Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - topení v podlaze

Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - topení v podlaze

Minule jsme sledovali vsazování dřevěných eurooken v medové barvě, dnes se v průhonickém rodinném domě 6+1 vrátíme dovnitř,...

Minule jsme sledovali vsazování dřevěných eurooken v medové barvě, dnes se v průhonickém rodinném domě 6+1 vrátíme dovnitř, abychom nahlédli pod podlahu. A zaměříme se nejen na samotnou izolaci podlah, ale také na vytápění. Dům totiž bude v přízemí v chodbě, kuchyni a v koupelně vytápěn podlahovým topením.

Podlahové topení bylo zvoleno pro přízemí a koupelny, které jsou na tepelnou pohodu nejcitlivější. Zbývající místnosti bude vyhřívat kvalitní plynové topení. Pro průhonický dům bylo zvoleno podlahové topení od firmy Pedotherm.

Rozvody plynového topení jsou v průhonickém rodinném domě provedeny z měděných trubek průměru daného projektovou dokumentací s navlečenou tepelnou izolací. V podlahách v přízemí je použita tepelná izolace z podlahového polystyrenu EPS 100 Z tloušťky 80 mm. V podlahách nahoře byl použit polystyren EPS T 3500, který slouží jako kročejová izolace.

Pozor: Existuje více druhů polystyrenu a nesmí se mezi sebou libovolně zaměňovat! Pro tepelnou izolaci podlah je určený typ (například EPS 100 Z), pro kročejovou izolaci zase jiný (například EPS T 3500 nebo 5000).

Po dokončení hrubých rozvodů vody, kanalizace a elektro nastoupili do domu topenáři k provedení rozvodů topení. Nejprve rozměřili a zakreslili na stěny umístění radiátorů a vedení trubek. Následně trasy vedení vyřízli ve zdivu v požadované šířce a hloubce. Do technické místnosti bylo přivedeno plynové potrubí k plynovému kotli Vaillant. Od tohoto kotle pak směřovaly všechny trubky k jednotlivým radiátorům.

Izolace podlah
Ještě před osazením tepelné izolace podlah řemeslníci instalovali rozvody centrálního vysavače Husky. Z toho důvodu v garáži osadili skříňku s rozdělovačem podlahového topení. Před montáží skladeb tepelné izolace provedli tlakovou zkoušku topného systému a ještě jednou orientační zkoušku vodovodního potrubí. Obě zkoušky vyhověly, a tak mohli zahájit pokládku tepelné izolace.

Betonáž podlah
Aby řemeslníci zamezili poškození hrubých rozvodů instalací a jejich izolací, zvolili variantu: před omítkami provést betonáž podlah. Proto museli vložit po obvodě podlahových ploch dilataci ve větší tloušťce (polystyren tloušťky 2 centimetry), aby zajistili oddilatování podlah od omítek.

Na pečlivě rozvrstvenou tepelnou izolaci z polystyrenu byl položen separační papír k zajištění nezávislého pohybu potěrové a podkladní vrstvy. Tento separační papír se spojuje pomocí horkovzdušné pistole. Těsně před betonáží podlah se provedla montáž podlahového topení. Na polystyren byla položena systémová tepelná reflexní a izolační fólie. V souladu s projektovou dokumentací (kladečským plánem) bylo položeno topné potrubí a pomocí plastových příchytek neboli držáků potrubí se hadice podlahového topení zakotvila k deskám polystyrenu. Po úspěšně provedené tlakové zkoušce tak řemeslníci mohli začít s betonáží podlah.

md5-ea2e2045b474f2ba3ab05d3620ac7016
Po vybetonování podlah je bylo nutné nechat vytvrdnout, hned po jejich vytvrdnutí přišly na řadu vnitřní hrubé omítky, ale o tom opět příště…

-td-
Foto: Central Group

Související články
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - okna
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - rozvody
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - zateplení střechy
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - střecha
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - krovy
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - 2. nadzemní podlaží
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - stropy
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - izolace
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - počátek výstavby
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - financování
Soukromí a luxus nedaleko hlavního města

Komentáře

Načítám komentáře...