Pár poznámek o dřevostavbách – jak hledat kvalitu

Pár poznámek o dřevostavbách – jak hledat kvalitu

Jako u každého výrobku, i u dřevostavby musíme porovnávat kvalitu, vyloučit odflinknutou práci, a tudíž si pečlivě vybírat dodavatele... Špatný přístup k materiálu dovede odradit Některé negativní zkušenosti se stavbami na bázi dřeva v České republice byly v minulých desetiletích vždy způsobeny nevhodným řešením...

Jako u každého výrobku, i u dřevostavby musíme porovnávat kvalitu, vyloučit odflinknutou práci, a tudíž si pečlivě vybírat dodavatele...

Špatný přístup k materiálu dovede odradit
Některé negativní zkušenosti se stavbami na bázi dřeva v České republice byly v minulých desetiletích vždy způsobeny nevhodným řešením konstrukcí, špatným projektem - anebo také nesprávným provedením konstrukcí a staveb. Nerespektování výsledků vědy a výzkumu zbytečně zdiskreditovalo tyto tak úspěšné stavby v nejvyspělejších státech světa v očích našich investorů a individuálních stavebníků. Moderní konstrukce a stavby ze dřeva dnes ale řeší v renomovaných firmách týmy odborníků.

I u stavby dřevěného rodinného domu je třeba zvažovat, jakého si vyberu dodavatele. Dnes se už i u nás běžně vyskytují konstrukce a stavby vysoce kvalitní, ale také méně kvalitní. Jak vybírat? Co je a není důležité?

Kvalita stojí peníze. Vždy je lepší a vyplatí se z dlouhodobého hlediska nešetřit penězi na stavbě, ale vlastnit stavbu, která mi šetří peníze svým bezporuchovým a energeticky úsporným provozem. K tomuto ideálnímu stavu je – žel, často dlouhá cesta. Stojí to přemýšlení, konzultování a porovnávání zkoušení...

Hořlavost dřevěných konstrukcí je předsudek
Z vyhodnocení požárů různých staveb u nás i v zahraničí plyne, že správně navržené a provedené dřevěné konstrukce odolávají požáru lépe než konstrukce ocelové. Zuhelnatělá povrchová vrstva nosných prvků ze dřeva chrání tyto prvky před dalším odhoříváním, a pokud jsou dimenzovány tak, aby zbylá neporušená část zabezpečila jejich únosnost, jsou schopny odolávat požáru až 30 a více minut. Nechráněné ocelové konstrukce se obvykle po 15 minutách zhroutí. Všechny dnes používané velkoplošné materiály pro opláštění dřevěných nosných konstrukcí výrazně zvyšují jejich požární odolnost. Markantní jsou rozdíly v nákladech na likvidaci požárem poškozených staveb. Náklady na bourací práce spojené s odstraněním železobetonových nebo ocelových konstrukcí jsou podle zahraničních zkušeností několikanásobně vyšší než náklady na odstranění konstrukcí a staveb ze dřeva. Navíc rozebírání ocelové haly zřícené po požáru je životu nebezpečné.

V příštím pokračování se zaměříme na kvalitu stěn a příček.

-ag-

Související články
Vytápění a dřevostavba - vítané úspory provozu
Nekteré výhody dřevostaveb
Stavby ze dřeva - stavby 21. století

Komentáře

Načítám komentáře...