Příprava vápenných malt v péči o stavební památky

    <p>
            <img style="WIDTH: 164px; HEIGHT: 239px" alt="Obálka publikace" hspace="10" src="http://cms.tvujdum.cz/userdata/images/9294malty.jpg" align="right" vspace="10" />
    </p>

Publikace pojednává o přípravě staveništní vápenné malty cíleně pro potřeby památkové péče a profesionální údržby a obnovy historických fasád s vápennými omítkami. Je příspěvkem k znovu oživení již téměř zapomenuté tradiční řemeslné dovednosti přípravy a používání staveništních nehydraulických vápenných malt a k posílení prestiže vápna jako stavebního pojiva. Úvodem se připomínají základní fyzikálně chemické děje při přípravě a používání nehydraulických bílých vápen, upřesňují podmínky pro používání vápenných nehydraulických malt. Publikace seznamuje s některými historickými postupy přípravy vápenných malt a uvádí základní technologické kroky, které přispívají ke zlepšení vlastností nových vápenných malt. Stručně připomíná i obecnější principy přístupu k historickým stavebním materiálům. Je určena zejména stavebním firmám, které se specializují na údržbu a obnovu stavebních památek, restaurátorům, pracovníkům památkové péče, odborným školám a vzdělávacím institucím v oboru stavebních profesí i v oboru restaurování. Užitečnou pomůckou bude i pro projektanty v oboru stavební památkové péče a pro zájemce o environmentální stavění. Přínosem bude v neposlední řadě i pro investory.

Příprava vápenných malt v péči o stavební památky
Dagmar Michoinová
Formát A 5, vazba V2, strn 73, Vydá Informační centrum ČKAIT, Praha 2006, cena 90 Kč

Zdroj: Informační centrum ČKAIT

 

Komentáře

Načítám komentáře...