Stavebnicový systém silwin

Firma SILWIN s.r.o. vyrábí a dodává tři montované systémy staveb souhrnně nazývanými "stavebnicový systém silwin": 1. Modulový systém - z ocelových velkoprostorových modulů, které tvoří základ staveb. 2. Dřevostavby z velkoplošných panelů sendvičové konstrukce. 3. Lehké stavby z panelů opláštěných do ocelové...

Firma SILWIN s.r.o. vyrábí a dodává tři montované systémy staveb souhrnně nazývanými "stavebnicový systém silwin":

1. Modulový systém - z ocelových velkoprostorových modulů, které tvoří základ staveb.
2. Dřevostavby z velkoplošných panelů sendvičové konstrukce.
3. Lehké stavby z panelů opláštěných do ocelové konstrukce z tenkostěnných profilů. Tento systém se využívá pro jeho skladnost a lepší využitelnost dopravy při montáži lehkých objektů ve větších vzdálenostech montáže od výrobního závodu.

Mimo výše uvedené systémy firma zajišťuje výrobu a dodávku containerových buněk, jejich sestav, střešní a sádrokartonové konstrukce, půdní nástavby, přestavby a vestavby. Ve spolupráci se svými partnery dále okna, dveře - plastová (THYSSEN), dřevěná (EUROprofil), celodřevěná schodiště (libovolného tvaru).

Modulový systém
Základním stavebním prvkem "modulů" je ocelový prostorový rám z profilů 160x80x6(5). Tento rám je svařený v tuhou prostorovou konstrukci, příčně vyztuženou profilem IPE 80. Ocelová konstrukce modulů je vyráběna ve specializovaném závodě pro výrobu ocelových konstrukcí proškolenými pracovníky (svářeči). Vnější stěny modulů jsou vyztuženy profily tak, aby byla zaručena jejich statika a stabilita.

Ocelová konstrukce modulů není pevně spojena s vnitřní (sádrokartonovou) konstrukcí stěn. Jedná se o tzv. "sendvičové uspořádání" stěn. Tímto uspořádáním se minimalizují účinky působení vnějších sil na vnitřní konstrukci stěn, různá tepelná roztažnost použitých materiálů a zároveň se zamezuje tzv."tepelnému mostu". Obdobným způsobem je řešena i konstrukce podlah a stropu modulů. Na ocelových výztuhách je namontován příčně dřevěný rošt s vyztužující deskou podlahy. Tuto desku tvoří dvě vrstvy navzájem slepených DTD a OSB/2 desek. Dřevoštěpkové desky OSB vytváří konečnou nášlapnou vrstvu pod podlahovou krytinou. Použitím desek s drážkami a perem (4PD) se docílí vysoká přesnost (rovinnost) přechodů podlahy. Celá podlaha je izolována 120mm tepelnou izolací. Takto vytvořená podlaha vykazuje vysokou pevnost, pružnost a z hlediska tepelných vlastností se řadí mezi "teplé podlahy". Při použití podlahového topení tvoří nášlapnou vrstvu betonová deska.

Šířka obvodové stěny, konstrukce stropů, podlah je odvislá od požadované hodnoty součinitele prostupu tepla a požadované konstrukce. Jednotlivé složení stěn, podlah, stropů a střechy je dále uvedeno v normě i s tepelně technickými výpočty.

Střešní konstrukce je řešena dvojím způsobem:
1. pomocí sponkovaných vazníků a štítových panelů.
2. spojením ocelové konstrukce a dřevěných prvků (vazných trámů, krokví, kleštin...), obvodových a štítových panelů

Materiály používané při výrobě musí splňovat hygienické, tepelně-technické požadavky a předepsanou požární odolnost.

Ocelové moduly svojí konstrukcí minimalizují požadavky na základové konstrukce - pasy, základovou desku, popř. sklepní konstrukci. Spodní konstrukce modulu může tvořit konstrukci pro zavěšení rozvodů instalací 1.PP, které jsou zakryty sádrokartonovým podhledem. Sklep nemusí být zakryt deskou (popř. panely), ale stačí pouze obvodové zdivo, panely popř. lité stěny z betonu.

Při zakládání staveb pro objemové moduly jsou betonové konstrukce minimalizovány popř. tvořeny pouze patkami tak, jak bylo uvedeno výše. Max. rozměr modulu pro přepravu je 10x3m.

Dřevostavby
U dřevostaveb je postup montáže obdobný jako u modulových staveb. Nejedná se o moduly, ale velkoplošné panely. Tyto panely se stejně jako moduly, nejprve předsestaví ve výrobní hale, opláští a poté rozloží do přípravků, v kterých se převáží na montáž. Výroba nosných dřevěných panelů je zajištěna ve spolupráci se statikem a podle platné výrobní dokumentace rámů, výrobce dřevěných konstrukcí u kterého je předpoklad vysoké kvality a dodržení technologického postupu výroby. Požaduje se, aby výrobce s touto konstrukcí měl zkušenosti. Dřevo používané pro výrobu rámu musí být suché (do 18%), bez hniloby a hmyzu, popř. jinak poškozeno. Pro výrobu rámu musí být hraněné a impregnované. Pro spoje se používají spony. Tyto spoje (velikost a tvar) navrhuje statik. U dřevostaveb je tolerance rozměrů zvýšena oproti modulům ocelových konstrukcí o +5mm.

Panely dřevostaveb jsou z hranolů min.120mm silných, opláštěných vnitřní sádrokartonovou konstrukcí, čímž se dosahuje obdobných vlastností jako u obvodové stěny modulového systému. Pro střešní konstrukci dřevostaveb jsou použity sponkované vazníky, kdy spodní dřevěné pásnice vazníků mohou tvořit konstrukci pro zavěšení stropů a podlah podkroví.

Lehké konstrukce
Jsou konstrukce, které jsou určené pro země s tropickým a subtropickým podnebím. Jsou navrženy tak, aby nemuselo být použito jeřábů ani jiné zvláštní techniky. Technologie montáže je uzpůsobena, aby bylo možno pro její montáž využít místní obyvatelstvo.

Stavba je dopravována na místo v přepravních balících (colli), bednách, kontejnerech různými dopravními prostředky. V důsledku těchto specifických vlastností je technologický postup určen vždy pro danou stavbu a pracovníci.

Komentáře

Načítám komentáře...