Soukromí a luxus nedaleko hlavního města – první nadzemní podlaží

Soukromí a luxus nedaleko hlavního města – první nadzemní podlaží

Hydroizolace a izolace proti radonu rodinného domu manželů, jejichž příběh spojený s výstavbou rodinného domu Progres 8 již nějaký čas sledujeme, byla hotová (průběh její pokládky jsme popisovali v článku Soukromí a luxus nedaleko hlavního města - izolace) a dům začal růst do výšky. Pojďme se tedy podívat, jak stavba...

  <a href="/udata/images/images_old/images_clanky/v_4321_1.jpg" target="_blank" rel="imagebox-artg">
      <img hspace="10" src="/udata/images/images_old/images_clanky/4321_1.jpg" align="right" border="1" bordercolor="black" />
  </a>Hydroizolace a izolace proti radonu rodinného domu manželů, jejichž příběh spojený s výstavbou rodinného domu Progres 8 již nějaký čas sledujeme, byla hotová (průběh její pokládky jsme popisovali v článku <a href="/4311" target="_blank"><span style="TEXT-DECORATION: underline">Soukromí a luxus nedaleko hlavního města - izolace</span></a>) a dům začal růst do výšky. Pojďme se tedy podívat, jak stavba prvního podlaží probíhala.<br />


Ve zkratce
Pro dům v Průhonicích byly zvoleny cihly Porotherm – bude z nich celý dům. První řada zdiva byla založena na vápenocementovou maltu. Ostatní řady byly vyzděny na tepelně izolační lehkou maltu.

Postup výstavby
Po provedení ochranného krycího potěru hydroizolace navezli řemeslníci zdicí materiál a založili nosné obvodové zdivo z cihel Porotherm šířky 40 centimetrů. Tyto cihly mají od výrobce takzvané pero a drážku, díky tomu odpadlo maltování svislé styčné spáry. První řada zdiva byla založena na vápenocementovou maltu, ostatní řady byly vyzděny na tepelně izolační lehkou maltu.

Dle projektové dokumentace byly použity cihly s pevností P8 a P10 podle stupně zatížení. U extrémně zatížených konstrukcí stavebníci vkládali do každé ložné spáry takzvanou KARI síť. Nad dveřními otvory byly použity nosné překlady s vložením polystyrenu jako tepelné izolace a nad okny a francouzskými okny RONO překlady, které umožňují osazení předokenních rolet.

V první fázi řemeslníci souběžně s obvodovými zdmi vyzdívali i vnitřní nosné zdi až do výšky pod ztužující věnec. (Nenosné příčky budou vyzděny až po provedení hrubé stavby.) Po vyzdění kompletního nosného zdiva 1. nadzemního podlaží začali stavebníci s montáží stropní konstrukce. Výstavba domu pana Richarda a jeho manželky výrazně pokročila a přehoupla se do další fáze. Ale o tom opět příště. Závěrem již jen shrnutí toho, co je třeba si při stavbě prvního nadzemního podlaží ohlídat…

Co je důležité v této fázi výstavby
Při zahájení vyzdívek je důležité přesné rozměření rohů domu (takzvané založení na osu zdiva) a provedení kontrolního měření úhlopříčkou. Výškově je nutné zaměřit první řadu vyzdívek s maximální přesností. Při samotném provádění vyzdívek se musí dbát na dodržování jednotné tloušťky ložných spár, které se musí dodržet i přes nepřesnosti výrobních rozměrů zdicího materiálu v tolerancích 8 - 15 milimetrů. Tlustší nebo nerovnoměrně tlusté ložné spáry snižují pevnost zdiva a v důsledku rozdílných deformačních sil může dojít ke vzniku prasklin. Používá se výhradně tepelně izolační malta v rámci obvodového zdiva a ložná spára musí být plně promaltována. Důležité je rovněž dodržení minimálních přesahů cihel (tzv. vazby) v jednotlivých řádcích, a to minimálně 95 milimetrů. Překlady se osazují vždy na originální, nijak neupravovaný cihelný blok (může být použit pouze cihelný blok celý, případně originální půlblok, osazený do lože z cementové malty). Proti překlopení krajových překladů se k sobě zafixují pomocí rádlovacího drátu. Aby nevypadla vložená tepelná izolace mezi překlady, je nutné ji lepit pomocí stavebního lepidla. Je nutné rovněž dbát na dodržení správné úložné délky překladů.

Při zahájení vyzdívání nezapomeňte na:
 • přesné rozměření rohů domu
 • kontrolní měření úhlopříčkou
 • přesné zaměření první řady vyzdívek
 • dodržení jednotné tloušťky ložných spár
 • použití tepelně izolační malty
 • dodržení minimálních přesahů cihel v jednotlivých řádcích
 • osazení překladů na originální cihelný blok
 • tepelnou izolaci lepit jen stavebním lepidlem
 • dbát na dodržení správné úložné délky překladů

 • Aby v domě bylo příjemně teplo
  Při vyzdívání obvodového a nosného zdiva je nutné dodržovat systémové řešení doporučené výrobcem. Jedině tak budete mít zaručeny správné tepelné vlastnosti zdicího materiálu a zamezíte vzniku nežádoucích tepelných mostů. Když je nutná úprava rozměru cihly, je nepřípustné dělit tento materiál odsekáním, provádí se pouze pomocí speciálních řezných nástrojů ručních, případně strojních. V tomto případě se styčná spára promaltuje pomocí tepelně izolační malty. Maltování ložné spáry musí být v celé ploše.

  -td-
  Související články
  Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - izolace
  Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - počátek výstavby
  Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - financování
  Soukromí a luxus nedaleko hlavního města

  Komentáře

  Načítám komentáře...