Vrty pro tepelná čerpadla I. - Systém země-voda

Vrty pro tepelná čerpadla
Green Gas DPB, a.s

Autor:

Tepelná čerpadla jsou počítána mezi obnovitelné energetické zdroje, neboť využívají energii prostředí, tedy vody, vzduchu nebo země. Pro dva typy z těchto systémů je nutné budovat zemní vrty.

Tepelná čerpadla

Autor:

Tepelná čerpadla využívající zemní vrty mají nejmenší nároky na prostor jak v domě, tak na pozemku, u novostaveb je také možné podle zvoleného typu vybudovat vrt ještě před započetím stavby domu pod základovou deskou. Poměrně významnou nevýhodou jsou vcelku vysoké finanční náklady na pořízení samotného vrtu, a také nutnost stavebního povolení. Vrty jsou nezbytné pro dva systémy tepelných čerpadel - země-voda a voda-voda, ovšem oba systémy se od sebe liší.

Jestliže se rozhodujeme pro jeden z nich, je nezbytné znát kromě způsobu činnosti daného tepelného čerpadla také technologické požadavky a v návaznosti na ně i hydrologické a geologické podmínky místa, kde by mělo být zařízení instalováno.

ČTĚTE TAKÉ:

Vrty pro tepelná čerpadla
Green Gas DPB, a.s

Autor:

Pro tyto systémy jsou vhodná tvrdá podloží, naopak v hlubokých písečných nestabilních podložích je budování vrtu složitější a obtížnější. Vždy je však namístě oslovit kvalitní firmu, která je dostatečně technicky vybavená a současně má s tímto typem vrtů zkušenosti, při realizaci tak nedojde k velkému poškození zahrady či jiným nepříjemným překvapením.

Vrty pro systém země-voda:

Tepelné čerpadlo tohoto typu odebírá teplo z hloubky pod povrchem země. Jde o zemní tepelný výměník, který je tvořen plastovou sondou s průměrem do cca 15 cm, obvykle ve tvaru dvojitého U, umístěnou v hlubinném vrtu.

Tepelná čerpadla

Autor:

Plastová trubka je naplněna nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Počet vrtů závisí na objemu energie, která je pro objekt potřebná.

Výhodou tohoto systému je stabilní výkon a vysoký topný faktor i při nízkých venkovních teplotách, malé nároky na prostor, lze ho využít i pro chlazení domu v horkých letních dnech. Nevýhodou jsou již zmíněné vysoké náklady na provedení vrtu a také nezbytnost stavebního povolení. To ale obvykle vyřizuje firma, která vrt provádí.

Foto: Thinkstockphotos.com, Green Gas DPB, a. s.

Komentáře

Načítám komentáře...