Rozvaleniny typu zraněná koroptev

Manifest maloměstské brutality

Autor: Jan Rampich

Excentricita ve štítě je ožehavá záležitost. Pamatuji si na architekturu rodinného domu či rekreační chaty 60. a 70. let, kdy se zdálo, že tenhle způsob jakési „dynamizace“ či „fanfarónství“ je pro mnohé znamením doby.

Modernismus vrcholil a „hravě nesouměrný“ štít byl zkrátka in. Doba od twistu k bumpu, nevázanost ve všem, nejprve jaksi experimentální a dráždivá, po okupaci velkými východními nájezdníky ještě setrvačně vzdorovitá. „Pohleďte, soudruzi, jak jsem mladistvě nezglajchšaltovaný,“ slýchávám dodnes z těch teď už dávno zkormoucených (protože ošklivých) a šedavých (vyčpělá provokace je smutek sám) průčelí.

Ještě horší bývalo ono „házení štoku na barák pro holku“, typický přístup našeho jezeďáckého venkova. Na chalupách, opatřených trojdílnými panelákovými okny a břízolitem, se náhle ocitly vikýře (zvané anduly) od štítu ke štítu. To s průčelím domu ovšem zacvičilo velmi nepřehlédnutelně, povstala figura, kterou nazývám zraněná koroptev. Jako by dům za sebou tahal své zraněné křídlo…

Monumentální vstup, hodný realizací Violeta le Duca v provedení slepého českého zedníka

Monumentální vstup, hodný realizací Violeta le Duca v provedení slepého českého zedníka

Tohle je snad celé novostavba, Bože můj!

Tohle je snad celé novostavba, Bože můj!

Manifest maloměstské brutality

Manifest maloměstské brutality

Plastové mřížky v oknech, oblouk, různé sklony střešních rovin. Druhé jméno takové „architektury“ je bezradnost…

Plastové mřížky v oknech, oblouk, různé sklony střešních rovin. Druhé jméno takové „architektury“ je bezradnost…

No pasaran!!! Boční fasádou, opatřenou střílnami, to zkrátka nepůjde.

No pasaran!!! Boční fasádou, opatřenou střílnami, to zkrátka nepůjde.

Andula od štítu ke štítu bývala pro českou vesnici typická jak boj o zrno.

Andula od štítu ke štítu bývala pro českou vesnici typická jak boj o zrno.

Totéž, tentokrár je estetický vjem rozhojněn ještě o okapový svod á la sibiřská dača.

Totéž, tentokrár je estetický vjem rozhojněn ještě o okapový svod á la sibiřská dača.

Komentáře

Načítám komentáře...