Stavby ze dřeva - stavby 21. století

Stavby ze dřeva - stavby 21. století

Jenom s malou nadsázkou se dá říci, že většinu materiálů, které budeme v budoucnosti potřebovat ke stavbě svého obydlí, si vlastně můžeme vypěstovat v lese nebo na poli. Stavby a stavební konstrukce ze dřeva se už více než celé jedno století úspěšně uplatňují v zemích Severní Ameriky, Skandinávie a průmyslově...

Jenom s malou nadsázkou se dá říci, že většinu materiálů, které budeme v budoucnosti potřebovat ke stavbě svého obydlí, si vlastně můžeme vypěstovat v lese nebo na poli. Stavby a stavební konstrukce ze dřeva se už více než celé jedno století úspěšně uplatňují v zemích Severní Ameriky, Skandinávie a průmyslově vyspělých zemích západní Evropy. Moderní stavební konstrukce na bázi dřeva se v těchto zemích využívají nejen na stavbu rodinných domů, ale také komerčních a průmyslových objektů, zemědělských staveb, kulturních a sportovních center, nemocnic...

Statisíce lidí na celém světě se každodenně seznamují se zásadami udržitelného rozvoje naší planety - a přitom hledají cesty rozvoje techniky a společnosti, aniž by se ovšem drancovala příroda a životní prostředí. I proto v domech, jejichž základem je dřevo, bydlí statisíce spokojených lidí v různých zemích.

V dnešních stavebních konstrukcích a stavbách na bázi dřeva jsou využívány moderní ekologicky nezávadné velkoplošné materiály, jako jsou desky z orientovaných třísek OSB, sádrokartonové i sádrovláknité desky. Na renomovaných evropských stavebních veletrzích jsou stále častěji k vidění ekologické tepelně izolační materiály z dřevního vlákna, technického konopí anebo ze lnu. Tyto materiály přinesly fakticky technologický zlom v konstrukcích dřevostaveb. V součinnosti s ochrannými nátěrovými systémy a řadou dalších materiálů a výrobků se totiž diametrálně zvýšily technické parametry stavebních konstrukcí a staveb, jejichž základ tvoří dřevo.

Nesrovnatelně se zvýšila užitná hodnota staveb, spolehlivost a trvanlivost stavebních konstrukcí. Stále více výrobců využívá nových principů konstrukční ochrany dřeva, které i bez používání zdraví škodlivých chemických impregnačních látek zabezpečují vysokou životnost a spolehlivost těchto staveb.

Než jeden dům doslouží, vyroste v lese dřevo na dva nové...
Dřevo je jediná obnovitelná surovina, kterou lze využít ve stavebnictví. Správný hospodář ví, že o les je nutné správně pečovat – má být racionálně těžen a vhodně obnovován a doplňován. Ke stavění domů ze dřeva, které je konečně i u nás stále oblíbenější, není vůbec zapotřebí drancovat lesy. Proč? Stačí stávající dřevo stále se zvyšující poptávce po dřevěných domech a rostoucímu stavebnímu boomu? Ano. Moderní stavební konstrukce a stavby ze dřeva mohou totiž bez problémů sloužit svému účelu i 150 let. Vhodná doba pro těžbu dřeva je asi 70 let. Než jeden dům doslouží, vyroste tak v lese dřevo na dva nové! Ve Finsku i jinde vidíme běžně domky 200 let staré, a dodnes v nich lidé bydlí – a to zcela moderním způsobem, na vysoké „skandinávské“ životní úrovni, se všemi vymoženostmi současného západního světa a vůbec vším, co k tomu patří.

Kde najdeme masivní dřevo
Masivní dřevo se v moderních stavbách využívá na prakticky všechny nosné konstrukce. Kromě toho je velmi oblíbené na vnitřní obklady stěn a stropů, pro svůj přírodní vzhled, „zateplený“ efekt. Díky moderním ochranným a nátěrovým hmotám na bázi přírodních olejů se ale masivní dřevo využívá ještě šířeji: používá se také na venkovní fasádní obklady.

Využije se i méně kvalitní dřevní surovina
Moderní materiály a konstrukční prvky, jako jsou například desky OSB nebo lepené nosníky ve tvaru „I“ se stojnou z desek OSB, umožňují i využití dřevní suroviny, která by jinak nemohla být použita pro nosné stavební konstrukce. Renomovaní výrobci stavebních konstrukcí a staveb na bázi dřeva již používají pro přídavné zateplení obvodových stěn ekologické tepelně izolační desky z dřevního vlákna. Těmito všemi způsoby se dá maximálně zhodnotit a využít dřevo – tato jediná obnovitelná a ekologická stavební surovina. A to i v době, kdy už budou ostatní fosilní suroviny potřebné k výrobě stavebních hmot dávno vyčerpány.

Rozhodujícím aspektem spolehlivosti a trvanlivosti staveb na bázi dřeva je správné technické řešení stavebních konstrukcí, ale také všech, i sebemenších detailů každé stavby. Renomovaní světoví výrobci materiálů používaných v konstrukcích dřevostaveb proto věnují maximální péči a nemalé finanční prostředky na informační servis k nabízeným výrobkům s cílem vyloučit nesprávná použití těchto materiálů a přispět k bezporuchovým řešením a prováděním stavebních konstrukcí. K vysoké spolehlivosti a trvanlivosti staveb na bázi dřeva přispívá i systém certifikace a kontroly jakosti výroby nových moderních konstrukčních materiálů a systém certifikace a kontroly jakosti výroby stavebních systémů z těchto materiálů.

-ag-

Komentáře

Načítám komentáře...