Automatické kotle na dřevní pelety

Automatické kotle na dřevní pelety

Efektivní spalování dřevních pelet vyžaduje instalaci příslušného zdroje tepla (tedy kotle, krbových kamen), jehož technologie, princip činnosti a obsluhy se v ledasčem odlišuje od klasických kotlů na kusové dřevo a uhlí, nebo krbových kamen na dřevo. Narozdíl od „klasického“ přístupu nacházíme už na první pohled...

Efektivní spalování dřevních pelet vyžaduje instalaci příslušného zdroje tepla (tedy kotle, krbových kamen), jehož technologie, princip činnosti a obsluhy se v ledasčem odlišuje od klasických kotlů na kusové dřevo a uhlí, nebo krbových kamen na dřevo.

Narozdíl od „klasického“ přístupu nacházíme už na první pohled několik rozdílů. Kotel (nebo peletová kr-bová kamna) na peletky, na rozdíl od pracného přikládání, mohou pracovat automaticky.

Dřevní pelety si odebírá automatickým dopravníkem podle potřeby ze zásobníku. Objem zásobníku výrobci kotlů dimenzují tak, aby na jedno naplnění pojmul množství pelet k vytápění na určitou dobu, od jednoho dne až jednoho týdne (či více). Vaše práce tedy může spočívat pouze v naplnění zásobníku, ale i do něj lze pelety dopravovat například pomocí šnekového dopravníku ze skladu pelet, a tak celý proces vytápění peletami plně zautomatizovat.

Ze zásobníku jsou, podle pokynů regulace, peletky dopravovány na tzv. peletový hořák, instalovaný v kotlovém tělese. Pracovní cyklus pak probíhá následovně. Při požadavku na dodávku tepla dá automatická regulace pokyn k zažehnutí hořáku (pomocí elektrické energie). Po zapálení hořáku probíhá spalování pelet, potřebné množství je dodáváno šnekovým dopravníkem. Pokud již není dodávky tepla zapotřebí, automatic-ká regulace zastavuje šnekový dopravník a pelety na hořáku nechá dohořet. Na základě tohoto zjednodušeného funkčního popisu vás jistě, a to zcela správně napadne, že takhle podobně fungují kotle na zemní plyn, jejichž obsluhu můžeme bez problémů omezit na zapnutí a vypnutí hlavního vypínače.

Tento společný znak potom vymezuje jednu z výhodných možností nasazení peletkových kotlů, a to při požadavku na automatický provoz zdroje tepla a jeho komfortní obsluhu v obcích a lokalitách, které nejsou plynofikovány.

Další, poměrně významnou výhodou je u některých kotlů na peletky (tzv. kombinované peletové kotle) možnost po vyjmutí peletového hořáku a zaslepení otvoru v plášti kotle, topit kusovým dřívím. Této možnosti využijeme, pokud např. máme k dispozici kvalitní palivo v dostatečném množství a čas k obsluhování kotle (např. během zimních dovolených).

Možnost využití různých druhů paliv nás tak oprošťuje od závislosti na jediném palivu či dodavateli. Pro vytápění jedné místnosti lze použít peletová krbová kamna s integrovaným zásobníkem pelet a i v tomto případě může být jejich provoz plně automatický. Viz obrázek Peletová krbová kamna v řezu.

Proč uvažovat o vytápění peletami
Výše jsme si poměrně jasně a přehledně charakterizovali základní přístupy a výhody vytápění dřevními peletami. Pro naše rozhodnutí pro zdroj vytápění (a dřevní peletky coby palivo) zvažujeme:
Komfort obsluhy – automatické kotle na pelety jsou téměř bezobslužné, obsluha spočívá pouze v občasném plnění zásobníku a vybírání popela, ale i to lze zautomatizovat
Dostupnost a zušlechtění paliva – dřevní peletky zaváží dodavatel či distributor ve stavu přímo použitelném ke spalování v kotli
Vysoká účinnost zdroje tepla – vzhledem k stabilním fyzikálním vlastnostem dřevních pelet a technickým parametrům kotlů na dřevní pelety je zajištěna vysoká provozní účinnost informativně 80 i více %.
Vhodnost uplatnění zdroje tepla – automatický kotel na peletky bez problémů použijeme v otopných soustavách samotížných i s nuceným oběhem. Rozměry samotného kotle jsou podobné jako u klasických zdrojů, zásobník lze umístit vedle kotle či do odděleného skladu.
Společná příprava TUV (teplé užitkové vody) – je možná pomocí kombinovaného zásobníku s výměníkem pro okruh kotle, případný dotop během odstávky kotle je možný např. pomocí zabudovaného elektrického topného tělesa
a následně položka Vyplatí se to?, které se budeme věnovat příště.

-Článek vznikl v redakci časopisu Energie pro Život-


www.ceskaenergetika.com
epz@ceskaenergetika.com"



Komentáře

Načítám komentáře...