Perimetrická ochrana

Perimetrickou ochranou rozumíme ochranu pozemku před vstupem nepovolaných osob. Zcela obecně lze říci, že se vždy jedná o kompromis mezi cenou a spolehlivostí, přičemž cena v tomto souboji hraje hlavní roli. Protože prakticky není možné střežit celou plochu pozemku, využívá se střežení určitých koridorů, zpravidla...

Perimetrickou ochranou rozumíme ochranu pozemku před vstupem nepovolaných osob. Zcela obecně lze říci, že se vždy jedná o kompromis mezi cenou a spolehlivostí, přičemž cena v tomto souboji hraje hlavní roli. Protože prakticky není možné střežit celou plochu pozemku, využívá se střežení určitých koridorů, zpravidla přímkových, na obvodu chráněného pozemku.

Nejčastěji používané systémy pro perimetrickou ochranu jsou:

Střežení plotů z plotového pletiva
Na pletivo plotu se připevní speciální detekční kabel, který převádí mechanické namáhání a záchvěvy plotu na elektrický signál, zpracovávaný vyhodnocovací jednotkou. Ta odfiltruje běžné rušení a vyhlásí poplach při podlézání, přelézání nebo prostříhávání plotu. Podmínkou pro použití této signalizace je dokonale vypnuté plotové pletivo.

Plané poplachy může u tohoto způsobu zabezpečení způsobovat silný déšť, krupobití, silný vítr a přítomnost zvěře.

Infračervené závory
Infračervené závory jsou umístěny na pevně zabudovaných sloupcích a vytváří mezi vysílací a přijímací jednotkou neviditelný paprsek nebo řadu paprsků nad sebou. Při přerušení paprsku dojde k poplachu.
Vysílač s přijímačem musí být umístěn na přímou viditelnost, takže při instalaci infračervených závor pro hlídání pozemků je nutné přihlížet k úpravám terénu a k výsadbě rostlin.

Nevýhodou závor je vysoký počet planých poplachů, způsobených mlhou, padajícím sněhem nebo pohybem zvířat.

Mikrovlnné bariéry
Stejně jako u infračervené závory tvoří mikrovlnnou bariéru vysílací a přijímací část. Na rozdíl od závory však bariéra vytváří ucelené ochranné pole doutníkovitého tvaru, jehož rozměry a dosah jsou dány konfigurací bariéry. Ochranné pole zaručuje velice kvalitní střežení zájmového prostoru a u kvalitních mikrovlnných bariér je možné nastavit velikost předmětu, na který systém reaguje vyhlášením poplachu.

Mikrovlnné bariéry najdou uplatnění nejenom pro ochranu pozemků, ale mohou například střežit i vstup na balkony a terasy, přelezení zdí, vniknutí na ploché střechy objektů a podobně.

I zde je nutná přímá viditelnost mezi vysílačem a přijímačem a v zabezpečeném koridoru by neměly být pohybující se předměty, traviny, keře nebo větve stromů, které by se mohly stát zdrojem planých poplachů.

Zemní detekční kabely
Zemní detekční kabely jsou patrně nejspolehlivějším ochranným systémem pro venkovní použití. Bohužel také nejdražším.

V určité hloubce pod povrchem země je uložen speciální detekční kabel, který kolem sebe vytváří několik metrů široké detekční pole a vyhodnocuje jeho změny. Stejně jako u mikrovlnné bariéry, i zde se nechá nastavit minimální velikost objektu, který vyvolá poplach.

Zemní kabely mají celou řadu výhod. Mají vysokou míru spolehlivosti, narozdíl od ostatních ochranných systémů nejsou vidět, plynule kopírují všechny výškové nerovnosti a střežený koridor se nemusí skládat z přímek.

www.acces.cz

Komentáře

Načítám komentáře...