech prostorech bytu stále vyměňován vzduch a nahrazován spotřebovaný kyslík. Úspora topné energie vyplývá ze správného větrání a použití zpětného přívodu tepla.

Důležitou součástí klimatizačního zařízení bytu je centrální klimatizační jednotka. Ta obsahuje ventilátory, vzduchový filtr pro přiváděný a odváděný vzduch, deskový výměník tepla, tepelné čerpadlo. Ze vzduchu ochlazovaného deskovým výměníkem vzduchu je předtím, než je vyfouknut zpět do okolí, v odpařovači tepelného čerpadla odebráno další teplo. Tak lze za pomoci tepelného čerpadla zpětným získáním větraného tepla vyrovnat část přenosové ztráty tepla.

Tepelné čerpadlo a kolektorové zařízení
Další možností použití jsou solární kolektory. Tepelné čerpadlo přitom využije k topení solární teplo nižší teploty. Ovšem tyto systémy jsou drahé a proto jsou stavěny jen zřídka.

Ekonomičtější je použít kolektory k přípravě teplé vody a tepelné čerpadlo k topení.

Komentáře

Načítám komentáře...