Zahrada roku 2010

Zahrada roku 2010 zná své vítěze!

Je rozhodnuto! Známe vítěze a celkové pořadí prvního ročníku fotosoutěze Zahrada roku, kterou pro vás připravil časopis Dům a zahrada a internetový portál TvujDum.cz. O výsledcích jste rozhodli Vy, čtenáři, a odborná porota složená ze zástupců redakcí a zahradních architektů.

Soutěžící, kteří se umístili na 1. – 3. místě v kategorii Zahrada roku a kategorii Květina roku získávají špičkovou zahradní techniku STIGA, absolutní vítěz získává fotoaparát Sony A200. Prestižní titul Profesionální zahrada roku 2010 od časopisu Dům a zahrada a portálu TvujDum.cz získává zahrada u rodinného domu realizovaná firmou Garden Partners.

Děkujeme všem účastníkům soutěže i hlasujícím. Gratulujeme vítězům a „poraženým“ držíme palce: mnozí z vás jistě uspějete příště.

Výherci kategorie Květiny:

1. místo: Šárka Nováková, Ostrava za snímek květu černuchy.2. místo: Marta Duchoslavová, Jeseník za snímek květu růže.3. místo: Monika Čermáková, Nová Ves za snímek květů koniklece.
1. cena: Benzínový plotostřih SH1602. cena: Elektrický vyžínač ST500 3. cena: Elektrický vyžínač ST350
Ceny do soutěže věnovala firma Zrucký zahradní technika

Výherci kategorie Zahrady:

1. místo: Ing. Jindřich Havelka, Škrdlovice za snímek zahrady u rodinného domu s bonsaji a jezírkem. 2. místo: Leona Kočišová, Samotišky u Olomouce za snímek zahrady pod Svatým Kopečkem u Olomouce.3. místo: Josef Křenek, Valašské Meziříčí za snímek zahrady o rozloze cca 1500 metrů založené v 60. letech minulého století.
1. cena: Sekačka STIGA TURBO 45 S2. cena: Sekačka STIGA TURBO 53 S BW3. cena: Sekačka STIGA TURBO 47 S
Ceny do soutěže věnovala firma Zrucký zahradní technika

Absolutní vítěz a cena pro vítěze SMS hlasování:

Hlavní cena: Fotoaparát SONY DSLR-A200KAbsolutní vítěz: 
Klára Baxová
, Praha za snímek zahrady u chalupy o rozloze 1000 m2
Cena za SMS hlasování: 10x roční předplatné časopisu Dům a zahradaPředplatné za sms hlasování získávají:
Jaroslava Bendová, Marie Boková, Marta Duchoslavová, Petra Habartová, Leona Kočišová, Václava Zildmanová, Vlasta Zapletalová, Miroslav Řeháček, Miriam Siwá, Regina Smíšková

Důležité termíny:

Trvání soutěže:

18. 5. - 21. 9. 2010

Vkládání fotografií:

18. 5. - 10. 6. 2010

Vkládání fotografií a spuštění hlasování:

10. 6. - 20. 7. 2010

Hlasování bez možnosti vkládat fotografie:

21. 7. - 18. 8. 2010

Vyhlášení vítězů

21. 9. 2010

Pravidla soutěže

Úvodní ustanovení

Společnost HomeDeco SMP a.s., se sídlem Lomnického 7/1705, 140 79 Praha 4, IČ: 27389006 (dále jen „pořadatel“), pořádá na území České republiky v období od 18. května do 18. srpna 2010 včetně (dále jen „termín soutěže“) soutěž „Zahrada roku 2010“ (dále jen „soutěž“).

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm v České a Slovenské republice starší 18 let, která splní podmínky účasti v soutěži. V případě účasti osoby mladší 18 let, tato může soutěžit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (dále jen „účastník“).

Podmínky soutěže

Podmínkou účasti v soutěži je zaslání / upload fotografie/í s popisem na www.tvujdum.cz do sekce „soutěže“ v termínu od 18. května do 20. července 2010 včetně spolu s požadovanými informacemi, vztahujícími se k fotografii/ím.

Soutěžit lze ve dvou čtenářských kategoriích:

  • Květiny roku 2010 (fotografie v této kategorii musí obsahovat popis: Název květiny, místo pořízení fotografie) 
  • Zahrada roku 2010 (fotografie v této kategorii musí obsahovat popis: Rozlohu zahrady, kde se nachází a kdy byla založena)

Účastník soutěže se může zúčastnit obou dvou kategorií. Počet fotografií, zaslaných / uploadovaných na www.tvujdum.cz není omezen.

V každé kategorii budou odměněni 3 výherci. A to ti, jejichž fotografie získají nejlepší hodnocení a současně budou vybráni odbornou porotou, složenou ze členů redakce časopisu Dům a zahrada a redakce internetového časopisu TvujDum.cz.

Absolutním vítězem se stane ten účastník soutěže, jehož fotografie bude ze všech fotografií, bez ohledu na získaný počet hlasů veřejného hlasování, vybrána redakcí internetového časopisu TvujDum.cz .

Výherci budou po ověření nároku na výhru zveřejněni v časopise Dům a zahrada číslo 10/2010, které vychází 21.9. 2010, na www.tvujdum.cz a na internetových stránkách www.dumazahrada.cz.

Soutěž Zahrada roku 2010 

Soutěž Zahrada roku 2010 probíhá ve třech kolech.

První kolo soutěže probíhá v období od 18.5. do 10.6.2010. V tomto období bude možné na portálu www.tvujdum.cz v sekci Soutěže nahrávat fotky s příslušným popisem do obou dvou výše uvedených čtenářských kategorií.

Druhé kolo soutěže probíhá v období od 10.6. do 20.7. 2010. V tomto období bude možné na www.tvujdum.cz v sekci Soutěže jednak zasílat / uploadovat fotografie do obou dvou výše uvedených čtenářských kategorií a současně hlasovat pro vložené fotografie v obou dvou čtenářských kategoriích plus pro fotografie v profesionální kategorii, která je určena firmám, specialistům, zahradním architektům. Hlasováním se rozumí kliknutí myší na označeném místě u dané fotografie.

Třetí kolo soutěže probíhá v období od 21.7. do 18.8. 2010. V tomto období již nebude možné na www.tvujdum.cz zasílat / uploadovat fotografie do obou dvou výše uvedených čtenářských kategorií. Možné bude pouze hlasování pro vložené fotografie v obou dvou čtenářských kategoriích plus pro fotografie v profesionální kategorii. Hlasováním se rozumí kliknutí myší na označeném místě u dané fotografie.

Další možností hlasování pro preferované fotografie je zaslání speciálně vygenerovaného kódu prostřednictvím SMS v období hlasování, tj. od 10.6. do 18.8.2010 na telefonní číslo 900 11 03.

SMS musí být ve tvaru:  SOUDAZ vygenerovaný kód - ID fotografie (například: SOU DAZ 1123). Pokud je zadání v pořádku, přijde hlasujícímu potvrzení o přijetí SMS do systému. Každý hlasující může poslat libovolné množství hlasů.

Pořadatel soutěže nenese odpovědnost v případě, že některý z operátorů mobilní sítě z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání SMS zpráv hlasujícím na telefonním čísle v průběhu trvání hlasovacího období.

Hlasující SMS zprávy je možné posílat na číslo 900 11 03 pouze prostřednictvím sítí mobilních operátorů fungujících na území České republiky, a to T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic a Telefónica O2 Czech Republic. Cena jedné SMS jsou 3 Kč včetně DPH.

Hlasovací SMS lze na číslo 900 11 03 posílat pouze ze standardních mobilních telefonních čísel shora uvedených operátorů, u kterých je možné telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy odeslané prostřednictvím internetových SMS bran nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučené. Ze soutěže jsou dále vyloučené soutěžní vstupy doručené v jiném než předepsaném tvaru SMS zprávy, soutěžní vstupy neúplné, smyšlené a soutěžní vstupy (soutěžní SMS zprávy) jakkoliv jinak odporující těmto pravidlům.
 

Účastník soutěže, výherce

Účastník soutěže Zahrada roku 2010 se do soutěže zapojí tím, že na www.tvujdum.cz v sekci Soutěže zašle / uploaduje své fotografie s příslušným popisem.

V každé kategorii budou odměněni 3 výherci. A to ti, jejichž fotografie získají největší počet hlasů a současně budou vybráni odbornou porotou, složenou ze členů redakce časopisu Dům a zahrada a redakce internetového časopisu TvujDum.cz. 

Výherci budou o výhře vyrozumění e-mailem nebo prostřednictvím dalšího kontaktu, který uvedou při své registraci v rámci zapojení se do soutěže. V případě, že ani po opakovaném pokusu o spojení s výhercem se tak nestane, získá výhru soutěžící, další v pořadí. V případě, že ani soutěžícího, který je další v pořadí, se po opakovaném pokusu o spojení nepodaří zastihnout, propadá výhra ve prospěch pořadatele soutěže.

Po vyrozumění výherců o výhře a získání jeho kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště) jsou výherci kontaktováni společností Zrucký zahrada s.r.o., která si s nimi dohodne podrobnosti k předání výher.

Absolutním vítězem se stane ten účastník soutěže, jehož fotografie bude vybrána redakcí TvujDum.cz. Absolutní vítěz bude o výhře vyrozuměn e-mailem nebo prostřednictvím dalšího kontaktu, který uvede při své registraci v rámci zapojení se do soutěže. V případě, že ani po opakovaném pokusu o spojení s výhercem se tak nestane, získá výhru soutěžící, další v pořadí. V případě, že ani soutěžícího, který je další v pořadí, se po opakovaném pokusu o spojení nepodaří zastihnout, propadá výhra ve prospěch pořadatele soutěže. Po vyrozumění absolutního vítěze o výhře a získání jeho kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště) s ním budou dohodnuty podrobnosti k předání výhry.

Výhry
Výhrami v soutěží Zahrada roku 2010 jsou:

V kategorii Květiny roku 2010:
1. cena:
křovinořez
2. cena: eletrický vyžínač
3. cena: elektrický vyžínač

V kategorii Zahrada roku 2010 jsou:
1. cena:
sekačka
2. cena: sekačka
3. cena: sekačka
Výhra pro absolutního vítěze: Digitální fotoaparát SONY.

Daň z výhry
Výhra podléhá srážkové dani. Srážková daň bude za výherce hrazena pořadatelem.

SMS hlasující

SMS hlasující se do soutěže Zahrada roku 2010 zapojí tím, že na telefonní číslo 900 11 03 zašle hlasující SMS se speciálně vygenerovaným kódem (ID fotografie).

10 SMS hlasujících získá roční předplatné časopisu Dům a zahrada. Vyhrává 50tá, 100tá, 150tá, 200tá, 250tá, 300tá, 350tá, 400tá, 450tá a 500tá doručená SMS v pořadí.

Výherce je o výhře vyrozuměn telefonicky, a to na čísle, ze kterého zaslal hlasovací SMS. V případě, že ani po opakovaném pokusu o spojení s výhercem se tak nestane, získá výhru hlasující, druhý v pořadí.

V případě, že ani soutěžícího, který je druhý v pořadí, se po opakovaném pokusu o spojení nepodaří zastihnout, propadá výhra ve prospěch pořadatele soutěže.

Po vyrozumění výherce o výhře a získání jeho kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště) je výherce zaevidován do databáze předplatitelů časopisu Dům a zahrada. Výherní roční předplatné začne číslem 10/2010, které vychází 21.9. 2010.

Ceny pro SMS hlasující

Cenou pro SMS hlasující je roční předplatné časopisu Dům a zahrada, které začíná číslem 10/2010 (vychází 21.9.2010) a končí číslem 9/2011.

Poskytování SMS služeb
SMS služby poskytuje společnost Advanced Telecom Services, s. r. o., se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00, IČO 276 35 007, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 120434. Cena jedné SMS je 3 Kč včetně DPH.
Další ustanovení 

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník i hlasující souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Zasláním soutěžního vstupu vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních
údajů společnosti HomeDeco SMP a.s., se sídlem Lomnického 7/1705, 140 79 Praha 4, IČ: 27389006, jako správci, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry či pro marketingové účely tj. nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně.

Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele na neomezenou dobu. Současně s tím účastník v soutěži poskytuje pořadateli bezplatný souhlas s užitím zaslaných / uploadovaných fotografií v médiích a reklamních materiálech pořadatele na neomezenou dobu. Tyto souhlasy lze kdykoli písemně odvolat.

Při předávání výhry může být pořízen obrazový a zvukový záznam z předávání a vytvořena fotografie účastníka. Tento záznam a fotografie budou dále zpracovávány a použity v rámci komunikace této soutěže ve vybraných médiích.

Převzetím výhry a podepsáním předávacího protokolu uděluje soutěžící pořadateli svůj souhlas s bezplatným využitím tohoto záznamu na neomezenou dobu. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu, sídlo pořadatele, uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

V případě, že organizátor zjistí prokazatelné jednání účastníka, porušující tato pravidla, souhlasí účastník nad rámec výše uvedeného základního souhlasu s tím, že organizátor bude oprávněn uložit ve své databázi samotné telefonní číslo, užité k porušení pravidel, a to na dobu průběhu této soutěže, a bude oprávněn neumožnit užití tohoto telefonního čísla pro účast na dalších spotřebitelských akcích téhož pořadatele.

Pořadatel neodpovídá za nedoručené, jakkoliv poškozené nebo ztracené SMS.

Jména výherců budou po ověření nároku na výhru zveřejněna v časopise Dům a zahrada číslo 10/2010, které vychází 21.9. 2010, na internetových stránkách www.tvujdum.cz  a na  www.dumazahrada.cz.

Závěrečná ustanovení

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, jejich příbuzní a osoby jim blízké. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i zásahu do pravidel soutěže a právo kdykoliv soutěž ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání soutěže. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Výhry není možno nárokovat v alternativní podobě.

V případě nepředání výhry tato propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Úplná a přesná pravidla soutěže jsou dostupná na www.dumazahrada.cz. V případě dotazů můžou účastníci volat na telefonní linku 296 162 186 v pracovní dny 9:00-17:00. Pořadatel se zavazuje, že v případě jakékoliv změny nebo úpravy pravidel a podmínek bude aktuální znění pravidel a podmínek dostupné na uvedené internetové adrese.

Komentáře

Načítám komentáře...