Ohlídejte si realizaci tepelného čerpadla: Odměnou vám bude výjimečný tepelný komfort!

Českomoravský cement 2
Díky novince ThermoCem PLUS se tepelný výkon vrtu může zvýšit až o desítky procent.

Autor:

V hlubinách země je skryta geotermální energie. Ze skrytého a nevyužívaného bohatství přírody začaly těžit moderní technologie v podobě tepelných čerpadel. Volnou energii z podzemí dokážou citlivě odnímat a následně přetvářet v levné teplo k vyhřívání domů. Má to ale malý háček: topná soustava si žádá poměrně významné náklady v rámci rozpočtu stavby a bez důsledné realizace se může návratnost investice značně protáhnout.

Čerpejte energii z hlubin

Českomoravský cement
Hlubinnou energii využívá jedno ze tří druhů tepelných čerpadel, odborně zvané jako země-voda. Tento typ tepelného čerpadla je odborníky považován za nejspolehlivější a nejvýkonnější. Důvodem jsou poměrně stabilní podmínky v podzemí: teplota zde neklesá pod 0 ºC a v závislosti na hloubce se pohybuje od 2 ºC do 40 ºC po celý rok. Tepelná čerpadla jímající energii z vrtů se používají nejen v oblastech s tvrdým podložím. Uplatňují se rovněž u starších objektů, protože nejsou náročná na prostor a jejich realizace neznamená kompletní zničení zahrady. U novostaveb, které mají jen velmi malý pozemek, lze navíc vrty pro tepelné čerpadlo provést pod základovou deskou už před stavbou.

Podzemní tepnou k vám bude proudit teplo

Princip tepelného čerpadla země-voda není složitý. Pomyslnou tepnou celé topné soustavy je hlubinný zemní vrt o průměru 13–22 cm a hloubce 80–120 metrů. V něm je osazeno plastové potrubí (tzv. kolektory) s cirkulující nemrznoucí tekutinou, která se působením okolního prostředí ohřívá a teplo přivádí k čerpadlu. To už je ono srdce soustavy, které dokáže nízkoteplotní teplo z přírody přeměňovat v teplo využitelné k ohřevu vody nebo vytápění domu. Vrt je také možné v letním období využívat k chlazení domu.

Investice vykoupená provozními úsporami

Českomoravský cement 3
Velkou předností cementových směsí ThermoCem je jejich jednoduchá příprava.
Náklady na pořízení tepelného čerpadla země-voda nejsou zanedbatelnou položkou v rámci rozpočtu stavby, a tak jsou pro investory klíčovou otázkou následné provozní úspory, tedy výkonnost vytápěcího systému, a hlavně jeho celková životnost. Zejména v případě podzemních kolektorů, které se nedají vyjmout ani opravit, může být každá závada fatální. Stavebníci by si proto měli ohlídat skutečně precizní provedení vrtu čerpadla. Vlastnosti a způsob osazení potrubí či hloubka vrtu přitom neovlivňují jen bezproblémovou životnost soustavy, ale také množství získaného tepla v každodenním provozu.

Vhodná výplň vrtu může zvýšit jeho výkon o desítky procent

Na množství odebraného tepla má v první řadě vliv hloubka vrtu. Čím jsou kolektory hlouběji, tím je vyšší teplota hornin a rostou tepelné zisky. Dalším faktorem, který má značný dopad na ohřev cirkulující kapaliny, jsou vlastnosti materiálu použitého pro výplň vrtu. Čím je vyšší jeho tepelná vodivost, tím snáze se kapalina v trubkách ohřívá a tím vyšší je výkon vrtu. Běžně se pro vyplňování vrtů používá směs cementu a bentonitu, čistý bentonit nebo dokonce jenom původní hornina. Z pohledu tepelné techniky i hydrogeologie však představuje ideální materiál pro výplň hlubinných vrtů „tepelněvodivé“ hydraulické pojivo ThermoCem PLUS. Obsahuje totiž speciální příměs vybraných minerálů, které dobře vedou teplo a mohou zvýšit tepelný výkon vrtu až o desítky procent.

Na životnost vrtu má vliv i odolnost výplně

Českomoravský cement 4
Takto vypadá vlastní vyplňování vrtu s hlubinným kolektorem.
V cementové směsi ThermoCem jsou rovněž obsažené látky, díky nimž vrt dobře odolává agresivním podzemním vodám. V průběhu užívání tak nedochází k narušování integrity výplně (vzniku nežádoucích dutin či trhlin), které by přenos tepla z horniny do nemrznoucí kapaliny oslabovalo.

Z uživatelského pohledu je pozitivním faktorem i ekologická nezávadnost této výplňové směsi. ThermoCem nemá vliv na kvalitu podzemních vod a půdního podloží na vašem pozemku. Budete tak ekologičtí hned ve dvou ohledech: díky účinnému vytápění snížíte svou závislost na fosilních palivech, díky přírodní bázi produktu neohrozíte životní prostředí.

Českomoravský cement 1

www.thermocem.cz

Komentáře

Načítám komentáře...