Jak mít jezírko bez dlouhé vláknité řasy aneb Užijme si léto na zahradě u čisté vody

Vodní řasy

Autor:

Jaro je v plném proudu a léto klepe pomalu na dveře. V tomto období je vaše jezírko nejaktivnější. Teplota vody i délka slunečního svitu roste, lekníny ukazují první květy, rybky, hlavně karásci, se začínají třít. Všude poletuje hmyz a pyl, který tu a tam do jezírka spadne. V tento čas jsou biologické pochody i koloběh živin v jezírku na výši a my se těšíme, že se budeme moci v našem jezírku osvěžit.

Bohužel tohle nadšení nám může zkazit dlouhá vláknitá řasa, která má v tomto období v jezírku nejpříhodnější podmínky. Nejste v tom sami, téměř úplně všechna zahradní jezírka na území České republiky mají stejný problém – vláknitou řasu v jezírku.

Vodní řasy

Autor:

Pokud je jezírko dobře vybudované a má kvalitní funkční filtraci, tak s čistotou vody nebývá problém ani za těch největších letních veder. Problém je ale vláknitá řasa, která se tvoří v čisté průhledné vodě a tu vám nepomůže z vody odstranit sebelepší filtrace. V článcích na internetu nebo v časopisech často čteme, že jezírko dostatečně osázené rostlinami zbaví vodu živin a tím pádem i nežádoucí dlouhé vláknité řasy. Bohužel není tomu tak, a to ze dvou důvodů.

Prvním důvodem je to, že vegetační období rostlin je relativně krátké, trvá od dubna do konce května a pouze tehdy rostliny živiny přijímají. Po období vegetace živiny naopak uvolňují. Druhý důvod je ten, že pokud přece jen rostliny trochu sníží obsah živin ve vodě, změní se pouze druhová skladba řas. Tu dlouhou krásně zelenou vláknitou řasu nahradí kolonie řas, které jsou přes noc na dně a během slunečného dne vyplují na hladinu, kde tvoří různě velké plovoucí útvary. Přebujelá vláknitá řasa nejen že kazí estetický dojem zahradního jezírka, ale snižuje kvalitu vody, ucpává filtraci a tím snižuje její účinnost. Tento fakt může vést v letních měsících i k úhynům ryb. Nezbývá tedy nic jiného než vytvořit takové podmínky, aby vláknitá řasa nesnižovala funkčnost a estetičnost zahradního jezírka svou přítomností.

Vodní řasy

Autor:

Jediným řešením, jak docílit oněch podmínek, aby se v zahradním jezírku žádné řasy netvořily, je použití kvalitních přípravků. U nás ve firmě Home pond jsme vyvinuli a mnoha realizátory jezírek otestovali účinné řešení, jak se jednou provždy zbavit vláknité řasy.

Postup je jednoduchý, a hlavně bezpečný pro ryby. Byl mnohokrát ověřen u jezírek se pstruhy a siveny, kteří jsou velmi vnímaví k čistotě a kvalitě vody:

Vodní řasy

Autor:

  • Nejprve mechanicky odstraňte co nejvíce vláknité řasy z jezírka. Můžete použít hrábě nebo síťku a zbylá místa posypte přípravkem ATTACK POND, který vyzvedne zbylé řasy i listí na hladinu, kde nečistoty pochytáte do síťky.
  • Druhý den použijte přípravek na vláknitou řasu, a to SUPER POND (pro koupací jezírka a jezírka s minimem rostlin) nebo KATA POND (pro rostlinná jezírka s lekníny).
  • Po několika dnech, kdy je viditelné úplné vymizení řasy, můžete použít bakterie BACTER POND, které pomohou spotřebovat uvolněné živiny z odumřelých vláknitých řas.

Jezírko bez vláknité řasy a spousty pohody u vody přeje za Home pond Mgr. Ing. Miroslav Hanák.

Komentáře

Načítám komentáře...