Hlučnost podlahových konvektorů ISAN OPLFLEX

Hlučnost podlahových konvektorů ISAN OPLFLEX

Otázka zabezpečení akustické pohody v interiéru staveb se netýká pouze konstrukčního a dispozičního řešení, ale i vhodné volby...

    <img style="WIDTH: 200px; HEIGHT: 258px" alt="" hspace="10" src="http://cms.tvujdum.cz/userdata/images/10119isan.jpg" align="right" />ISAN Radiátory s.r.o. je největším výrobcem koupelnových trubkových radiátorů v České republice exportující 90% své produkce do zahraničí, především do zemí Evropské unie. Tato značka reprezentuje tradičního dodavatele s více než 50letou zkušeností, který svým klientům dodává bohatý sortiment koupelnových radiátorů ISAN MELODY. Dále je výrobcem sálavých konvektorů s vysokými výkony a délkou až 6 m a lamelových radiátorů, které jsou konstruovány z hladkých ocelových profilů bez konvekčních ploch. Řada ISAN EXACT tak přináší příjemné řešení moderních interiérů. <br /><br /><strong>Další nabízené řady</strong> <br />Mezi další nabízené řady patří článkové radiátory ISAN ATOL. Sušáky textilií zahrnuje řada ISAN ESSENCE. V nabídce samozřejmě nechybí ani kvalitní podlahové konvektory ISAN OPLFLEX využívající technologii drátěných výměníků. Díky této technologii se nečistoty nemají kde usazovat a propadají na dno vany konvektoru. Dno konvektoru lze snadno vymést, nebo vysát a zbylý prach setřít při běžném úklidu i díky jednoduché výklopné konstrukci mřížek a výměníku. Tělesa pak splňují vysoké požadavky na hygieničnost prostředí a navíc zaručují neomezeně dlouhou životnost výměníku s doživotní zárukou. <br /><br /><img style="WIDTH: 200px; HEIGHT: 267px" alt="" hspace="10" src="http://cms.tvujdum.cz/userdata/images/9964isan.jpg" align="right" />Jednotlivé typy podlahových konvektorů jsou vhodné do bytových prostor, do spojovacích prostor i k bazénům. Díky současnému trendu instalovat podlahové konvektory do obytných prostor a ložnic je ze strany zákazníků vyvíjen větší tlak na snížení jejich hlučnosti. Ve snaze maximálně, v tomto směru, uspokojit požadavky zákazníků jsou podlahové konvektory podrobovány testům na hlučnost. Výsledky takového měření nám přináší společnost ISAN, která tím poukázat na jedinečnou přednost podlahových konvektorů ISAN OPLFLEX. <br /><br /><strong>Hlučnost podlahových konvektorů ISAN OPLFLEX <br /></strong>Otázka zabezpečení akustické pohody v interiéru staveb se netýká pouze konstrukčního a dispozičního řešení, ale i vhodné volby jejich technického vybavení.

Nevhodným výběrem technického zařízení (výtahy, VZT, vytápění atd.) dochází k nadměrné hlukové zátěži chráněných vnitřních prostorů staveb, a tím k nesplnění požadavků Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006 „o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Nedodržení hygienických limitů pak přináší problémy při kolaudačních řízeních a následné reklamace. Dodatečné úpravy vedoucí k dodržení hygienických limitů nejsou vždy jednoduše řešitelné a přináší nemalé náklady.

Pro usnadnění orientace při výběru vhodného typu podlahového konvektoru ISAN OPLFLEX s ventilátory z hlediska hlučnosti jsme provedli měření následujících akustických deskriptorů:

  • Pásma hluku – ložnice - konvektor ISAN OPLFLEX FLT 20-11 – výkonový stupeňhladiny akustického výkonu A LWA(dB) a maximální hladiny akustického výkonu A LWAmax (dB) dle ČSN ISO 3744 a ČSN ISO 3746. Uvedené deskriptory umožní v rámci zpracování projektové dokumentace provést na základě výpočtového modelu prostorové posouzení akustické pohody chráněných prostorů. Pomocí softwarových aplikací vytvoříme model pásem hluku zohledňující dispoziční uspořádání (počet) zdrojů hluku a vybavení v místnosti (viz obr. 1).

  • Spektrální analýza zvuku konvektoru ISAN OPLFLEX   FLT 20-11 – bez výskytu tónových složekekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T(dB) a maximální hladiny akustického tlaku A LAmax (dB) v referenční vzdálenosti 1,0 m od obrysu konvektoru. Právě maximální hladina akustické tlaku A LAmax(dB) je rozhodující v případě hodnocení hlukové zátěže z provozu zdrojů hluku umístěných v interiéru chráněných prostorů a je nutné ji deklarovat v rámci kolaudačních řízení. Hygienický limit stanovený Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. je pro obytné místnosti v denní době a v noční době. Obsahuje–li hluk tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter (v případě konvektorů se prokazuje na základě spektrální analýzy viz obr. 2), snižuje se dále limit o 5 dB, a to v denní i noční době.

-Isan-

Komentáře

Načítám komentáře...