Návštěva zahrady: Divočina na nároží

Zahrada u bytového domu

Autor:

Současné zahrady mají mnoho podob a stylů, což je dáno novými možnostmi bydlení. Tomu odpovídá jejich mnohdy netypické umístění, terén či rozloha. Vezměme si samostatně stojící viladomy obkroužené prstencem zeleně. Ta nepatří kolektivu vlastníků, ale majitelům přízemních bytů, kteří by jí měli vtisknout osobitost.

Tento zajímavý bonus zaujal tříčlennou rodinu, která už delší dobu uvažovala o koupi bytu v novostavbě. „Když jsme se byli podívat na vzorový byt v přízemí, velice se nám zalíbil kvůli dvojí výhodě: bezstarostného bydlení v komfortním bytě a vlastní zahrady,“ vyprávějí manželé. „S tím, jak bude vypadat, jsme si hlavu nelámali. Až po nastěhování jsme zjistili nepříjemná fakta. Zahrada nebyla rovná a podoba, jakou jí dal developer – zatravněná plocha se zimostrázy a přísavníkem kolem plotu – se nám ani trochu nelíbila. Zatímco drtivá většina ostatních majitelů přízemních bytů své zahrady neřešila, my jsme se obrátili na ing. Radku Šimkovou z ateliéru Terra Florida, aby s tím něco udělala.“

Zahrada u bytového domu

Autor:

Padesátiprocentní zahrada

„Když jsem pozemek kolem jihozápadního domovního nároží poprvé viděla,“ vzpomíná zahradní architektka, „udivilo mě, jak je malý. Taky si uvědomila jeho největší úskalí, protože vstup z bytu na zahradu a terasa jsou vysoko nad úrovní ulice a nad plotem. Zhruba polovina zahrady ve strmém svahu, tedy špatně využitelná! Z toho vyplývalo, že z terasy nebude spodní část vidět, jelikož je pod zorným úhlem pozorovatele. Tyto nevýhody převážila výborná spolupráce s klienty, kteří byli po celou dobu velmi vstřícní. Jejich zadání bylo dobře promyšlené. Chtěli příjemnou pohledovou a pobytovou zahradu, která, i když nad ulicí, zaručí co nejvíc soukromí. V rohu na severozápadní straně chtěli kamennou zídku, aby bránila eventuálnímu sesuvu půdy. Jejich největší přání byl vodní prvek, i když bylo jasné, že z křesla na terase ho neuvidí celý, protože bude ve svahu.“

Umírněná divokost

Zahrada u bytového domu

Autor:

Budování nové podoby zahrady proběhlo rychle. Buxusy vysazené u plotu si investor odvezl na chalupu, aby nepřišly vniveč. Jihozápadní terasa o rozloze 32 čtverečních metrů byla hotová zároveň s bytem, takže bylo zapotřebí minimum terénních úprav. Celá zahrada do L má cca 115 čtverečních metrů. Na plochách v úrovni bytu je pokládaný travní koberec. Do nepravidelně tvarovaného záhonu podél severozápadní zdi je integrovaná pracovní plocha s vodou a hadicí, protože architektka nechtěla striktní okapový chodníček.

Na přání majitelů vytvořila „mírně divokou zahradu v mezích zákona“. Oba svahy hustě osadila mixem listnáčů, okrasných trav a trvalek doplněným jehličnany. „Volila jsem běžné druhy rostlin,“ říká. „Například muchovník, javor mandžuský, borovici kleč, vrbu nachovou, ořechokřídlec, hortenzie, sadové růže. A také hodně pokryvných rostlin jako kakost, mochničku, břečťan, skalník, bergenie a k odstínění terasy směs různých trav a středně vysokých trvalek, jako jsou např. ozdobnice čínská (miscanthus) v různých odrůdách, dochan (pennisetum), proso prutnaté, rozchodník nachový, levandule, třapatka, bohyšky, krásnoočko, pivoňky…“ Všechno tu roste jako o závod díky péči majitele zahrádky, kapkové závlaze a drcené rohovině, kterou investor použil jako hnojivo. Zahrada je koncipovaná tak, aby ji majitelé mohli udržovat sami; odborný zástřih jehličnanů je zapotřebí jednou ročně.

Znám křišťálové jezírko

Zahrada u bytového domu

Autor:

Architektka původně navrhla v nejnižší části zahrady potůček lemovaný pískovcovými šlapáky, který bude kaskádovitě padat do jezírka; jen v jednom místě měl kámen fungovat ve vodě jako lávka. Jenže praxe ukázala, jak šedá je teorie a jak zelený strom života. Při realizaci, vinou či zásluhou stavební firmy, se totiž šlapáky dostaly do potůčku, takže procházejí vodní plochou. Kaskáda a jezírko zůstaly podle původního návrhu. Celý vodní prvek příjemně ovlivňuje mikroklima zahrady. Voda (o její čistotu dbá UV lampa) tekoucí z korýtka obstarává zvukomalebné efekty a padá kamenným korytem do tůňky. Sem ptáci chodí pít za dne bílého. Na laně v noci se zatím čeká.

Text: Marie Krausová

VÍCE FOTOGRAFIÍ NALEZNETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 4/15. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne@astrosat.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 840 336 459. Volání na bílou předplatitelskou linku je zpoplatněno zvýhodněnou sazbou 1,60 Kč včetně DPH za započatou minutu volání z pevné linky. Volání z mobilního telefonu dle tarifu mobilního operátora.

Komentáře

Načítám komentáře...