Recyklace stavebních materiálů II. - Dělení materiálů

Stavební odpad
Zvětšit fotografii
Foto: Rubble Master spol. s r.o., ŽSD a.s.

Autor:

Aby bylo možné materiály efektivně recyklovat, je nutné je třídit. Třídění musí započít již na stavbě nebo na místě demolice v počátku likvidace budovy. Za pomoci dostupné techniky lze mnohem účinněji, snáze a levněji oddělit veškeré nesourodé materiály od minerální sutě.

Stavební odpad
Foto: Rubble Master spol. s r.o., ŽSD a.s.

Autor:

Naproti tomu může být kvalita netříděné suti při nešetrné demolici a následné manipulaci významně snížena. Následné zpracování – drcení a třídění – probíhá rychle a efektivně. Materiály, získané při demolici, jsou tříděny do zvláštních kontejnerů. Jedná se především o organické materiály (dřevo), kovy a jejich slitiny, kamenivo (již použité či z výrubů z tunelů apod.) a maltoviny, nebezpečné odpady (nátěrové hmoty, azbest), plasty či textilie apod. (v závislosti na množství).


Samostatně jsou pak ukládány i minerální sutě i podle druhů:

 • betonová suť
 • cihelná stavební suť
 • živičné sutě (asfaltové kry z rekonstruovaných komunikací a zpevněných ploch)
 • výkopová zemina

ČTĚTE TAKÉ:

Přednosti recyklace stavebních a demoličních materiálů:

 • opětovné využití stavebního odpadu jako plnohodnotného stavebního materiálu
 • úbytek starostí s odvozem a likvidací stavebního odpadu
 • snížení nákladů na odvoz a likvidaci nevyužitelného stavebního odpadu
 • úspora přírodních zdrojů stavebních surovin
 • úspora energií a dalších nákladů, potřebných pro výrobu nových stavebních hmot
 • eliminace vzniku dalších skládek

Stavební odpad
Foto: Rubble Master spol. s r.o., ŽSD a.s.

Autor:

V neposlední řadě je důležitou skutečností i několikanásobně nižší cena recyklovaných stavebních materiálů například oproti přírodnímu kamenivu, které je jím často nahrazováno. Nemusí tak vznikat další lomy či pískovny, které zabírají ornou půdu či hyzdí krajinu.

Příště: Recyklace stavebních materiálů III. - Recyklační technologie

Foto: Rubble Master, spol. s r. o., ŽSD, a. s.

Komentáře

Načítám komentáře...

 • Stavba
 • Autor:
 • Vydáno: