Úspory nákladů na vytápění

Výdaje za dodávku energie, ať už je to elektřina, tuhá paliva, zemní plyn nebo centrální dodávka tepla a teplé užitkové vody, tvoří významnou položku rodinného rozpočtu. Proto většina stavebníků rodinných domků zvažuje při projektování vlastní výrobu tepla a přípravu TUV. Náš seriál Vám v několika dílech představí...

Výdaje za dodávku energie, ať už je to elektřina, tuhá paliva, zemní plyn nebo centrální dodávka tepla a teplé užitkové vody, tvoří významnou položku rodinného rozpočtu. Proto většina stavebníků rodinných domků zvažuje při projektování vlastní výrobu tepla a přípravu TUV. Náš seriál Vám v několika dílech představí nejnovější trendy v oblasti tepelné techniky, vývoje cen za primární paliva, nízkoenergetického stavění, stavebních izolací a využití nových zdrojů energie.

Naší první otázkou obvykle bývá: „Které palivo je nejvýhodnější a jakým způsobem budu realizovat vytápění?“ Odpověď zdaleka není tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jedná se o komplexní problém, jehož vyřešení souvisí s celkovou energetickou koncepcí budovy.

Nejlevnější energie je samozřejmě ta, kterou nespotřebujeme nebo nemusíme platit. Proto již při návrhu je dobré zvážit několik základních stavebních opatření, které snižují energetickou náročnost stavby.

Můžeme jmenovat

  • jednoduchý půdorys stavby, optimální poměr plocha/objem budovy

  • pasivní využití sluneční energie – vhodná orientace prosklených ploch, zimní zahrada

  • opatření k eliminaci tepelných mostů – tepelně izolační okna, zaizolování překladů, ztužujících věnců, fasádní izolace, obytná podkroví

  • použití moderních stavebních materiálů – porobetonové cihly, přesné tvárnice, izolační panely, plášťové konstrukce

  • vhodná volba vnitřních izolací – pro oddělení prostorů s rozdílnou teplotou, akustické izolace (hluk ze sprchy nebo toalety nebývá příjemný)

  • vhodné rozmístění stavebních otvorů

  • zvážení možnosti instalace systémů nuceného větrání se zpětnou výměnou tepla
Podle vlastností budovy se určí tepelná potřeba budovy. Instalovaná tepelná technika pak zajišťuje tepelnou pohodu. Abychom tento pojem nechápali pouze intuitivně, věnujeme mu první díl našeho seriálu.

Tepelná pohoda
Netradičně začneme povrchovou teplotou stěn. Zvláště vlastníci starších domků vědí, že ať topí sebevíc, pořád mají pocit chladu. Když se dotknou stěn, zjistí, že jsou studené. Pro dosažení tepelné pohody je nutné, aby byl součet teploty stěn a teploty vzduchu roven 38 st.Celsia. Pokud je teplota stěn nižší, přichází pocit chladu, který je vyvolán tzv. studeným sáláním. Předkové tomu zamezovali používáním gobelínů, kožešin později textilních tapet, v dnešní době může pomoci třeba vnitřní izolace a sádrokartonový obklad. Takové opatření je zvlášť vhodné pro občasně využívané prostory jako chaty a chalupy. Výhodou je rychlé vytopení prostoru.

Dalším faktorem je volba teploty místností podle způsobu využití. Tyto hodnoty je doporučeno dodržovat. Přetápění o 1 stupeň má za následek zvýšení spotřeby zemního plynu o 6%, přetápění o 4 stupně tedy zvyšuje spotřebu o celou čtvrtinu. Otázka programovatelné regulace, která v dané místnosti a době zajistí pouze potřebné množství tepla, není vůbec zbytečná.

Rychlost proudění vzduchu je další důležitou veličinou, ovlivňující pocit tepla. Se vzrůstající rychlostí se zvyšuje odvádění tepla z těla člověka a tím pádem roste tepelná nepohoda. Maximální snesitelná hranice se udává kolem 0,2 m/s. Vzduch ve vytápěném prostoru ale musí být obměňován, čemuž napomáhá přirozené (infiltrace) nebo nucené (ventilace) větrání.

Příjemný pocit tepla a hygienu prostředí významně ovlivňuje vzdušná vlhkost. Abychom termín nechápali pouze intuitivně, definujme si základní veličiny.

Absolutní vlhkost vzduchu je rovna podílu hmotnosti vodních par a objemu vzduchu, ve kterém páry sledujeme. Do uzavřeného prostoru je možné dodat omezené množství par, nad touto hranicí se množství vypařované kapaliny rovná množství zkapalněné páry. Dojde k rovnovážnému stavu. Tato pára se nazývá sytá. Pokud je objem par menší než hranice pro vznik par sytých, páry nazýváme přehřáté.

Relativní vlhkost vzduchu je tedy podílem aktuální vlhkosti vzduchu při dané teplotě a vlhkosti vzduchu, při které je za dané teploty vodní pára párou sytou. Tento podíl pak vyjadřujeme v procentech.

Suchý vzduch neobsahující vodní páry má tedy relativní vlhkost 0%, vzduch se sytou párou má relativní vlhkost 100%. Pojem teplota rosného bodu znamená teplotu, při níž přehřátá pára přechází v páru sytou a dochází ke srážení přebytečných par.

Zdravá a příjemná vlhkost v obytné místnosti je 40-60%. Při vyšší vlhkosti je vzduch lepkavě vlhký, z lidského těla se odpařuje méně kapalin a dochází k nepříjemnému pocitu horka a únavy. Suchý vzduch vysušuje kůži a přispívá ke vzniku dýchacích potíží a nachlazení. Vlhkost vzduchu samozřejmě ovlivňuje i stavbu, potraviny nebo nábytek.

Je zřejmé, že otázka vlhkosti vzduchu má velký vliv na tepelnou pohodu. Důležité je vědět, že relativní vlhkost vzduchu je nepřímo úměrná teplotě vzduchu. Pro kondenzaci vodních par při teplotě 10 st.Celsia (tepelný most) je třeba mít 10g vodních par v jednom kubickém metru vzduchu. Následující výčet nás přesvědčí, že to není nijak velké číslo. Hodnota za každým jmenovaným zdrojem představuje hmotnost uvolněných par v gramech za hodinu.

Zdroj vlhkosti
Vydatnost zdroje g/h
Člověk – lehká práce
30-60
            - střední aktivita
120-200
             - těžká práce
200-300
Koupelna - vanová
700
                - sprchová
2600
Kuchyně – vaření a podobně
600-1500
Květiny
5-20
Sušení prádla - odstředěné
50-200
                 - neodstředěné
100-500
Vodní hladina 1 m2 plochy
400


Na závěr uvedeme praktický příklad. Vlhkoměr nám při teplotě vzduchu 20 st.Celsia ukazuje relativní vlhkost 50%, což znamená, že ve vzduchu je obsaženo přibližně 10 gramů vody na jeden kubík vzduchu. Pokud ovšem část stavby jako třeba rohy mí

Komentáře

Načítám komentáře...