Světlo do nepohody

Světlo do nepohody

V některých případech se určitá část bytu kvůli nestandardnímu architektonickému řešení nesnadno osvětluje. Právě v těchto...

    <a rel="imagebox-artg" href="/userdata/images/8843v_lanka1.jpg">
            <img alt="" hspace="10" src="/userdata/images/8839lanka1.jpg" align="right" /> </a>V některých případech se určitá část bytu kvůli nestandardnímu architektonickému řešení nesnadno osvětluje. Právě v těchto situacích může přijít vhod lankový systém, jehož instalace dovoluje umístění bez zbytečných stavebních úprav, a především takřka na kterémkoliv místě. <br /><br />Základem jsou lanka, která lze napnout i v šikminách, nad schodištěm, v krovu apod., k nimž jsou přichycena jednotlivá svítidla. Využití proto nacházejí zejména v podkrovních bytech, na galeriích, v interiérech s klenbami či extrémně dlouhé chodbě, kde vytvářejí v celém půdorysu plynulé světlo. <br /><br /><strong>Být v obraze</strong> <br /><a rel="imagebox-artg" href="/userdata/images/8844v_lanka2.jpg"><img alt="" hspace="10" src="/userdata/images/8840lanka2.gif" align="right" /></a>Nejnovější systémy dovolují elektřině proudit přímo do lanka chráněného bezpečnou izolací. To umožňuje přichycení svítidla v kterémkoliv místě, dokonce lze použít různé typy zdrojů (i fluorescenční trubice). Výhodou je, že vysoké napětí neomezuje délku lanka, takže nevyvstává problém s umístěním transformátoru. Právě s tím je nutné se potýkat u zastaralejších typů. Fungují na běžném principu, kdy se hodnota přiváděné elektřiny z 220 V snižuje pomocí transformátoru na 12 V nebo 24 V. Ty putují <a rel="imagebox-artg" href="/userdata/images/8845v_lanka3.jpg"><img alt="" hspace="10" src="/userdata/images/8841lanka3.jpg" align="right" vspace="5" /></a>do lanka, z něhož jsou jednotlivé halogenové žárovky napájeny. A protože se v určité vzdálenosti hodnota proudu snižuje, musí se pro zvýšení použít další transformátor. V praxi pak automaticky nastává problém, kam ho umístit, aby nepřekážel a esteticky nenarušoval vzhled interiéru. <br /><br /><strong>Nekonečné možnosti</strong> <br />Další výhodou lankových systémů je možnost použití různých typů osvětlovacích těles. Liší se od sebe délkou závěsu, tvarem stínítka i zdrojem osvětlení. Podle potřeb i fantazie můžeme jednotlivé lampy na lanko instalovat, takže jimi můžeme osvětlovat plochu jídelního stolu a jinými obraz na stěně. Efektní jsou v krovech, kde můžeme směr světla natáčet podle uložení trámů. <br /><br /><strong>Konečná tečka <br /></strong><a rel="imagebox-artg" href="/userdata/images/8845v_lanka3.jpg"><img alt="" hspace="10" src="/userdata/images/8842lanka4.gif" align="right" /></a>Právě podle účelu osvětlení vybíráme zdroj světla. Nejčastěji se používají halogenové žárovky, které jsou k dostání s různým úhlem svitu, a to od 10 do 60 stupňů. Platí, že pro osvětlení detailu (sošky, obrazu apod.) používáme co nejužší svit (nízký úhel), k nasvícení stěny pak využíváme naopak co nejširší svit (vysoký úhel). <br /><br /><strong> <table width="425" align="left" bgcolor="#ffc0cb"> <tbody> <tr> <td><font color="#8b0000"><strong>Lankové systémy:</strong> <br />instalují se bez stavebních úprav <br />vhodné jsou do atypických prostor (šikminy, krovy apod.) <br />můžeme k nim připojit různé typy svítidel</font> </td></tr></tbody></table> <p> </p> <p> </p> <p>-td-<br />Foto: Paulmann</p></strong>

Komentáře

Načítám komentáře...