Ceny zemního plynu

ERÚ stanovil s platností od 1. ledna 2003 nové ceny zemního plynu. Zde najdete úplná cenová rozhodnutí a komentáře. Dominantním hráčem na trhu je dovozce Transgas provozující vysokotlaké soustavy, distribuční společnosti pak středotlaké a nízkotlaké. K prodeji konečným zákazníkům jsou pak oprávněni oba subjekty....

ERÚ stanovil s platností od 1. ledna 2003 nové ceny zemního plynu. Zde najdete úplná cenová rozhodnutí a komentáře. Dominantním hráčem na trhu je dovozce Transgas provozující vysokotlaké soustavy, distribuční společnosti pak středotlaké a nízkotlaké. K prodeji konečným zákazníkům jsou pak oprávněni oba subjekty. Článek pak dále nabízí základní přehled o struktuře plynárenského trhu.

Dodávka z Transgas a.s. dále uvedeným distribučním společnostem

Maximální dvousložková cena
Cena za plyn Kč/MWhCena za kapacitu Kč/MWh
roční sazba platu za denní maximum
JMP, a.s.449,296 172,60
PRP, a.s.449,296 172,60
STP, a.s.449,296 172,60
SMP, a.s.449,296 172,60
VČP, a.s.449,296 172,60
ZČP, a.s.449,296 172,60
ČMP, a.s.449,296 172,60
JČP, a.s.449,296 172,60

Přitom platí, že:
a) měsíční plat za kapacitu se určí jako 1/12 součinu nejvyššího denního odběru zemního plynu v MWh dohodnutého ve smlouvě pro platební období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003 (dále jen platební období) a roční sazby platu za denní maximum v Kč/MWh. Při překročení ve smlouvě dohodnutého nejvyššího denního odběru během platebního období bude určen nový měsíční plat, který bude vztažen na celé platební období. Doúčtování měsíčního platu za předchozí měsíce platebního období se provede ve fakturaci za měsíc, ve kterém k překročení došlo,

b) úhrada dodávaného plynu za nižší než maximální cenu je možná pouze v případě, dohodne-li se Transgas, a. s., s kupujícím na uzavření písemné dohody o této nižší ceně.

Dodávky z distribučních společností

Zákazník se spotřebou nad 4200 MWh ročně
Spotřeba v pásmu
nad – do GWh/rok
Maximální dvousložková cena
Cena za plyn Kč/MWhRoční sazba platu
za denní maximum Kč/MWh
PP, a.s.4,2 – 52,5528,966 852,00
nad 52,5516,646 852,00
SČP, a.s.4,2 – 52,5544,876 852,00
nad 52,5 105526,736 852,00
105 - 525505,876 852,00
nad 525485,046 852,00
SMP, a.s.4,2 – 52,5518,826 852,00
52,5 – 157,5508,296 852,00
nad 157,5497,766 852,00
STP, a.s.4,2 50549,866 852,00
50 - 630528,286 852,00
nad 630485,246 852,00
VČP, a.s.4,2 – 52,5515,226 852,00
nad 52,5499,46 852,00
ČMP, a.s.nad 4,2604,46 852,00
JČP, a.s.nad 4,2604,46 852,00
nad 100482,26 852,00


Přitom platí, že:
a) pro měsíc leden 2003 se cena za kapacitu stanoví jako 1/12 součinu nejvyššího denního odběru zemního plynu použitého pro výpočet měsíčního platu za kapacitu v r. 2002 a roční sazby platu za denní maximum platné pro rok 2003,

b) pro období od 1. 2. 2003 do 31. 12. 2003 se měsíční plat za kapacitu určí jako 1/12 součinu nejvyššího dosaženého denního odběru zemního plynu v průběhu měsíce prosince 2002, ledna 2003 a února 2003 a roční sazby platu za denní maximum,

c) zákazníkům, pro které není možné zjistit nejvyšší dosažený denní odběr v měsíci prosinci 2002, lednu 2003 a únoru 2003 (např. noví zákazníci), se měsíční plat za kapacitu určí jako 1/12 součinu nejvyššího denního odběru dohodnutého ve smlouvě a roční sazby platu pro denní maximum,

d) prodávající má právo v odůvodněných případech stanovit úhradu roční sazby za kapacitu (vypočtené podle výše uvedených zásad) formou pololetního nebo čtvrtletního platu, nedohodne-li se se zákazníkem jinak.

Zákazník se spotřebou nad 630 do 4200 MWh za rok
Maximální dvousložková cena
Cena za plynCena za kapacitu
roční sazba platu
za denní propočtený průměr odběru Kč/MWh
JMP, a.s.579,206 852,00
PP, a.s.583,116 852,00
SČP, a.s.567,116 852,00
SMP, a.s.561,096 852,00
STP, a.s.592,006 852,00
VČP, a.s.587,996 852,00
ČMP, a.s.625,006 852,00
JČP, a.s.625,006 852,00

Zákazníci jsou zařazováni do výše uvedených tarifních pásem podle odběru dohodnutého ve smlouvě.

Přitom platí, že:
a) pro období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 se měsíční plat za kapacitu určí jako 1/12 součinu nejvyššího denního propočteného průměrného odběru zemního plynu v MWh v průběhu měsíců ledna a února 2003 a roční sazby platu za denní propočtený průměr v Kč/MWh (denní propočtený průměr odběru je podíl skutečné spotřeby dosažené v jednotlivých měsících a počtu jejich kalendářních dnů),

b) zákazníkům, pro které není možno zjistit dosažený denní propočtený průměrný odběr v uvedených měsících (např. noví zákazníci), se měsíční plat za kapacitu určí jako 1/12 součinu denního propočteného průměrného odběru dohodnutého ve smlouvě a roční sazby platu za denní propočtený průměr v Kč/MWh,

c) prodávající má právo v odůvodněných případech stanovit úhradu roční hodnoty sazby za kapacitu (vypočtené podle výše uvedených zásad) formou pololetního nebo čtvrtletního platu, nedohodne-li se se zákazníkem jinak.

Zákazník se spotřebou do 630 MWh ročně kromě domácností
Zákazník se spotřebou do 630 MWh ročně kromě domácností
Spotřeba v pásmu
nad – do MWh/rok
Maximální cena
měsíční plat v Kč
Kč/MWh
JPČ, a.s.od 0 do 1,8927905
nad 1,89 do 9,4552780
nad 9,45 do 63,00160660
nad 63,00220645
JMP, a.s.od 0 do 1,8927934,04
na

Komentáře

Načítám komentáře...