Výhody a nevýhody spolupráce s odborníkem

Rozhodnutí, zda ke spolupráci přizvat odborníka v oblasti architektury a tvorby interiérů, nemusí být zrovna jednoduché. Je třeba zvážit jaké výhody a nevýhody s sebou takové rozhodnutí přinese. Pojďme se tedy dnes nad tím společně zamyslet… Pokud stavíte dům od základů a nevyužili jste přitom služeb žádné stavební...

Rozhodnutí, zda ke spolupráci přizvat odborníka v oblasti architektury a tvorby interiérů, nemusí být zrovna jednoduché. Je třeba zvážit jaké výhody a nevýhody s sebou takové rozhodnutí přinese. Pojďme se tedy dnes nad tím společně zamyslet…

Pokud stavíte dům od základů a nevyužili jste přitom služeb žádné stavební firmy s hotovými
projekty vlastních domů na klíč, bez architekta se obejdete pouze v případě, že jste kouzelník či čarodějka. I když koupíte hotový projekt domu od známého či souseda, musíte požádat stavebního projektanta s autorizací, aby projekt přizpůsobil na míru podmínkám vašeho pozemku a vaší lokality (takže ani tady se bez odborníka neobejdete). Také byste museli mít vlastní opravdu bohaté zkušenosti se stavbou a stoprocentně spolehlivého a poctivého stavitele v zádech. Pro většinu běžných investorů proto tedy přináší spolupráce s dobrým architektem jednoznačné výhody (je nutné zdůraznit, že s dobrým architektem, ale takových je doufám ta větší část). Především tu výhodu, že v základu přináší do celé vaší koncepce vlastní názor a vlastní zkušenosti, které jistě stojí za pozornost. Je sice trochu dřina procházet všemi těmi diskusemi a zvažovat množství názorů a podnětů, někdy úplně odlišných od vašich, ale věřte, že tím jedině získáte. Na jedné straně přinášíte vy jako investor své představy o bydlení, na druhé straně architekt může váš obzor a názory jako odborník významně rozšířit. Míra vzájemného ovlivňování je v praxi značně volná, ale žádný extrém není dobrý. Setkala jsem se s investorem, který se jaksi ze slušnosti nechal – řečeno slovy architekta Ivana Kroupy – „zmasakrovat“ architekturou, ke které si dodnes neúspěšně hledá vztah.

Na druhou stranu: jeden z nejpozoruhodnějších rodinných domů, které se u nás za poslední tři roky postavily, vila ve Vonoklasech u Prahy od architekta Lábuse vznikla tak, že investor měl na začátku svou představu o charakteru domu, ale architekt ho o kvalitě své, od představ investora naprosto odlišné, koncepce domu přesvědčil postupně, během konzultací.

Výjimečnou kvalitu vily ve Vonoklasech potvrzují nejenom nasbíraná ocenění od odborníků a pozornost, které se jí dostalo, ale hlavně to, že členové rodiny investora dům milují, zcela se s ním sžili a dnes se svým původním představám pousmívají.

První výhodou spolupráce s odborníkem tedy je to, že se váš monolog o bydlení změní v dialog, pokud ovšem jste ochotni diskutovat (doporučuji vám to, protože diskusí nic neztratíte!). Určitě narazíte na názory, které bude stát zato zvážit. A nakonec - přinejhorším se utvrdíte v těch svých.

Další výhodou je to, že pro vás odborník nebo skupina odborníků provede spoustu práce a asi to udělá kvalifikovaněji než vy. Celý proces projektu a stavby je dlouhý a vyžaduje mnoho součinností. Ve fázi projektu se jedná o studii, stavební projekt, prováděcí projekt, inženýring, souhlasná stanoviska příslušných úřadů a jejich odborů, v některých místech také úřadů památkové péče. Obecně lze říci, že úředních požadavků na stavitele spíš přibylo než ubylo, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, v oboru dopravy apod. Poměrně přísné jsou u nás i hygienické normy, které vyžadují některá specifická opatření. Odborník vám tyto požadavky a možné body konfliktů se státními úřady ne-li rovnou vysype zpaměti, tak – pokud se pohybuje v neznámém terénu - alespoň velmi rychle zjistí. Tyto informace jsou důležité už v prvních fázích studie projektu. Odborník vám také nejspíš poradí, jak se do někdy pružných nebo ne zcela přesně definovatelných zákonných hranic ještě vejít. Je na něm, aby posoudil rozsah projektu a v těchto intencích připravil komunikaci s příslušnými úřady. Vzhledem k tomu, že většina architektů a projektantů se pohybuje v limitech daných stavebními úřady v těsném kontaktu s nimi a že s nimi denně „zápasí“, je tato zkušenost velkou výhodou spojení s odborníkem. Tím, že vás upozorní už v počátku projekčních prací, vyhnete se tak možným zbytečným dodatečným nákladům. Samozřejmě, že všechno si také můžete zjišťovat a vyběhávat sami, ale pokud pracujete v běžné pracovní době, zabere vám to velmi dlouhý čas a zbytek vašeho volna.

Spolupráci s odborníkem zvolte také ve fázi vlastní realizace stavby. Před podepisováním jakékoliv smlouvy o dílo jděte vždy za právníkem!

Kromě architekta, který by během stavby měl vykonávat autorský dozor, vám doporučuji služby odborníka, zvaného technický či stavební dozor investora. Doporučuji vám takového, který není se stavební firmou nijak spojený a je na ní nezávislý. Měl by to být váš člověk, který stavbě dobře rozumí a bude ji dozorovat, v případě potřeby i každodenně. Musí velmi dobře znát projekt, nabídku stavební firmy, vaši smlouvu, rozpočet, mít praktické zkušenosti se stavbou. Bude kontrolovat kvalitu i množství odvedené práce, sledovat faktury, rozhodovat v případě víceprací, vad a nedodělků. Provozní minimum dozoru stavby je kontrolní den. Obvykle se svolává jednou týdně za účasti investora, architekta, stavbyvedoucího a tohoto technického či stavebního dozoru investora. Jeho účast na stavbě ale kontrolními dny nekončí a záleží hlavně na její náročnosti a na míře aktuálních problémů. Jeho role je v případě náročnějších staveb velmi důležitá a profesní nároky na ni jsou vysoké, protože stavební dozor musí obsáhnout vlastně maximum z každé profese, která se na stavbě uplatní, a navíc k vám musí být poctivý. Najít ho je někdy těžší než najít dobrého architekta. Ale pokud máte před sebou náročnější stavbu, nebo víte, že tomu nerozumíte a nebudete mít čas nořit se do problémů za pochodu, rozhodně si dejte tu práci, najděte si ho a nešetřete na něm.

Neměli bychom zapomenout také na nevýhody spolupráce s odborníkem. Především tu je „cimrmanovská“ otázka: jak vlastně poznat, jde-li o odborníka, že? Samozřejmě, že vám pomůže odborník, nikoliv podvodník nebo diletant. Tato otázka je klíčová a v minulém článku (Jak poznat dobrého architekta?) jí bylo věnováno nemálo pozornosti. Pokud jste pozornými čtenáři, jistě v ní už máte vyjasněno. Mně zbývá poslední souvětí a jakési shrnutí: Pokud jste se pustili do stavby, pamatujte si, že máte před sebou problémy, o kterých dosud nevíte. To, že jste byli prozíraví a spojili se s odborníky, neznamená, že problémy zcela zmizí. Máte ale po boku dobrý tým pro jejich postupné řešení s minimem dopadů na vaši hlavu na rozdíl od těch, kteří v tom budou plavat sami….

-Mgr. A. Šárka Sedláčková-
autorka se zabývá návrhy interiérů


Kontakt:
tel.: 608361837, 224257687
www.archetyp-cz.com

Komentáře

Načítám komentáře...