Vybíráte plastová okna? Pozor na kvalitu profilů!

Okna Stavona 3

Autor:

Plastová okna musí každý den čelit rozličným povětrnostním podmínkám. Chrání nás proti větru, dešti, silným mrazům i nadměrným horkům, ale také mají za úkol izolovat nás před hlukem zvenčí. Aby všem těmto vlivům okna odolala, musejí být mimořádně kvalitní, k čemuž velkou měrou přispějí i použité profily nejvyšší jakosti.

Právě na použité profily se klade velký důraz při určování kvality okna. Denně musí nést těžká skla a kování, pomáhat lepší tepelné i zvukové izolaci, udržovat si stálý tvar, vlastnosti a kvalitu po mnoho let. V neposlední řadě přispívají kvalitní okenní profily k ochraně proti vloupání.

U plastových okenních profilů definuje norma ČSN EN 12608 zařazení do tříd A, B a C.

Třída profiluTloušťka vnější stěny
A3 mm
B2,5 mm
C2,3 mm

Okna Stavona

Autor:

Při výrobě profilů třídy B se používá až o 10 % materiálu méně, což vede při testech mechanického zatížení (viz graf níže) k jasně měřitelným rozdílům.

Výsledky technických měření a zkoušek deklarují lepší parametry oken, k jejichž výrobě byl použit profil třídy A. Jak je zřetelně vidět na grafu výrobce oken Stavona - měření, která provedli technici německé společnosti VEKA (přední evropský výrobce okenních profilů), dokazují, že mechanické vlastnosti profilu třídy B jsou výrazně horší než u profilu třídy A. Pevnost lomu v rozích u třídy B poklesla o 25 %, o stejné procento se snížila pevnost šroubovaných spojů. Průhyb při zatížení větrem byl o 10 % větší, při vlastním zatížení v drážce se průhyb zvětšil dokonce o 25 %.

Okna Stavona

Autor:

Pro kvalitní okna rozhodují nejen použité komponenty, ale i technologie zpracování. Na první pohled možná není poznat rozdíl od ostatních oken nižší kvality, ale je třeba se zaměřit na důležité faktory, jako jsou:

1) izolační dvojsklo nebo trojsklo různých tlouštěk zasklení

2) kování pro funkci a obsluhu

3) profily pro rámy, křídla a jiné konstrukční prvky

4) kvalitní zpracování (výroba a montáž)

Snižování tloušťky vnějších stěn profilů vede ke zhoršování mechanických vlastností okna a ke snížení životnosti v důsledku rychlejšího opotřebení. V případě, že výrobce použije pro výrobu oken profily třídy B, nemá zákazník zpravidla ani tušení o tom, že je zde možný rozdíl.

Na co si dát pozor při výběru okna

  • Především je nutné zjistit, z jakých materiálů jsou poptávaná okna vyrobena. Zeptejte se jak na okenní profily, tak i na zasklení a kování.
  • Okna musejí splňovat normy, které jsou dány například nároky na tepelné vlastnosti budov.
  • Kvalitní okna jsou opatřena certifikáty kvality materiálů.
  • Příslušné kvalitativní normy (certifikáty ISO) musí splňovat celý výrobní proces oken.

Výběr kvalitního okna není radno podcenit. Tuzemský trh je v dnešní době plný výrobků, jejichž tloušťka profilů spadá do třídy B. Zákazníci mnohdy nejsou poučeni o rozdílu v kvalitě (ve srovnání s třídou A), a volí tedy levnější variantu. Důsledkem použití nižší třídy profilu je ovšem ztráta podstatných vlastností oken, jako je životnost a funkčnost, a s tím související zvyšující se počet reklamací u dodavatele. V budoucnu tento fakt může velkou měrou ohrozit dobré jméno dodavatelů a vést k opodstatněné ztrátě důvěry zákazníků.

Okna Stavona 1

Na závěr je však nutno říci, že existuje mnoho českých výrobců, kteří se kvalitě výroby věnují velmi zodpovědně. Tyto bezproblémové výrobky s dlouhou životností jsou zpravidla opatřeny výrobním štítkem, na kterém jsou uvedeny veškeré informace o výrobci. Ke snadné orientaci zákazníka přispívá také Asociace českých výrobců otvorových výplní, která sdružuje tuzemské výrobce s kvalitní produkcí.

www.stavona.cz

Komentáře

Načítám komentáře...