Některé výhody dřevostaveb

Některé výhody dřevostaveb

V minulém článku STAVBY ZE DŘEVA - STAVBY 21. STOLETÍ jsme otevřeli téma dřevostaveb a trochu si je přiblížili. Dnes se podíváme na některé základní výhody, které přinášejí stavebníkovi a realizační firmě stavby na bázi dřeva, trochu podrobněji. Co je důležité Důležitá je nižší hmotnost jak konstrukcí, tak celých...

V minulém článku STAVBY ZE DŘEVA - STAVBY 21. STOLETÍ jsme otevřeli téma dřevostaveb a trochu si je přiblížili. Dnes se podíváme na některé základní výhody, které přinášejí stavebníkovi a realizační firmě stavby na bázi dřeva, trochu podrobněji.

Co je důležité
Důležitá je nižší hmotnost jak konstrukcí, tak celých staveb na bázi dřeva ve srovnání se zděnými. Tím se výrazně snižují náklady na přepravu materiálu, ale také na zemní práce - při výstavbě není třeba používat těžké a drahé montážní mechanizmy. Pro ilustraci: při výstavbě domu z velkoplošných kompletizovaných dílců potřebujeme autojeřáb v podstatě pouze na několik hodin. O co větší finanční částku ušetříme tady, o to více můžeme pak investovat do kvality vlastní obytné nebo provozní části objektu.

Výstavba formou suché technologie také umožňuje racionální využití pracovní síly po celý rok. Podstatně se zkracuje nejen doba výstavby, ale i doba, za kterou jsou vložené finanční prostředky investorů nebo finančních ústavů kryty plnohodnotným, obchodovatelným stavebním dílem. Jednoduše řečeno – stavíte-li za pomoci hypotéky, máte rychle postaveno; tudíž rychle vyčerpáte přidělené finance, a tedy ušetříte na úrocích.

Při suché technologii výstavby se radikálně snižuje stavební odpad. Vlastní odpad z použitých materiálů je snadno likvidovatelný, přičemž náklady na jeho likvidaci jsou podstatně nižší - a ani samotná jeho likvidace nezatěžuje životní prostředí.

Také likvidace staveb na bázi dřeva je energeticky nenáročná a nezatěžuje životní prostředí.

Využití dešťové vody
Renomovaní výrobci nabízejí ke svým stavbám i třeba celé systémy využití dešťové vody. Že je to důležité, je zřejmé už z toho, že průměrná rodina spotřebuje například jenom na splachování WC až 60.000 litrů pitné vody ročně!

Moderní, správně navržené a realizované konstrukce a stavby na bázi dřeva mají tedy řadu předností. Představují jak nejmenší zatížení životního prostředí, tak i nízkou spotřebu energie při jejich výstavbě, užívání, ale i při jejich likvidaci.

Můžeme konstatovat, že všechny výše uvedené vlastnosti řadí proto dřevo mezi nejperspektivnější materiály celého tisíciletí.

-ag-

Související článek:
Stavby ze dřeva - stavby 21. století

Komentáře

Načítám komentáře...