STAVĚNÍ ZE SLÁMY A HLÍNY

Chcete se dozvědět něco nového o stavění ze slámy a hlíny, sami se tuto technologii naučit a dozvědět se ještě něco navíc? Přijeďte na kurz STAVĚNÍ ZE SLÁMY, jehož 6. pokračování pořádá Škola obnovy venkova v Libčevsi. Tentokrát proběhne kurz v Sedlici u Rožmitálu pod Třemšínem, na vrcholu kopce Belina, v sídle AB...

Chcete se dozvědět něco nového o stavění ze slámy a hlíny, sami se tuto technologii naučit a dozvědět se ještě něco navíc? Přijeďte na kurz STAVĚNÍ ZE SLÁMY, jehož 6. pokračování pořádá Škola obnovy venkova v Libčevsi. Tentokrát proběhne kurz v Sedlici u Rožmitálu pod Třemšínem, na vrcholu kopce Belina, v sídle AB design STUDIA.

Termín: 12. - 15. 10.
bydlení: omezeně v domě, jinak ve vlastních stanech nebo ve velkém vojenském na louce
s sebou: holínky, kleště, rukavice pracovní i gumové
zajištěna 3 x denně vegetariánská strava
kurz vede: akad. arch. Aleš Brotánek
začíná se přednáškou, pokračuje praktickou částí kurzu vedenou ve skupinách
doprovodný program: pátek 9:30 přednáška Kořenové čističky - realizace a legislativa v Čechách, sobota 19:30 o ekovesničce ve Všechlapech.

V pavilónu Nadace H. Bölla bude 26.10, v 17:00 zahájeno ustavující členské setkání Občanského sdružení Ekodům, což je dobrovolné sdružení osob prosazujících přírodě a člověku přátelské přístupy ke stavění. Za pořadatele jmenujme Zuzanu Gregorovou, Petra Suskeho, Michala Stingla, Aleše Brotánka a další, jejichž jména nejsou už dávno ve světě architektury a ekologického nazírání na svět neznámá..

-OS-

Komentáře

Načítám komentáře...