Zelená úsporám: Pravidla pro novostavby a zdroje tepla

Zelená úsporám: Pravidla pro novostavby a zdroje tepla

Stavíte-li dům, nebo chystáte-li výměnu starého nehospodárného kotle za úspornější a ekologický, pak byste mohli dosáhnout i na dotaci.

Pojďme se trochu podívat na podmínky, které musí být pro získání dotace z programu Zelená úsporám splněny.

Novostavby

V oblasti novostaveb je podporována výstavba nových budov a změna staveb budov určených k bydlení splňující pasivní energetický standard. Základním kritériem je dosažení výpočtové hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění na úrovni 20 kWh/m2 podlahové plochy a nižší u rodinných domů a 15 kWh/m2 podlahové plochy nebo nižší u bytových domů.

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy nesmí překročit hodnotu 0,22 W/(m2K) u rodinných domů a 0,30 W/(m2K) u bytových domů. Další podrobnosti jsou uvedeny v oficiálních textech vydaných ministerstvem k programu. Podpora je přidělována jako fixní částka na jeden rodinný dům nebo na jednu bytovou jednotku v pasivním bytovém domě.

Požadované hodnoty jsou velmi přísné, ne každý projektant umí správně vyprojektovat pasivní dům, totéž platí o jeho stavbě a dodavatelských firmách.

Zdroje tepla

V této oblasti se podporuje náhrada zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a za tepelná čerpadla se stanoveným minimálním průměrným ročním topným faktorem. Kromě toho musí kotle splňovat i požadavek na minimální účinnost. Všechny předepsané hodnoty nalezne zájemce v příslušných příručkách vydaných ministerstvem.

Instalace kotlů na kusové dřevo, které mají v hydraulickém zapojení akumulační nádrž předepsané velikosti, a kotle na pelety jsou podporovány vyšší částkou než kotle na kusové dříví bez akumulační nádrže, které navíc nejsou podporovány v novostavbách.
Pokud se podporuje instalace zdrojů tepla na biomasu a tepelných čerpadel do novostaveb, je požadováno, aby měrná roční potřeba tepla na vytápění budovy nepřekročila hodnotu 50 kWh/m2, to je hranice pro nízkoenergetický standard.

Dále je podporována instalace solárně-termických kolektorů na rodinné a bytové domy, a to jak pro přípravu teplé vody, tak také na přitápění. Podmínkou pro poskytování dotace je dosažení minimálního předpokládaného ročního zisku energie 350 kWh/m2 kolektorové absorpční plochy a celkem 2000 kWh pro instalaci na rodinném domě nebo celkem 1000 kWh na bytovou jednotku pro instalaci na bytovém domě. U instalace, která slouží k přitápění, se požadované hodnoty předpokládaného zisku za instalaci zvyšují 1,3krát.

-ECČB-

Komentáře

Načítám komentáře...