Otazníky kolem trhu nemovitostí

Otazníky kolem trhu nemovitostí

Kolem trhu nemovitostí nyní vyvstává spousta otázek, které často zůstávají bez odpovědí. Jak to bude s cenou nemovitostí po vstupu země do EU? Jak si stojí náš trh nemovitostí v porovnání s trhem EU? Nač bychom si měli dávat pozor při koupi nemovitosti a spousty dalších a dalších otázek, na které jsme se pokusili...

Kolem trhu nemovitostí nyní vyvstává spousta otázek, které často zůstávají bez odpovědí. Jak to bude s cenou nemovitostí po vstupu země do EU? Jak si stojí náš trh nemovitostí v porovnání s trhem EU? Nač bychom si měli dávat pozor při koupi nemovitosti a spousty dalších a dalších otázek, na které jsme se pokusili najít odpověď.

Pro získání odpovědí jsme se obrátili na obchodního ředitele realitní kanceláře RK CENTA pana Petra Vosmíka a zeptali se:

Jak se podle vašeho názoru bude chovat trh nemovitostí po našem vstupu do EU? Zvýší se ceny?
Vstup do EU přednastavil ceny již počátkem roku 2003, kdy na jaře dosáhly svého vrcholu. Samotný vstup do EU tak ceny nijak výrazně neovlivní a spíše se očekává jejich mírný pokles.

Jaký vývoj lze předpokládat u nájemného?
Tržní nájemné se vyvíjí odlišně v různých regionech. V Praze očekáváme stagnaci dlouhodobě klesajících cen a v ostatních regionech postupné zastavení jejich růstu.

Nač by si měli lidé dávat pozor při koupi nového bytu vzhledem k tomu, že jsou byty prodávány ještě dříve než jsou postaveny?
Především prověřit kredit firmy, která stavbu organizuje, a způsob financování v průběhu výstavby. Jasné majetkoprávní vztahy od koupě pozemku až po způsob předání bytu. Dále pak co nejpřesnější specifikaci vybavení v základní ceně. Veškeré práce navíc mohou být nakonec účtovány neuvěřitelně draho.

Je větší poptávka po rodinných domech nebo převládá poptávka po bytech?
Stále převládá poptávka po bytech, které jsou ve své cenové relaci přístupnější širšímu počtu zájemců o bydlení.

O jaké byty je v současné době největší zájem co do typu, rozměru, pořizovací ceny, lokality atd.?
Nejžádanější jsou stále byty 2+kk, 2+1 o velikosti do 50 m2. Cenově nejžádanější jsou byty od 1 do 2 milionů. Preference lokalit závisí na místních podmínkách, ale důležitou roli hraje dopravní obslužnost.

V jakých cenových relacích se pohybují stavební pozemky v závislosti na lokalitě? Čistě pro orientaci…
Například v okolí Prahy se pohybují stavební pozemky pro výstavbu rodinných domků převážně od 800,- do 1300,-/m2.

Co vše bychom měli vědět o realitní kanceláři, jejímž prostřednictvím bychom chtěli prodat či koupit nemovitost? Nač si dávat pozor, jaké realitní kanceláři se raději vyhnout atd. ….
Asi nejlepším indikátorem je, jaké informace RK o nemovitosti zjišťuje nebo je naopak schopna poskytnout. Pokud se zástupce RK – makléř na nemovitost ani nepřijede podívat, nedaří se zastihnout pověřenou osobu, která mi má poskytnout informace, nebo ani základní informace o nabídce nejsou kompletní a musí se dohledávat, bude lepší se obrátit na kancelář, která nemovitosti před zařazením do nabídky kompletně zdokumentuje, má přesně domluvené podmínky a okolnosti prodeje s majitelem a je schopna ihned poskytnout a zajistit veškeré služby spojené s koupí/prodejem.

Jaký servis by měla být realitní kancelář schopna poskytnout svému klientovi?
Kompletní, tj. od podrobného zdokumentování nabízené nemovitosti, nastavení podmínek prodeje, odbornou prezentaci na trhu, účast na všech souvisejících jednáních, právní zajištění celého prodeje včetně přípravy potřebných smluv spolu s nastavením průběhu financování obchodu, po konečné protokolární předání nemovitosti kupujícímu.

Mohl byste porovnat tuzemský trh nemovitostí s trhem nemovitostí zemí EU, v čem náš trh zaostává a v čem je naopak na lepší úrovni?
Tak jako i v jiných odvětvích máme co dohánět v kvalitě a osobním přístupu při poskytování služeb. Rovněž profesně odborné znalosti mnoha makléřů jsou nedostatečné. Naopak jejich technické vybavení, využívání počítačového zpracování a prezentace nabídek na trhu je na úrovni, za kterou se v EU stydět nemusíme.

Závěrem si dovolím ještě jednu shrnující otázku: Jaké trendy v současné době zaznamenává český trh nemovitostí?
Uklidnění po „přežhaveném“ očekávání našeho vstupu do EU a z toho plynoucí pokles cen. Průměrný občan má podstatně větší povědomí o situaci na trhu a stále vyšší nároky na úroveň poskytovaných služeb. Úbytek drobných, bezejmenných zprostředkovatelů a profilace společností, které poskytují plnohodnotné realitní služby za standardních finančních podmínek. Stále masivnější využívání úvěrového financování koupě nemovitosti.

Děkuji za rozhovor

-td-

Komentáře

Načítám komentáře...