Variabilita pro malá krbová kamna

Schiedel

Autor:

Chcete některou z místností ve svém novém domě vybavit menšími krbovými kamny? Komplikace mohou nastat při napojování malého spotřebiče do komínu.

Nechcete-li, aby vaše kamna „velikosti XS“ hyzdila jednou tak vysoká roura kouřovodu, musíte volbě spotřebiče přizpůsobit komínový systém.

Překážky, na které narazíte u běžných systémů

Pokud chceme malý spotřebič připojit s co nejkratším kouřovodem, nejlépe přímo do komínu, obvykle narazíme na dva problémy. První komplikací bývá sestava komínové paty (spodní části komína), která má vždy určenou výšku, do které kouřovod nelze připojovat. V produktovém listu každého systému ji obvykle nalezneme pod údajem o nejmenší možné výšce osy napojení kouřovodu. Například u nejoblíbenějšího komínového systému Uni* Plus činí tato výška 116 cm. Pořizujeme-li si miniaturní krbová kamna, která budou mít na výšku 50 - 60 cm, bude roura kouřovodu končit ještě jednou tak vysoko než spotřebič.

Při napojování spotřebičů už nepotřebujete násobilku

Druhým problémem je tzv. modulová skladba řady moderních komínových systémů (týká se to i zmiňovaného Uni* Plus). Většinou jde o komíny s "klasickou" šamotovou vložkou, kterou vzhledem k jejím zámkovým spojům nemůžeme krátit. Tento typ vložek proto předem definuje výšku kouřovodu v násobcích své délky, například 33 cm. Přímé připojení rovným krátkým kouřovodem lze tedy provést jen v těchto výškových úrovních (tj. modulech).

Komínová vložka, kterou lze libovolně krátit

Tohoto zdánlivě neřešitelného technologického oříšku se chopili technologové společnosti Schiedel a podařilo se jim vyvinout systém s variabilní výškou připojení kouřovodu s názvem Schiedel Absolut Vari. „Absolut“ v názvu produktu odkazuje na použitý komínový systém. V našem případě je důležitá především jedna jeho charakteristika: komín Schiedel Absolut nepoužívá zmiňované „klasické“ šamotové vložky, nýbrž tenkostěnné keramické vložky s celokeramickými hrdlovými spoji. Díky takovému způsobu spojování můžeme vložku libovolně zkrátit na potřebnou délku, a tím přizpůsobit s potřebnou přesností výšku osazení T kusu pro napojení kouřovodu podle požadavku spotřebiče.

Přímé napojení spotřebičů o minimální výšce 50 cm

Z pohledu přímého připojování malých spotřebičů je však u systému Absolut Vari zásadní nové unikátní řešení skladby komínové paty. Zde byly zvoleny a použity prvky tak, aby konstrukce komínové paty zabrala minimální možnou výšku. Výsledek technického řešení je v oblasti komínových systémů doslova jedinečný, neboť ve svém důsledku umožní přímé napojení i těch spotřebičů, kde osa jejich kouřového hrdla je ve výšce 50 až 55 cm.

Schiedel

Komentáře

Načítám komentáře...