Nových bytů přibývá

Nových bytů přibývá

V minulém roce si bytová výstavba v České republice vedla velice dobře, dokončeno bylo 32.268 bytů. Dosahovala tak téměř stejné úrovně jako v roce 1992, což poukazuje na další etapu oživení bytové výstavby. Nicméně vrcholu v sedmdesátých letech stále ještě nedosáhla. Uvidíme tedy, zda bude bytová výstavba pokračovat...

V minulém roce si bytová výstavba v České republice vedla velice dobře, dokončeno bylo 32.268 bytů. Dosahovala tak téměř stejné úrovně jako v roce 1992, což poukazuje na další etapu oživení bytové výstavby. Nicméně vrcholu v sedmdesátých letech stále ještě nedosáhla. Uvidíme tedy, zda bude bytová výstavba pokračovat ve svém růstu i nadále.

Podle údajů Českého statistického úřadu se ani v prvním čtvrtletí tohoto roku růst bytové výstavby nezastavil a nadále pokračoval. Hlavními důvody jsou podle statistiků levné hypoteční úvěry, dostupné úvěry ze stavebního spoření, kterých využívá stále více lidí, a rozvoj developerské výstavby bytových souborů. U kolika bytů byla tedy zahájena výstavba, kolik jich bylo dokončeno a kolik je jich rozestavěno?

Zahájené byty
V 1. čtvrtletí 2005 byla zahájena výstavba 8.645 bytů. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2004 je to více o 6,1 %. Nejvíce se začaly stavět byty v bytových domech (+ 814 bytů) a v nebytových stavbách (+ 93 bytů). Pokles počtu zahájených bytů nastal především u kategorie stavebně upravených nebytových prostor (- 429 bytů) a u bytů s pečovatelskou službou a domovech - penziónech (- 68 bytů).

V územním členění se dlouhodobě nejvíce bytů staví v okolí velkých měst, zejména v okolí Prahy a ve Středočeském kraji. V 1. čtvrtletí roku 2005 zde byla zahájena výstavba 3.497 bytů. Nejméně bytů bylo zahájeno v kraji Libereckém, Karlovarském a kraji Vysočina.

Počet zahájených bytů podle územního členění

ÚzemíZahájené byty celkem
z toho v
rodinných domechbytových domechnástavbách, přístavbách a vestavbách k
rodinným domůmbytovým domům
ČR celkem:8.6453.3933.071782391
Hl. m. Praha1.6472371.27816110
Středočeský1.85090435317830
Jihočeský520326656623
Plzeňský4231501485619
Karlovarský22776141817
Ústecký3841471414117
Liberecký19810050345
Královéhradecký4292401033022
Pardubický388161143417
Vysočina29715282234
Jihomoravský1.07736447811157
Olomoucký4301451505439
Zlínský361159263914
Moravskoslezský414232407527


Dokončené byty
V průběhu 1. čtvrtletí 2005 bylo dokončeno 6.452 bytů a jejich počet byl meziročně vyšší o 5,8 % (+ 353 bytů). K růstu došlo nejvíce u bytů v nebytových stavbách o 113,3 % (+ 145 bytů) a u bytů ve stavebně upravených nebytových prostorách o 54,8 % (+ 92 bytů). Pokles nastal u bytů dokončených v domech s pečovatelskou službou a domovech - penziónech o 9,3 % (- 29 bytů) a u nástaveb, přístaveb a vestaveb celkem o 5,6 % (-54 bytů).

Z územního hlediska byl nejvyšší počet dokončených bytů zaznamenán opět v Praze a ve Středočeském kraji, nejmenší v Karlovarském, Ústeckém a Olomouckém kraji.

Rozestavěné byty
Celkový počet 148.885 rozestavěných bytů se zvýšil ve srovnání se stavem ke konci 1. čtvrtletí roku 2004 o 5,5 % (+ 7.780 bytů). Nejvyšší podíl rozestavěnosti byl u rodinných domů (47,6 %), nejnižší pak u bytů v domech s pečovatelskou službou a domovech - penziónech (1,7 %).

Podíl na celkovém počtu rozestavěných bytů byl ke konci 1. čtvrtletí 2005 nejvyšší ve Středočeském kraji (18,2 %) a nejnižší v Libereckém (3,7 %) a Karlovarském kraji (2,8 %). Rozestavěnost se dlouhodobě zvyšuje vlivem předstihu počtu zahájených bytů před počtem dokončených bytů a zahrnuje i byty, jejichž výstavba byla dočasně zastavena.

V 1. čtvrtletí 2005 byla dokončena modernizace 5.458 bytů, což je o 49,5 % více než ve stejném období loňského roku. Nejvíce modernizovaných bytů bylo dokončeno v hlavním městě Praze a v Jihomoravském kraji.

Komentáře

Načítám komentáře...