Místo na slunci, to je to pravé

Místo na slunci, to je to pravé

Bazén se už pomalu stal standardem našich zahrad. S nadsázkou lze říct, že kdo má dům, plánuje k němu i bazén. Kam tedy s ním?

    <p>Podobně jako terasa, pergola, grilovací zákoutí či dlážděná plocha je bazén výrazným technickým prvkem, který vzhled zahrady zásadně ovlivňuje. Na rozdíl od všech ostatních součástí okolí domu má však jen velmi omezené možnosti individuálního ztvárnění. Zapuštěné bazény si často pořizujeme se zastřešením, které změní proporce zahrady, nadzemní se zase prosazují jedinou možnou modrou barvou, která se ve své pronikavosti s přírodním prostředím zahrady smiřuje jen velmi těžko. Ani rostliny nám při integraci bazénu do zahrady příliš nepomohou - naším cílem je maximální oslunění vodní plochy a její nejvyšší čistota, takže přítomnost vyšší zeleně nebo dokonce popínavých rostlin je nežádoucí. Navíc je bazén nejkrásnější ihned po instalaci a od <img style="WIDTH: 200px; HEIGHT: 200px" alt="" hspace="10" src="/userdata/images/19754bazen2.jpg" align="right" vspace="5" />prvních dnů svého života vlastně jen stárne a chátrá, zatímco zahrada se vyvíjí směrem opačným - čím je starší, tím je krásnější. Jenže podobně jako se mění vybavení domácnosti nebo stavební materiály, proměňuje se i tvář okolí domu. Bazén prostě do zahrady patří, i když ne každý architekt má z jeho přítomnosti radost. Zatímco pergolu nebo třeba zákoutí se zahradní kuchyní lze poměrně bez větších obtíží kdykoli přestavět, rekonstrukce nebo dokonce výměna bazénu si vždy vyžádá zásah do již vzrostlé zahrady.</p>

Na výsluní a u terasy
Důležitým kritériem při rozhodování o jeho stavbě je nejen jeho velikost, poloha a případné zakrytí, ale také konečný vzhled a ztvárnění jeho bezprostředního okolí. Bazén musí být umístěn v co nejvíce prosluněné části zahrady a ideálně by měl navazovat na terasu u domu nebo na pobytovou zónu zahradního posezení. Zpevněné plochy kolem musejí být stabilní, neklouzavé a co nejčistší, abychom zabránili zanášení nečistot do vody. Ideální je proto dlažba keramická, vymývaná či citlivě volená dlažba betonová. Ačkoli finanční výhodnost po investici do bazénu může stavebníka svádět k využití dlažby zámkové, žádný zahradní architekt ji dnes pro soukromé využití nedoporučí.

Nekažte si výhled
Aby se voda v bazénu co nejrychleji ohřívala a její teplota se po celou koupací sezónu udržovala co nejvyšší, je třeba ho situovat na co nejvíce osluněné místo v zahradě. Zároveň by mělo jeho okolí umožňovat instalaci zahradního posezení, lehátka, slunečníku a dalších doplňků pro klidnou a pohodlnou relaxaci. Už z tohoto výčtu je zřejmé, že ideálním místem pro bazén bude hlavní obytná terasa nebo místo nedaleko domu. Tak tomu také v praxi nejčastěji bývá. Jakmile se však s končícím létem sníží teploty a v polovině září se definitivně přihlásí konec léta, začíná několikaměsíční koupací půst: bazén už najednou nevnímáme jako oázu odpočinku, ale spíše jako překážku. Brání totiž výhledu do zahrady a dívat se z oken na modrou díru nám příliš uspokojení nepřinese. Možná až teď dáme za pravdu tvrzení, že ne vždy je nejbližší místo od domu či terasy tím nejvhodnějším z hlediska funkčnosti a celoročního efektu. Možná stálo za úvahu umístit bazén na vzdálenější místo od domu, kde nebude po dlouhých osm měsíců tolik na obtíž.

V každém případě je samozřejmě třeba řídit se velikostí pozemku, umístěním domu a orientací vůči světovým stranám. Bazén na severní či východní straně domu je promarněnou investicí. V létě sice chladivá voda přijde vhod, ale ve stínu nám i za největších veder bude chladno. Ideální případ nastává, je-li dům a zároveň většina pozemku orientována k jihu a západu. Máme pak možnost pořídit si terasu probíhající po obou těchto stranách domu a zatímco západní část vyhradíme bazénu, na jih mohou směřovat výhledy z obytných místností.

Výhody svažitého pozemku
Zatímco ještě před několika lety bývala stavební parcela ve svahu považována za určitý defekt kvalitního bydlení, dnes začínají architekti náročnějším zákazníkům doporučovat právě pozemky s terénními nerovnostmi: jejich výhody se projeví nejen při stavbě domu, ale i při zakládání zahrady. Převýšení také umožňuje schovat bazén mimo hlavní pohledy z obytných místností. Zvýšené náklady na stavební úpravy jsou vyváženy lepší možností jeho zakomponování do zahrady. Pokud se například terén svažuje směrem od domu, lze místo obvyklého budování teras postavit opěrnou zeď, vzniklou terasu využít pro vysazení zeleně a bazén i se zastřešením za tuto zeď schovat. Při pohledu od domu směrem dolů do zahrady pak nebude bazén patrný. V takovém případě lze zvolit zastřešení půlkruhové či dokonce jen čtvrtkruhové, pohybující se po kolejnicích na horní části zídky a dole na terase.

Poněkud komplikovanější bude umístění bazénu ve svahu, který se od domu zvedá vzhůru. Tady bude vhodné svah rozčlenit na několik vodorovných terasovitých částí a do jedné z nich bazén zapustit. V takovém případě bude výhodnější zvolit také méně nápadné zakrytí, nejlépe plachtou. To sice plnohodnotné zastřešení nenahradí a koupací sezónu si tím neprodloužíme, nepřipravíme se však o hezký výhled z oken.

Když není místa nazbyt
Podobně omezené možnosti se nabízejí při začlenění bazénu do malé zahrady, kde se vodní hladina stane dominantním stylotvorným prvkem. Zcela určitě se budeme muset obejít bez vyššího zastřešení, které by zahradu opticky zcela vyplnilo a prostor by působil velmi stísněně, nemluvě o absenci sebemenšího výhledu z oken. Důležitou roli na malém pozemku s bazénem bude hrát i terasa, nejlépe navržená kolem bazénu a doplněná o výsadby v mobilních nádobách. Protože pravděpodobně bude terasa celodenně osluněná, je třeba zvolit odolné druhy snášející sucho a úpal, nejlépe některé ze zakrslých jehličnanů. Ty mohou navíc v mrazuvzdorných nádobách zůstat na terase i přes zimu a alespoň částečně na sebe vázat pozornost. Pro vytvoření soukromí a uzavřeného prostoru v malé zahradě je vhodné situovat bazén zcela k jedné její straně a místo plotu zde zvolit například vyšší protipohledové clony nebo zeď.

Pokud místo zapuštěného upřednostníme bazén nadzemní, je vhodnější zvolit takový výrobek, který lze po skončení koupací sezóny demontovat a uskladnit. Nákup bazénu, který takové řešení neumožňuje, velmi pečlivě zvažme, protože pohled na něj je od podzimu do jara velmi tristní. Hledání místa pro skládací bazén máme usnadněné skutečností, že se jedná pouze o umístění dočasné. V létě je výhled na bazén nebo na jeho hladinu poměrně lákavý, koncem léta ho odstraníme. Instalace bazénu si vyžádá dokonale rovný terén. Aby jeho dno nebylo příliš tvrdé, vyvarujme se umístění na betonovou plochu nebo terasu. Vhodnější je rostlá půda - stačí odstranit travní drn a plochu vyrovnat. Až se bazén na konci léta odstraní, můžeme vzniklou plochu vysypat kačírkem, který je sám o sobě poměrně dekorativní.

-Dům a zahrada 6/2007-
Foto: http://www.profimedia.cz/

Komentáře

Načítám komentáře...