Ochrana domu před bouřkou: Systémy přepěťové ochrany

Bouřka

Autor:

Přístroje, které chrání elektroniku proti pulznímu přepětí, se nazývají svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí. K čemu slouží konkrétně?

Principem přepěťové ochrany je zabezpečení elektronických přístrojů před velkými rozdíly napětí, které by je mohly poškodit. Svodiče bleskových proudů proto rozdělí v případě úderu blesku jeho energii mezi zem a jednotlivé fáze. Ochrana tedy nespočívá v tom, že bychom bleskovou energii nepustili do domu vůbec, ale rovnoměrně se rozmístí, přičemž maximální rozdíl mezi fází a zemí je do 1,5 kV. Zvláštní svodiče přepětí a bleskových proudů existují pro datové a komunikační systémy. Obecně platí, že jestliže chceme komplexní ochranu domácnosti, měli bychom přenechat vypracování a realizaci projektu odborníkům. Na začátku musíme vědět, které přístroje či která místa chceme chránit a v jakém rozsahu, neboť jednotlivé spotřebiče se liší mírou odolnosti. Samozřejmě jsou důležité i předpokládané náklady a jejich porovnání s možnou vzniklou škodou v případě, že by ochranný systém instalován nebyl. Projektant pak posoudí, zda a jakou ochranu před bleskem a přepětím v daném objektu zvolit, jakému bleskovému proudu by objekt měl odolávat.

Zásuvkové adaptéry - pouze doplňková ochrana

K ochraně před bleskem a přepětím je důležité přistupovat jako k celku, pokud by byla řešena pouze částečně, funguje špatně, nebo vůbec. To je i důvod pro to, aby tato část projektu byla svěřena raději odborníkovi, specialistovi pro ochranu před bleskem a přepětím. Čím pečlivěji je návrh ochrany připraven, tím menší je riziko chybné instalace, a samozřejmě klesá i finanční náročnost těchto opatření, což je v dnešní době snahou každého z nás. Kvalitně zpracovaný návrh ochrany by měl být součástí realizační projektové dokumentace tak, jak je uvedeno ve vyhlášce 499/2006 Sb. v příloze 2. „Jako doplňkovou ochranu koncových zařízení, ať již PC, nebo jiných kancelářských spotřebičů, volíme pak podobu přepěťové ochrany ještě ve formě zásuvkových adaptérů, a to pokud se jedná o rodinné domy a menší kanceláře,“ říká Jan Hájek, specialista DEHN + SÖHNE, spoluautor knihy První elektronická KníŠka o ochraně před bleskem.

Výhodou tohoto systému je přenositelnost adaptéru spolu se zařízením podle momentální potřeby. Pro rozsáhlejší prostory s větším počtem elektronických přístrojů jsou určeny přepěťové ochrany s optickou a akustickou signalizací stavu. Tam, kde je méně místa nebo nechceme, aby byla tato zařízení vidět, je možné zvolit přepěťové ochrany malých rozměrů, určené pro zabudování – například za zásuvku do hlubší instalační krabice.

Článek byl připraven ve spolupráci s Janem Hájkem, specialistou DEHN + SÖHNE Literatura: Jan Hájek, Dalibor Šalanský: První elektronická KníŠka o ochraně před bleskem

Komentáře

Načítám komentáře...