Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - stropy

Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - stropy

Šestipokojový luxusní dům zvaný Progres 8 v Průhonicích, jehož budoucí majitelé se těší na prostornost a soukromí svého nového domu, má již hotovou hrubou stavbu prvního nadzemního podlaží (více viz článek Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - první nadzemní podlaží). Než se vydáme na prohlídku stavby druhého podlaží...

Šestipokojový luxusní dům zvaný Progres 8 v Průhonicích, jehož budoucí majitelé se těší na prostornost a soukromí svého nového domu, má již hotovou hrubou stavbu prvního nadzemního podlaží (více viz článek Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - první nadzemní podlaží). Než se vydáme na prohlídku stavby druhého podlaží, zaměříme se dnes na stropy, které jsou podle stavebníků velmi důležité.


Montáž stropní konstrukce u domu manželů stavebníci zahájili po dokončení vyzdívky nosného obvodového a vnitřního zdiva 1. nadzemního podlaží. Montáž stropní konstrukce, která se u domu Progres 8 skládá ze stropních nosníků Pot a keramických stropních vložek Miako, probíhala tak, že se na nosné zdivo prvního podlaží do maltového lože uložily stropní nosníky. Po rozmístění a rozměření stavebníci nosníky podepřeli provizorními podporami s vodorovnými trámky. Po provedení samotné montáže vložek provedli obezdívku pozedního železobetonového věnce z věncovek, na které z vnitřní strany pomocí stavebního lepidla osadili tepelnou izolaci z polystyrénu.

Pozor:
Při osazování tepelné izolace do stropu je třeba dbát na pečlivé vzájemné sesazení desek tepelné izolace, bez jakýchkoliv mezer. Jedině tak se zamezí vzniku tepelných mostů.


V místě železobetonové desky stavebníci provedli bednění a výztuž dle statického projektu. Armatura byla přivezena na stavbu již naohýbaná přímo z armovny, a na stavbě tak došlo pouze k
finální montáži. Po rozměření a osazení všech prostupů řemeslníci pomocí mechanizace zabetonovali strop nad prvním nadzemním podlažím.

Nad garážovou částí, v místech balkonu a teras, je strop navržen jako železobetonová monolitická deska.Přesnost, pečlivost a stálá kontrola
Montáž stropních vložek musí být provedena tak, aby vložky byly umístěny po jednotlivých řadách souběžně s nosným zdivem. Při vyztužování pozedních železobetonových věnců se musí pracovat s co největší pečlivostí, s důrazem na správné přesahy jednotlivých prutů, a hlavně vyvázáním výztuže v každém rohu konstrukce a ve styku s příčnými nosníky stropu.

Zde je opět na místě pečlivá kontrola stavebního dozoru na stavbě a po konečné montáži převzetí formou zápisu do stavebního deníku.

Betonáž stropní konstrukce se provádí postupnou betonáží nejdříve v místech nosníků, a potom na stropních vložkách. Při této práci se musí dbát na to, aby se dopravovaná betonová směs nehromadila na jednom místě, a tak zbytečně nepřetěžovala konstrukci (samozřejmé je použití ponorného vibrátoru ke kvalitnímu zhutnění betonu).

Co je při stavbě stropu důležité:
- správně podepřené nosníky (raději více než méně)
- čistá armatura včetně bednění (v žádném případě bláto)
- pokropení před betonáží
- používat distanční podložky vymezující odpovídající krytí armatury betonem


Vše, co má být, bylo při stavbě stropu u domu mladých manželů dodrženo, drobné problémy zdárně vyřešeny a stavba pokračovala dál. Ale o tom opět příště.

-td-
Související články
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - první nadzemní podlaží
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - izolace
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - počátek výstavby
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - financování
Soukromí a luxus nedaleko hlavního města

Komentáře

Načítám komentáře...