Podlahové vytápění – ANO

Podlahové vytápění – ANO

Podlahové vytápění není výdobytkem současnosti. Centrální vytápění bylo známé již před 3000 lety. Okolo roku 80 před naším letopočtem je znovu objevili a zdokonalili Římané. Nejdříve vytápěli koupele, později celá...

    <a rel="imagebox-artg" href="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/v_3652_2.jpg" target="_blank">
            <img src="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/3652_2.jpg" align="right" border="1" bordercolor="black" /> </a>Podlahové vytápění není výdobytkem současnosti. Centrální vytápění bylo známé již před 3000 lety. Okolo roku 80 před naším letopočtem je znovu objevili a zdokonalili Římané. Nejdříve vytápěli koupele, později celá obydlí. Teplovzdušné vytápění v podlahových kanálech využívalo spaliny z centrálního ohniště.<br /><br />Výhody podlahového vytápění jsou známé: Komfort dotyku našich noh s teplou podlahou je nejlákavějším motivem při volbě právě tohoto druhu vytápění. Teplá dlažba je příjemná a bezpečná například i pro děti, které si s oblibou hrají na podlaze.<br /><br />U tohoto typu vytápění je vytápěcím tělesem celá podlaha. Na rozdíl od radiátorového vytápění umožňuje snížit teplotu v prostoru o 2 až 3 <sup>o</sup>C, což představuje úsporu energie o 12 až 18 %. Ekonomická výhodnost podlahového <a rel="imagebox-artg" href="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/v_3652_1.jpg" target="_blank"><img src="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/3652_1.jpg" align="right" border="0" bordercolor="black" /> </a>vytápění tedy vyplývá především z možnosti snížit celkovou teplotu v místnosti, protože naše chodidla jsou prakticky ve stálém kontaktu se zdrojem tepla.<br /><br />Vývoj cen elektrické energie, ale především rostoucí cena plynu přinutily většinu naší veřejnosti zamyslet se nad tím, co je výhodnější. V případě vytápění elektrickou energií je, v závislosti k již uvedeným skutečnostem, třeba připočítat výhodu čerpání takříkajíc „lacinější“ elektrické energie. Nejde tu přitom jen o samotné vytápění. Naše domácnost se stává stále modernější a energeticky náročnější. Za posledních 10 – 20 let do našich domácností přibylo mnoho nových elektrospotřebičů. Proto každý krok k úspoře elektrické energie má cenu zlata.<br /><br /><b>Topná rohož – TEPLÁ DLAŽBA</b><br />Vytápěcí rohož je všeobecněji vhodnější do prostorů, kde nemůžeme navyšovat podlahu dodatečnou betonovou vrstvou. Hloubka rohože 1,5 mm umožňuje její použití i při renovaci starších podlah v koupelně, kuchyni, na chodbě a podobně. Jedná se o tenoučký vytápěcí kabel, který je v <a rel="imagebox-artg" href="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/v_3652_3.jpg" target="_blank"><img src="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/3652_3.jpg" align="right" border="1" bordercolor="black" /> </a>určených vzdálenostech fixovaný na síťce. Rohož se rozvine a připevní přímo pod podlahovou krytinu. Jednoduché nalepení na starou dlažbu a následné lepení nové dlažby mimořádně zjednoduší montáž a šetří prostor. Instalace topné rohože přímo pod podlahovou krytinu umožní její rychlejší vyhřátí.<br /><br /><b>Topný kabel</b><br />Je taktéž vhodným artiklem na zabezpečení tepelné pohody ve vytápěné místnosti. Svoje uplatnění nachází nejen v novostavbách, ale i při rekonstrukcích, kde nám okolnosti, a hlavně investor dovolují navýšení podlahy o 3 – 5 cm betonové mazaniny. Topný kabel je totiž nutné zalít hlouběji pod podlahovou krytinu. Je třeba také připomenout, že kabely se instalují na podlahu v různých vzájemných vzdálenostech – máme tedy možnost instalace různých výkonů na m<sup>2</sup> v závislosti na tom, jak často bude vytápěná místnost obývaná. Tato výhoda u rohoží není.<br /><br /><a rel="imagebox-artg" href="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/v_3652_4.jpg" target="_blank"><img src="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/3652_4.jpg" align="right" border="1" bordercolor="black" /> </a>Z finančního hlediska jsou termokabely cenově výhodnější alternativou oproti topným rohožím. Tento rozdíl je nepatrný při instalaci v místnosti do 10 m<sup>2</sup>. Se zvyšující se plochou se ale zvětšuje i cenový rozdíl ve prospěch termokabelů. Objektivně je zde třeba připomenout, že výhodnější cena materiálu je do jisté míry redukována potřebou fixovat kabely na podklad a náklady na vzpomínanou vrstvu betonové mazaniny. <br /><br />Rozhodnutí, zda na podlahové vytápění použít topnou rohož nebo kabel, je v konečném důsledku v rukách investora, respektive projektanta. <br /><br />-Ing. Dušan Lašák, DEVI, s. r. o.-<br />V případě jakýchkoliv otázek doporučujeme kontaktovat širokou síť vyškolených partnerských firem, jejichž kontaktní adresy s dalšími užitečnými informacemi jsou k dispozici na <a href="http://www.devi.cz/" target="_blank"><u>www.devi.cz</u></a>

Komentáře

Načítám komentáře...