Leden v ovocné zahradě

Stará pranostika praví: „Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.“ Tato neradostná vyhlídka může přinést nemalé starosti...

Stará pranostika praví: „Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.“ Tato neradostná vyhlídka může přinést nemalé starosti velkopěstitelům, ale drobný zahrádkář by se neměl nechat odradit. Vždyť teplejší dny může využít k prořezání dřevin, postřiku proti kadeřavosti nebo k přeházení staršího kompostu. Teplé počasí mu rovněž ulehčí práci při opravě nářadí či vyspravení plotu. Čím dříve s tím bude hotov, tím větší pohodu bude prožívat. Počasí bývá vrtkavé a jednoho rána se můžeme klidně probudit do zimy, která veškerý pohyb na zahrádce zastaví třeba i na několik týdnů.

Pozor na teplotní výkyvy
Leden má podle kalendáře patřit k nejchladnějším měsícům roku, ale skutečnost často bývá jiná. Zvláště letošní počasí nás skutečně „vypeklo“. Střídání teplot snadno způsobí popraskání kůry, které se později může stát živnou půdou pro uchycení nejrůznějších chorob. Ke vzniku puklin jsou náchylné především teplomilné stromy jako třeba meruňky a broskvoně, ale též některé druhy jabloní, například ontário, alkmene a většina renet. Pokud jsme jejich kmeny dosud nenatřeli vápenným mlékem nebo neobalili rohoží, můžeme to ještě udělat. Proti silnému předjarnímu záření lze ovšem kmeny stromů také ochránit prknem upevněným po jejich jižní straně. V případě, že nám už mráz nějaké pukliny způsobil, poskytneme svým ovocným dřevinám alespoň první pomoc v podobě fáče z vlhké tkaniny s jílem. S definitivním ošetřením – vyříznutím poškozených míst na zdravé dřevo a zatřením ochranným latexem počkáme až na březen nebo duben, kdy definitivně ustoupí mrazy.

K ochraně kořenů před promrznutím přispějeme nejenom pomocí silnější mulčovací vrstvy, ale též důkladnou zálivkou v době sucha. Půda zůstane kyprá, a případný mráz nebude moci tak snadno pronikat do hloubky jako v rozpraskané zemi.

Řez a přeštěpování
Jestliže se nám teploměr vyšplhá dlouhodobě něco málo nad nulu a obloha se vyjasní, můžeme z kůlny vytáhnout zahradnické nůžky a pilku a pustit se do řezu ovocných stromů. Starší stromy obyčejně jenom prosvětlíme tak, že odstraníme všechny suché, nemocné a přehuštěné větve. Říká se, že takto upravená koruna má mít tolik prostoru, aby mezi jejími větvemi proletěl pták – měla by to být alespoň vrána.

Poněkud větší zásah budeme muset provést u dřevin, které se chystáme přeštěpovat. Jedná se zejména o přerostlé stromy nesoucí již málo ovoce nebo nám jejich plody evidentně nechutnají. Jejich korunu pak důkladně, ale s rozmyslem prořežeme tak, aby zůstalo pouze několik hlavních větví, které budou představovat nosnou kostru. Ty pak budeme dále zkracovat do tvaru pomyslného trojúhelníka, aby upravená koruna připomínala kuželovou střechu. Takový zásah bývá poměrně hluboký, takže prořezaná koruna může být až o dvě třetiny menší. Každopádně by však hlavní větve velkých stromů měly zůstat 1 až 1,5 m dlouhé, u mladých stromků nebo zákrsků mohou být samozřejmě kratší. Není třeba zdůrazňovat, že po tak razantním zkrácení ošetříme řezné rány štěpařským voskem nebo doporučeným nátěrem pro zimní období.

Připravujeme rouby
První měsíc roku je rovněž nejvhodnějším obdobím k odebírání roubů. U peckovin je to přesně celý leden až do začátku února, rouby jádrovin pak řežeme od poloviny ledna do poloviny února. Vybereme si k tomu zdravé výhony na jednoletém dřevě, které vyrůstají na osluněné části stromu a jsou přibližně silné jako tužka. Po odstřižení je založíme do kypré půdy na zastíněném místě, ať už se jedná o severní stranu domu, nebo velkého kmene. Sem můžeme uložit i rouby, které jsme získali od jiného zahrádkáře nebo koupili u zahradníka. Nezapomeňme také na jmenovky s viditelným a trvanlivým označením. Pamatujme i na pravidelné vlhčení půdy a důkladnou ochranu proti větrům v podobě smrkového klestí nebo menší zástěny.

Ochrana pupenů
Jestliže přituhne a ptactvo náhle přijde o značnou část obživy, může zaměřit svoji pozornost na pupeny našich stromů. To by se nám rozhodně nelíbilo, a proto se budeme jejich počínání snažit zabránit. Někdy stačí postřik řídkým vápenným mlékem, dnes se však používá zejména Stop-Z či jiný prostředek v doporučeném množství, jindy pomůže starý dobrý strašák nebo elektronická signalizace reagující na pohyb. Menší keříky je pak možné, jako v čase dozrávání plodů, přikrýt hustou silonovou sítí. Nepropadejme však nevraživosti vůči našim okřídleným sousedům a nabídněme jim na oplátku něco jiného k zobání. Určitě nepohrdnou olejnatými semínky, jako je slunečnice, mák, len nebo semenec, která mohou být zapuštěna do čistého loje.

-šum-
Foto: Archiv In

Komentáře

Načítám komentáře...