Elektrické vytápění

K vytápění elektřinou se veřejnost staví více či méně skepticky, což může být způsobeno nejistotou ohledně vývoje cen elektřiny. Výhody této ušlechtilé energie jsou však nespornédodávka z elektrické sítě stabilní kvalita a vlastnosti paliva - význam této položky je mnohdy přehlížen, ale nižší výhřevnost nebo zvýšený...

K vytápění elektřinou se veřejnost staví více či méně skepticky, což může být způsobeno nejistotou ohledně vývoje cen elektřiny. Výhody této ušlechtilé energie jsou však nesporné

 • dodávka z elektrické sítě

 • stabilní kvalita a vlastnosti paliva - význam této položky je mnohdy přehlížen, ale nižší výhřevnost nebo zvýšený obsah vlhkosti ve fosilních palivech nebo dřevu má za následek nižší dodávku tepla (má vliv na zvýšení ceny za 1 kWh tepla!!!) nebo i zničení zařízení

 • jednoduchá instalace elektrického rozvodu

 • hygienický provoz zařízení - bez spalin, sazí, prachu, nejsou potřeba skladovací prostory pro tuhá paliva nebo topný olej

 • spotřebiče jsou jednoduché a spolehlivé konstrukce, výrobci mají bohaté zkušenosti

 • možnost získání výhodné sazby pro odběr ze sítí nízkého napětí s operativním řízením doby trvání nízkého tarifu. To je výhodné pro obchodníky s elektřinou, neboť tak mohou minimalizovat více náklady a platby za odchylky viz sekce Český energetik

 • pohon zařízení využívající obnovitelné zdroje energie, zařízení pro zlepšení hygieny prostředí apod.

 • možnost instalace v zónách, kde nejsou povolena spalovací zařízení

 • levnější instalace, přesné měření spotřeby energie
Jako všechny systémy má i elektrické vytápění svoje nevýhody, za které můžeme považovat
 • cena za 1 kWh elektřiny je vyšší než u fosilních paliv, to je ovšem častokrát vyváženo vysokou účinností spotřebičů

 • pro veřejnost trochu dezorientující systém sazeb, nejlepší je kontaktovat odborníka nebo poradenská střediska EKIS a REAS

 • stálá měsíční platba za rezervovaný příkon z elektrické sítě, která následně zvyšuje cenu za 1 kWh tepla

 • u větších lokalit riziko malé kapacity trafostanice
Problematika sazeb a tarifů je popsána v souvisejícím článku. Najdete tam vysvětlení jednotlivých pojmů a skladeb sazby.

Rozdělení vytápění
 • lokální - zdroj tepla vytápí jednotlivé místnosti, obvykle mívá vlastní termostat, přibývá však nutnost řešení přípravy TUV

 • ústřední vytápění - elektrokotel ohřívá topnou vodu, která je distribuována do místa spotřeby pomocí tepelných rozvod. Teplo je do místnosti předáváno radiátory, konvektory a nebo systémem podlahového vytápění

 • etážové vytápění - každé patro má vlastní zdroj tepla
Přímotopné vytápění pomocí topných panelů nebo elektrických konvektorů je velmi často používáno jako pohotovostní zdroj tepla. Konstrukce je celkem jednoduchá, obsluha snadná, náklady na pořízení nejnižší ze všech systémů elektrického vytápění. Jelikož jde o systémy okamžité dodávky tepla, nemívají takový vliv na rezervovaný příkon (neboli platba za jistič) ze sítě jako akumulační vytápění.

Výkon přímotopů dimenzujeme podle zvolené sazby a doby provozu zařízení. Pro nepřežitý provoz je příkon roven tepelné ztrátě prostoru, přirážka na přestávku ve vytápění je 10% do 4 hodin, 20% na delší odstavení a 40% pro občasné používání. Za nevýhodu přímotopů můžeme považovat nepříznivou cenu ve vysokém tarifu.

Akumulační kamna rozdělujeme do tří skupin
 • statická bez regulační klapky

 • statická s regulační klapkou

 • dynamická s ventilátorem
Dimenzování akumulačních kamen je složitější, záleží na zvolené době vytápění na plnou teplotu, ze které se následně odvodí denní potřeba tepla a požadovaný příkon akumulačních kamen. Výhodou akumulačních lokálních topidel je příznivá cena za elektřinu proti přímotopům, dále pak jednodušší a levnější řešení dodávky tepla oproti teplovodnímu vytápění. Nevýhodou je nutnost vyššího příkonu a z toho vyplývající náklady na domovní instalaci a velikost jističe, dále pak omezená schopnost okamžitě reagovat na zvýšenou potřebu tepla.

Hybridní kamna jsou vlastně kombinace akumulačních kamen a přímotopu, která spojuje výhody obou systémů. Mají svou vlastní sazbu, akumulační část kamen je operativně řízena rozvodnými závody, systém je schopen reakce na okamžitou potřebu tepla a není limitován odběr v nízkém tarifu. Nevýhodou jsou pak zvýšené náklady na regulaci, elektrické rozvody a zvětšení příkonu domovní přípojky.

Ústřední teplovodní vytápění s akumulací tepla má oproti klasickému přímotopnému vytápění elektrokotlem příznivější cenu el. energie za 1 kWh. Jedná vlastně o soustavu akumulačních nádrží s topnými tyčemi, připojené k teplovodní otopné soustavě. Pohyb vody a tím i dodávka tepla je řízena oběhovými čerpadly. K akumulační soustavě může být připojen další zdroj tepla jako například kotel na dřevo, tepelné čerpadlo apod. Topné tyče pak zajišťují dohřev topné vody na potřebnou teplotu. Do soustavy je možné instalovat zařízení pro přípravu TUV (nepřímotopný zásobník, průtokový ohřev), vyrábějí se i akumulační nádrže s vnitřním bojlerem na teplou užitkovou vodu.

Návrh a instalování takové soustavy není jednoduché. Akumulační nádrže potřebují mnoho prostoru a mnohdy i vlastní stavební řešení. Jako u všech el. spotřebičů pro vytápění je nutné zvětšit velikost jističe a přípojky.

Akumulační podlahové vytápění je vlastně obdoba teplovodního podlahového vytápění, akumulátorem tepla je betonová vrstva podlahy. V ní je uložen systém topných kabelů. Spojuje v sobě výhody a nevýhody akumulace a podlahovky. Tento způsob vytápění je možné kombinovat s přímotopným, rozvodné závody nabízejí k tomu určenou kombi - sazbu.

Elektrické vytápění a příprava TUV je mnohdy zcela neoprávněně stavěno do role outsidera. Dnes, v době očekávání liberalizace trhu se rozvodné závody stále víc otevírají veřejnosti, nabízejí větší množství sazeb, tarifů a služeb. Je sice pravda, že po přímotopném šoku a zavedení plateb za velikost jističe jsou už lidé ostražitější, ale na druhou stranu, stoupají i ceny ostatních paliv a energií.

-www.ceskaenergetika.com-

Komentáře

Načítám komentáře...