Funkční neznamená vždy dobrý

Funkční neznamená vždy dobrý

Poslední zdražení energií, zejména plynu, vyvolalo znovu diskuze na téma efektivnosti a možnosti úspor nákladů. Někteří lidé,...

kotel1Poslední zdražení energií, zejména plynu, vyvolalo znovu diskuze na téma efektivnosti a možnosti úspor nákladů. Někteří lidé, zvlášť na venkově, přemýšlejí o tom, zda by nebylo výhodnější vzdát se komfortu vytápění zemním plynem a vrátit se k pevným palivům. Takovéto rozhodnutí však často vede právě ke zvýšení nákladů.

K oblibě plynu kromě komfortu dnes přispívá i to, že trh nabízí velký výběr moderních plynových kotlů s vysokou účinností spalování a dokonalou regulací. Právě tyto funkce jsou hlavními argumenty, kvůli kterým by měli majitelé starších typů kotlů vážně uvažovat nad jejich výměnou za modernější. Mnoho domácností v Čechách totiž celkem zbytečně při vytápění „vyhazuje oknem“ několik tisíc ročně. Zejména starší uživatelé mají 15 i více let staré kotle, které jsou sice funkční, ale jejich účinnost je v porovnání s modernějšími typy výrazně nižší (např. 60procentní oproti využitelnosti kondenzačních kotlů, která může být až 108%). Neuvědomují si, že pouze nefunkčnost kotle není jediným důvodem pro jeho výměnu za nový. Starší kotle bývají často zanesené, a to jejich nízkou účinnost ještě výrazněji snižuje. Mnozí majitelé starých kotlů jsou překvapeni, když jim projektant vytápění navrhne nový kotel s výkonem 20 kW místo současného 40kilowattového. Až takový může být rozdíl díky vyšší účinnosti nového kotle.

kotel2Nové typy kotlů jsou úspornější také díky své regulaci, která automaticky přizpůsobuje výkon kotle vnitřní teplotě ve vytápěném prostoru, případně venkovní a současně vnitřní (ekvitermní regulace). Přitom platí, že v bytě každý stupeň teploty nad dvacet stupňů znamená přibližně 6 % spotřeby energie navíc. Když tedy stáhnete termostat kotle z 24 °C na 20 – 21°C, ušetříte bez dalších výdajů téměř 20 % nákladů.

Ušetřit se dá i na teplé vodě. Ta se na celkové spotřebě energie podílí přibližně jednou pětinou.

Podle statistiky připadá v republice na jednoho člena domácnosti ročně 50 m3 spotřebované vody. Nejvíc se použije, přirozeně, na osobní hygienu. Když vezmete v úvahu, že k přípravě 160 litrů vody určené na koupel s teplotou asi 40 °C je potřeba 1,2 m3 zemního plynu, tak pro ohřev 50 litrů nutných na sprchování, je to jen 0,4 m3 plynu. Zde jednoznačně vidíme ekonomické důvody upřednostňující sprchování. „Úspory mohou být větší, když zvolíme vhodný kotel, který vyřeší vytápění a přípravu teplé vody společně“, dodává Jaroslav Rehuš z výrobního závodu firmy Protherm. Jako příklad takovéhoto kotle pro rodinné domy i panelové byty uvádí plynový kotel Leopard nebo Panter s průtokovým ohřevem (teplé) užitkové vody, případně sestavu kotle Panter s 60litrovým přídavným zásobníkem teplé vody a Tiger s 45litrovým vestavěným zásobníkem teplé vody. Kotle s průtokovým ohřevem vody jsou velmi oblíbené ve vyspělých zemích EU, kde, paradoxně, často neplýtvají vodou tak jako my. Když takovýto kotel umístíme co nejblíže k místu největšího odběru (např. v koupelně), abychom minimalizovali odpouštění studené vody z potrubí, úspory mohou být značné.

kotel3Ušetřit se dá i dalšími opatřeními, která jsou však nákladnější – například zateplením domu, výměnou oken nebo výměnou starých litinových radiátorů za moderní deskové. Ty mají pružnější tepelnou reakci, jednoduše se regulují a oproti litinovým pracují s třetinovým objemem vytápěcího média, myšleno vody. Ještě efektivnější jsou velkoplošné systémy, a to na stěnách i v podlahách. Při podlahovém vytápění odborníci radí použít kondenzační kotel, který při tomto typu vytápění dosahuje nejvyšší využitelnosti tepla.

ve spolupráci se společností Protherm

Komentáře

Načítám komentáře...