Druhy hydroizolací pro základy stavby

Izolace

Autor:

Primárním úkolem zemních izolací je zamezení prostupu zemní vlhkosti, chrání však i proti vodě volně stékající a tlakové, doplňkovou, nicméně plnohodnotnou funkcí je ochrana proti radonu a jiným plynům, lze ji použít i jako bariéru při úniku ropných látek.

Izolace

Autor:

Kromě izolace budov je hydroizolace vhodná i pro izolování bazénů, zahradních jezírek, jímek a podobných nádrží. V tomto případě zvláště záleží na výběru nejvhodnějšího typu izolačního materiálu, a jako v jiných obdobných případech je nutné dbát na dodržení správného technologického postupu, kvalitní realizaci a na kontrolu provedených prací. Případné závady a nedostatky totiž není možné později bez razantních zásahů opravit, neboť jde o spodní vrstvy stavby, které jsou postupně zakrývány.

Sortiment hydroizolačních materiálů je velmi široký – od asfaltových a dehtových, přes syntetické z plastů a pryže až ke stěrkovým, kovovým a podobně. Podle druhu aplikace je možné je rozčlenit na pokládané za studena, lepené, připevňované mechanicky, natavované, svařované, stěrkové hydroizolace se natírají či stříkají. Nejdéle používaným typem izolací proti zemní vlhkosti je dehet a asfalt. S prvním jmenovaným se můžeme setkat již víceméně jen při rekonstrukcích starších staveb, neboť se na výrobu izolací už nepoužívá. Pro vytvoření dehtové povlakové hydroizolace bylo vždy třeba několik vrstev lepenky s dehtovými nátěrovými hmotami, vrstvy bylo nutné lepit za horka.

ČTĚTE TAKÉ:

Hydroizolace na bázi asfaltu patří dnes mezi nejčastěji používané, a to ve formě klasických nebo penetračních nátěrů, stěrek nebo pásů z oxidovaného a modifikovaného asfaltu. Pokládka se liší podle typu asfaltové izolace – pásy se buď připevňují k podkladu navařováním přes asfaltové nátěrové hmoty, plošně přes dilatační vložky, případně je lze pokládat i volně za studena či ukotvit mechanicky.

Izolace

Autor:

Modifikované asfaltové pásy slouží jako izolace staveb proti tlakové vodě a v závislosti na typu i proti radonu. Asfaltové bitumenové pásy v sobě pojí vysokou pevnost asfaltových pásů a pružnost izolačních fólií. Používány jsou například izolační modifikované asfaltové pásy na vrchní straně opatřené bitumenovou směsí APP s vysokou tepelnou odolností. Vespod je pak na nosné a rozměrově stálé vložce (kupříkladu z polyesteru a skelných vláken) nanesena bitumenová SBS směs pro zajištění mechanických vlastností pásu – vysoké tažnosti, rozměrové stálosti, odolnosti proti hydrofyzikálnímu namáhání a proražení. Bitumenové hydroizolace lze pokládat volně za studena, nebo pomocí natavení.

Příště: Fóliové a stěrkové hydroizolace

Titulní foto: Thinkstockphotos.com

Komentáře

Načítám komentáře...