Zemní plyn od dubna podraží

V souladu s pravidly regulace cen zemního plynu (§ 10, odst. 6 vyhlášky č. 438/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) realizuje Energetický regulační úřad k 1. dubnu 2003 změny cen zemního plynu, a to v celém cenovém řetězci počínaje společností Transgas, a. s. přes regionální distribuční společnosti až po konečné...

V souladu s pravidly regulace cen zemního plynu (§ 10, odst. 6 vyhlášky č. 438/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) realizuje Energetický regulační úřad k 1. dubnu 2003 změny cen zemního plynu, a to v celém cenovém řetězci počínaje společností Transgas, a. s. přes regionální distribuční společnosti až po konečné zákazníky ve všech odběratelských kategoriích.

Odůvodnění zvýšení
Základním důvodem zvýšení cen k 1. dubnu t. r. je růst dovozní ceny plynu společnosti Transgas, a. s., odvíjející se od cen ropných derivátů (lehkých a těžkých topných olejů), které s vyšší či nižší intenzitou vzrůstají od září loňského roku.

Růst dovozních cen je jen zčásti kompenzován oslabením amerického dolaru. Nákupní cena zemního plynu se měsíčně mění a odvozuje se od průměru těchto cen za období uplynulých 6 až 9 měsíců. Je tedy zcela zákonitý její nárůst, který je nutné promítnout v nezbytné míře do cen pro konečné odběratele.

Energetický regulační úřad přistoupil ke stanovení cen plynu na 2. čtvrtletí 2003 s cílem rozložit dopady současného strmého růstu importních cen do delšího časového období a přispět tím ke stabilizaci trhu s plynem.

Zvýšení cen od 1. dubna 2003
Energetický regulační úřad provedl rozbor a ověření návrhu Transgas, a. s., předloženého ve stanoveném termínu (31. ledna t. r.), a po jeho úpravě a ověření navazujících cenových průkazů regionálních distribučních společností stanovil cenovým rozhodnutím nové ceny zemního plynu s platností od 1. dubna 2003 takto:
- ceny plynu mezi Transgas, a. s. a distribučními společnostmi se zvyšují o 12,6 %,
- prodejní ceny z distribučních společností pro konečné zákazníky se zvyšují v průměru o 9,1 %, z toho pro kategorii domácností představuje zvýšení cen v průměru 7,9 %.

Dopady na jednotlivé regiony
Rozložení mezi jednotlivé regiony zásobované distribučními společnostmi je pro kategorii domácností následující:
Pražská plynárenská, a.s. + 7,8 %
Středočeská plynárenská, a.s. + 8,2 %
Jihočeská plynárenská, a.s. + 8,0 %
Západočeská plynárenská, a.s. + 8,2 %
Severočeská plynárenská, a.s. + 7,8 %
Východočeská plynárenská, a.s. + 7,8 %
Jihomoravská plynárenská, a.s. + 8,0 %
Severomoravská plynárenská, a.s. + 7,9 %

Ceny plynu pro ostatní kategorie odběratelů (maloodběr, střední odběr, velkoodběr) se zvýší o 9 až 11 %.

Cena za přepravu a uskladňování plynu mezi Transgas, a. s. a plynárenskými distribučními společnostmi, jakož i všechny stálé měsíční platy pro konečné odběratele v kategoriích domácností a maloodběru zůstávají beze změny.

Zvýšení nákladů u vybraného segmentu odběratelů SČP a.s.
Odběr domácností se spotřebou zemního plynu pouze na vaření:
- odpovídající roční odběr: 0,84 MWh
- náklady na zemní plyn při stávající ceně odpovídající kategorii domácnosti s odběrem od 0 do 1,89 MWh:
současná cena platná do 31. března 2003: 931,13 Kč/MWh
roční spotřeba: 0,84 MWh
měsíční plat: 27 Kč/měsíc
roční náklady: 1.106 Kč

- náklady na zemní plyn při ceně platné od 1. dubna 2003 odpovídající kategorii domácnosti s odběrem od 0 do 1,89 MWh:
cena platná od 1. dubna 2003: 990,70 Kč/MWh
roční spotřeba: 0,84 MWh
měsíční plat: 27 Kč/měsíc
roční náklady: 1.156 Kč

- roční navýšení plateb: 50 Kč.

Odběr domácností se spotřebou zemního plynu na ohřev vody a vaření:
- odpovídající roční odběr: 6,3 MWh
- náklady na zemní plyn při stávající ceně odpovídající kategorii domácnosti s odběrem nad 1,89 MWh do 9,45 MWh:
současná cena platná do 31. března 2003: 772,40 Kč/MWh
roční spotřeba: 6,3 MWh
měsíční plat: 52 Kč/měsíc
roční náklady: 5.490 Kč

- náklady na zemní plyn při ceně platné od 1. dubna 2003 odpovídající kategorii domácnosti s odběrem nad 1,89 MWh do 9,45 MWh:
cena platná od 1. dubna 2003: 831,97 Kč/MWh
roční spotřeba: 6,3 MWh
měsíční plat: 52 Kč/měsíc
roční náklady: 5.865 Kč

- roční navýšení plateb: 375 Kč.

Odběr domácností se spotřebou zemního plynu na topení, ohřev vody a vaření:
- odpovídající roční odběr: 18,9 MWh
- náklady na zemní plyn při stávající ceně odpovídající kategorii domácnosti s odběrem nad 9,45 MWh do 63 MWh:
současná cena platná do 31. března 2003: 635,26 Kč/MWh
roční spotřeba: 18,9 MWh
měsíční plat: 160 Kč/měsíc
roční náklady: 13.926 Kč

- náklady na zemní plyn při ceně platné od 1. dubna 2003 odpovídající kategorii domácnosti s odběrem nad 9,45 MWh do 63 MWh:
cena platná od 1. dubna 2003: 694,83 Kč/MWh
roční spotřeba: 18,9 MWh
měsíční plat: 160 Kč/měsíc
roční náklady: 15.052 Kč

- roční navýšení plateb: 1.126 Kč.

Odběr domácností žijící v rodinném domku se spotřebou zemního plynu na topení, ohřev vody a vaření:
- odpovídající roční odběr: 31,5 MWh
- náklady na zemní plyn při stávající ceně odpovídající kategorii domácnosti s odběrem nad 9,45 MWh do 63 MWh:
současná cena platná do 31. března 2003: 635,26 Kč/MWh
roční spotřeba: 31,5 MWh
měsíční plat: 160 Kč/měsíc
roční náklady: 21.931 Kč

- náklady na zemní plyn při ceně platné od 1. dubna 2003 odpovídající kategorii domácnosti s odběrem nad 9,45 MWh do 63 MWh:
cena platná od 1. dubna 2003: 694,83 Kč/MWh
roční spotřeba: 31,5 MWh
měsíční plat: 160 Kč/měsíc
roční náklady: 23.807 Kč

- roční navýšení plateb: 1 876 Kč.

-www.ceskaenergetika.com-

Komentáře

Načítám komentáře...