Duben v ovocné zahradě

Duben v ovocné zahradě

Střídání teplého slunečného počasí s chladnými dny, kdy může ve výjimečných případech klesnout teplota až pod bod mrazu, rozkvétajícím ovocným stromům rozhodně neprospívá. Na prudké poklesy teploty jsou velice choulostivé zejména květy s jemnými tyčinkami a pestíky. S mrazíky sice nic neuděláme, ale květenství můžeme...

Střídání teplého slunečného počasí s chladnými dny, kdy může ve výjimečných případech klesnout teplota až pod bod mrazu, rozkvétajícím ovocným stromům rozhodně neprospívá. Na prudké poklesy teploty jsou velice choulostivé zejména květy s jemnými tyčinkami a pestíky. S mrazíky sice nic neuděláme, ale květenství můžeme ochránit tím, že koruny stromů jemně postříkáme studenou vodou. Jako určitá prevence nám pomůže vykuřování, ale měli bychom se na něm domluvit se sousedy, v příměstských oblastech navíc i s obecním úřadem.

Jarní postřiky
Před začátkem rašení je třeba dokončit zimní postřik, nebo rovnou udělat předjarní postřik. Před rozpukem pupenů stříkáme proti houbovitým chorobám, ale také proti lišejníkům a mechům i proti přezimujícím škůdcům. Zaměřit bychom se měli především na ochranu proti strupovitosti, padlí, monilióze, antrakóze, rzi a květopasu jabloňovému. Na našem trhu je téměř třicet druhů ochranných prostředků, ze kterých si můžeme vybrat podle konkrétních dřevin, ohrožení dané oblasti či podle způsobu použití.

K těm známějším patří například Novozir MN 80, který hubí přezimující škůdce. Dalšími přípravky jsou Clarinet 20 SC, Discus, Rubican 12 EC a Topas 100 EC pomáhající proti strupovitosti a padlí, Bayleton pak proti padlí jabloňovému. Rovral 50 WP, Horizon 50 WP chrání proti moniliové hnilobě plodů.

Řez dřevin
Duben je rovněž nejvhodnějším obdobím k prořezávání ovocných stromů. Je třeba odstranit nemocné dřevo a ošetřit rány vzniklé mrazem, okusem nebo rakovinou. Napadená místa vyřízneme ostrým a čistým zahradnickým nožem až na zdravé dřevo, ránu vydezinfikujeme ředěným octem, ošetříme balzámem nebo latexovou barvou. Kdo má možnost, může k ošetření využít i tkaninu namočenou v ředěném jílu, který je promíchán s kravincem.

Jak na klejotok?
Při prohlídce peckovin můžeme objevit klejotok, který se projevuje vytékáním mazlavé tekutiny z rány na kmeni stromu. Může vzniknout namrznutím a následným napadením houbovitými nebo bakteriálními chorobami, housenkami obaleče meruňkového nebo i přehnojením dusíkem. Ochrana opět spočívá ve vyříznutí kůry kryjící klejotokovou ránu tak, abychom získali obnažené místo ve tvaru elipsy. To ještě můžeme vydezinfikovat zředěným octem 1:1 nebo 1% až 2% roztokem modré skalice a po zaschnutí zatřít bílou latexovou barvou nebo štěpařským voskem.

Přihnojování
Na začátku vegetačního období se mění životní pochody ovocných dřevin, které potřebují k novému růstu zvýšené dodávky živin. Ty jim můžeme poskytnout jednak ve formě organických hnojiv, především kompostu, ale též prostřednictvím umělé výživy. Jedná se především o dusík, ale též draslík a fosfor. Nároky jednotlivých druhů ovocných stromů však nejsou zcela totožné, zvýšenou dávku dusíku potřebují například broskvoně, ořešáky a v období růstu plodů také slivoně. Meruňkám naopak nadměrné hnojení dusíkem může uškodit. Při nákupu umělých hnojiv proto vybírejme podle konkrétního druhu ovoce a období, kdy je hodláme aplikovat. V každém případě by měly být na bázi tří výše jmenovaných prvků, obsažených podle nároků toho kterého druhu ovoce.

Jahody
Záhon jahod musíme především zbavit všech nečistot, vytrhat plevel a očistit rostliny od starých listů. Současně odstraňujeme nahnilé části rostlin včetně mumifikovaných plodů. Především se ale zaměříme na prevenci, abychom později nemuseli likvidovat celé rostliny nebo úrodu. Všímáme si zejména rostlin, které mají zdeformované listy a srdéčka. Ty mohou být napadené roztočníkem jahodníkovým, jehož samičky přezimují v srdéčkách. V dubnu kladou vajíčka na spodní části mladých listů. Jiným závažným škůdcem je květopas jahodníkový. Ten před rozkvětem nakusuje stopky a klade vždy jedno vajíčko do zavadlých poupat, která posléze vyžírají jeho larvy. Tento brouk dokáže zničit i více než dvě třetiny celé úrody. Poměrně dobrou pomoc nabízí postřik Metation E 50, při větším výskytu škůdce však raději celou rostlinu vytrhneme a spálíme. Jahody ovšem mohou být napadeny celou řadou houbovitých chorob, které se likvidují odlišnými přípravky. Proto se vyplatí odnést část rostliny podezřelou z napadení do specializované prodejny, kde nám odborník doporučí odpovídající prostředek.

Jak na škůdce jahodníku?
Z ochranných prostředků používaných v tomto období jmenujme například Euparen 50 WP, Sumilex 50 WP a Rovral FLO, které chrání proti plísni šedé. Proti roztočníku jahodníkovému používáme Omite 570 EW, k likvidaci květopase jahodníkového pak slouží například Actellic 50 EC, Karate 2, 5 WG, Zolone 35 EC nebo Sumithon Super.

-šum-

Komentáře

Načítám komentáře...