Kontrola údržby elektroinstalace

Kontrola údržby elektroinstalace

Elektroinstalaci bereme jako samozřejmost, jako něco, co je tady napořád. Ale není tomu tak. Materiály elektroinstalace stárnou, tepelně degenerují, zásuvky a vypínače se mechanicky opotřebovávají. Kromě toho se ve vypínačích a zásuvkách usazuje prach, případně hmyz. Proto je třeba čas od času elektroinstalaci...

Elektroinstalaci bereme jako samozřejmost, jako něco, co je tady napořád. Ale není tomu tak. Materiály elektroinstalace stárnou, tepelně degenerují, zásuvky a vypínače se mechanicky opotřebovávají. Kromě toho se ve vypínačích a zásuvkách usazuje prach, případně hmyz. Proto je třeba čas od času elektroinstalaci zkontrolovat a přeměřit. Příslušná norma doporučuje provádět každých pět let. Tuto revizi, příslušný protokol o revizi – revizní zprávu požadují pojišťovací společnosti.

Revize elektroinstalace
Revize elektroinstalace se skládá z vizuální kontroly a změření elektrických parametrů. My jako uživatelé můžeme zjišťovat mechanické poškození zásuvkových vývodů a vypínačů, případně jejich barevné změny (tepelné) poškození. Dále si můžeme povšimnout špatných izolačních vlastností (elektroinstalace – při odpojení všech spotřebičů náš elektroměr registruje příkon). Pak na nic nečekáme a pozveme revizního technika.

Revizní technik má možnost změřit impedanci (odpor) jednotlivých smyček (obvodů), dále izolační odpory, případně zemnící odpor (uzemnění).

Impedance jednotlivých smyček určují jak proběhne vypnutí jističe – jak dlouho a jak velkým zkratovým proudem budou elektrické obvody přetěžovány. Projeví se zde selektivita (rozdílnost) jističů. Obvod je například jištěn 10 A jističem, hlavní jistič bytu je 16 A a celý dům je jištěn 25 A.

Selektivita se projeví obvykle pouze při přetížení obvodů. Tvrdý zkrat vypne až hlavní jistič.

Ochrana lidí a majetku
Dosud jsem se nezmínil o hlavním úkolu elektroinstalace – ochraně lidí a majetku. O tomto zásadně rozhoduje izolační odpor. Oddělení živých částí od okolí je zajišťováno izolačními materiály a někdy jejich polohou.

- je naprosto nepřípustné odstraňovat kryty a stříkat vodu na elektrické zařízení
- do zásuvek zasouvat pouze normalizované zástrčky
- nic nestrkat do vypínačů
- jističe spínat pouze bez zátěže
- cokoliv podezřelého, souvisejícího s elektroinstalací, konzultovat s odborníkem
- nepokoušet se o změny a úpravy instalace
- vyhýbat se používání prodlužovaček a rozdvojek
- zástrčky nevyndávat taháním za šňůru

Faktor zhoršující stav elektroinstalace
1. náchylnost ke korozi
2. vliv chemikálií a rozpouštědel
3. hromadění prachu a špíny
4. vnikání vody
5. vystavení vysokým teplotám
6. mechanická poškození
7. vystavení vibracím a otřesům
8. nedbalé zacházení
9. svévolné zásahy a úpravy
10. chybějící řádná údržba

Je-li instalace řádně a odborně provedena, je-li použito řádného instalačního materiálu a vstupní revizní měření prokáže dosažení optimálních parametrů, máte všechny předpoklady, že vám bude elektroinstalace spolehlivě sloužit.

-Ing. Josef Doule-

Komentáře

Načítám komentáře...