Stavba domu - rozhodnutí, které nám zpřehází život

Stavba domu - rozhodnutí, které nám zpřehází život

Když se rozhodneme stavět a sdělíme tento záměr svému okolí, dostane se nám pravděpodobně odpovědi ve smyslu, že prvním předpokladem je mít pozemek, případně peníze. Základem všeho je však odhodlání a vytrvalost a pevné nervy. Nejprve musíme udělat zásadní rozhodnutí: do jaké míry budeme stavbu organizovat sami, kolik...

Když se rozhodneme stavět a sdělíme tento záměr svému okolí, dostane se nám pravděpodobně odpovědi ve smyslu, že prvním předpokladem je mít pozemek, případně peníze. Základem všeho je však odhodlání a vytrvalost a pevné nervy. Nejprve musíme udělat zásadní rozhodnutí: do jaké míry budeme stavbu organizovat sami, kolik času tomu věnujeme, jaké práce svěříme dalším lidem. Nutno předeslat, že všechno můžeme nechat na někom jiném – hodně lidí dnes kompletní stavbu svěřuje developerským firmám, které za ně všechno vyřídí. Přenechají jim tak celou přípravu, organizaci a realizaci stavby, ale vzdají se tak někdy možnosti zasahovat zásadnějším způsobem do celého procesu.

Druhou cestou je organizovat si stavbu sami – s pomocí stavební firmy, případně dalších subjektů, které do práce zapojíme: od práce architekta přes různé poradce, stavební dozor nebo člověka, který nám kompletně zařídí inženýring. Předpokládejme tedy takovou situaci, kdy máme vyhlédnutý pozemek, u kterého nic nebrání v jeho koupi. Dále že máme jakousi konkrétní představu o svém budoucím domě – jak by měl vypadat, z jakého materiálu by měl být a kolik by měl stát. Dále že jsme oslovili architekta, který naši představu ztvární a také že máme dost odhodlání a času (toho budeme potřebovat s postupující stavbou čím dál více!) průběh stavby si sami sledovat a kontrolovat. I když na celek budeme dohlížet sami, ze zákona musíme mít stavební dozor, tj. autorizovaného odborníka (s tzv. kulatým razítkem); autorský dozor pak vykonává architekt, který hlídá dodržování svého záměru.
Příprava vlastní stavby, kterou si takto budeme organizovat sami, se dá rozdělit do několika velkých celků, z nichž každý vydá na rozsáhlejší pojednání. Prvním z nich je vlastnictví či koupě pozemku. Dále je tu projekt domu a přípojek. Potom získání stavebního povolení se všemi povoleními a vyjádřeními, která mu předcházejí. Dále je na řadě výběr stavební firmy.

Projekt domu na míru
Zde se můžeme vydat cestou objednávky typového domu od některé stavební společnosti, který si necháme upravit na míru, někdy jde o malé kosmetické zásahy, jindy o změny zásadnější, ale pořád v rámci jednoho domu. Druhá cesta je svobodnější - necháme si dům přesně podle svých představ a svých opravdových potřeb navrhnout od architekta. Ten nejdříve vypracuje „projekt ke stavebnímu povolení“, který ještě neřeší detaily, ale hodně věcí je v něm závazných, jako dispozice, rozměry, orientace v terénu podle světových stran, umístění na pozemku, i použití materiálů. Pokud potom během stavby nebo po získání stavebního povolení něco měníme, musíme žádat o povolení těchto změn před kolaudací.
Projekt ke stavebnímu povolení předložíme vytipovaným stavebním firmám, aby projekt ocenily a nabídly nám konečnou cenu stavby. Tento projekt je také jedním ze základních předpokladů k zahájení stavebního řízení a získání stavebního povolení.

Získání stavebního povolení
Začneme tak, že si vyzvedneme na příslušném stavebním úřadu (podle místa, kde budeme stavět) úplný seznam bodů, které ten který stavební úřad vyžaduje a které jsou nutné k tomu, abychom stavební povolení získali. Především to bude vyjádření různých institucí: například telekomunikačních společností, že pozemkem nevedou jejich kabely nebo jiná zařízení, stejně tak vyjádření správy veřejného osvětlení. Pokud jsme blízko vodních toků, pak vyjádření správy povodí, jindy to může být vyjádření lesní správy, v historicky chráněném území vyjádření odboru památkové péče. Ohledně zachování nebo doplnění zeleně na pozemku je nutné vyjádření odboru ochrany prostředí. Vyjádření plynových a elektrických podniků ke stavu jejich řadů a budoucí přípojky, přiložit musíme údaje o projektantovi a prohlášení o vykonávání stavebního dozoru. Také je nutné kontaktovat odbornou firmu a nechat na pozemku změřit hodnoty rizika ozáření z radonu. Přiložíme ještě vyjádření Vodovodů a kanalizací, dále vyhotovený projekt domu a přípojek (včetně dokladu o autorizaci projektanta) pro stavební povolení, doklad o majetkoprávních vztazích (výpis z katastru nemovitostí, nebo kupní smlouvu s návrhem na vklad), zakreslení do katastrální mapy, územní rozhodnutí (jestliže je vydal jiný orgán než stavební úřad příslušný k povolení stavby), informace o tom, kdo je investorem, dodavatelem stavby, předpokládané náklady a termín výstavby – a to všechno odneseme do podatelny a adresujeme stavebnímu úřadu. Když bude vše v pořádku, v příslušném čase obdržíme oznámení o zahájení stavebního řízení. Po úspěšném ukončení stavebního řízení dostaneme stavební povolení.

Tato fáze přípravy stavby - běhání po úřadech a získávání různých povolení, vyjádření a razítek – je zdlouhavá a často únavná. Pokud to chceme zvládnout sami, doporučujeme zjistit si na příslušných institucích, která potvrzení lze získat faxem a zda to takto stavební úřad akceptuje. Tak ušetříme mnoho času v řádu dní. V opačném případě vším pověříme odborníky na inženýring. Najdeme je v telefonním seznamu, pár jich obvoláme a zjistíme jejich cenové požadavky. Někdo udává cenu „za jedno razítko“, někdo paušál za získání kompletního „inženýringu“, čili všech potřebných podkladů.

Výběr stavební firmy
S projektem pro stavební povolení se obrátíme na vytipované stavební firmy, aby se vyjádřily, za kolik daný dům postaví. Dobře vybrat stavební firmu je další alfou a omegou našeho úspěchu či neúspěchu, naší spokojenosti nebo budoucích problémů. Jak dobře vybrat? Nejde to rozhodně ze dne na den. Dlouho předem, už když se jen zaobíráme myšlenkou někdy v budoucnu stavět, si všímáme domů, které se nám líbí, navštěvujeme rozestavěné domy svých známých a zjistíme, jak jsou spokojeni, která společnost jejich dům realizovala, jestli stavba probíhala bez zádrhelů. Nejlepší je takový dům navštívit tak po půl roce, když už se v něm bydlí, a zjistit přítomnost nebo absenci závad.

Od doporučených stavebních firem si pak vyžádáme materiály, projdeme jejich webové stránky a společnost navštívíme. Firma nám předá ocenění navržené stavby, načež by měla následovat podrobná diskuse o detailech. Pokud se nám něco v nabídce nelíbí, můžeme určité práce dodělat dodavatelsky, najmout si třeba na obklady nebo elektropráce firmu jinou, nám známou a osvědčenou. Jinak smlouvě věnujeme velkou pozornost a s podpisem si dáme na čas – předložíme ji právníkovi a rozhodně také někomu zběhlému ve stavařině.

-ag-

Komentáře

Načítám komentáře...