Autodesk Inventor Professional

Výsledkem globálního partnerství Autodesku s CAE firmou ANSYS je zahrnutí FEA technologie ANSYSu do nových verzí Autodesk Inventor Professional. Modul pro MKP výpočet namáhání součástí a simulaci rezonanční frekvence "Powered by ANSYS" je nyní součást Inventoru Professional 9 a umožní tak konstruktérům efektivněji...

Výsledkem globálního partnerství Autodesku s CAE firmou ANSYS je zahrnutí FEA technologie ANSYSu do nových verzí Autodesk Inventor Professional. Modul pro MKP výpočet namáhání součástí a simulaci rezonanční frekvence "Powered by ANSYS" je nyní součást Inventoru Professional 9 a umožní tak konstruktérům efektivněji navrhovat a analyzovat 3D modely strojírenských součástí a sestav.

Co bude nového v Inventoru 9
Autodesk oznámil nové verze strojírenských produktů, které budou uvedeny během léta. Je to především světově nejprodávanější 3D MCAD aplikace - Autodesk Inventor Series 9, plus Inventor Professional R9, AutoCAD Mechanical 2005, AutoCAD Electrical. Pro správu a sdílení strojírenských dat je určen nový Autodesk Vault a Autodesk Streamline s 3D DWF.

Autodesk Inventor Series 9 je velkým upgradem a přináší dlouhou řadu vylepšení, především zvýšený 3D výkon, podporu hladin, stylů, rozšířený import/export DWG a podporu 3D DWF.

Komunikace a správa návrhových dat:
Podpora hladin
Inventor poprvé podporuje výkonnou funkci AutoCADu - hladiny. Formátováním barev, typů čar a viditelnosti plus mapováním hladin můžete zlepšit komunikaci s AutoCADem.
Import/Export DWG
Vylepšená podpora DWG s podporou hladin, textu, děr, poznámek a bitmap.
AutoCAD 2005 DWG
Podpora AutoCADu 2005, včetně mapování textových polí na MText, OLE, vlastností souborů.
Autodesk Inventor Viewer
Nástroj pro prohlížení a sdílení modelů Inventoru (IPT,IAM,IDW).
Publikování 3D DWF
Snadné a efektivní sdílení modelových dat ve formátu DWF.
Import drátových IGES
Rozšířené načítání souborů ve formátu IGES pro snazší komunikaci s okolím a lepší využití dat z jiných CAD systémů.

Rychlejší dokončení návrhů:
Kapacita a výkon

Pro navrhování velkých a složitých strojů nemusíte kupovat drahý hardware - Inventor je nyní ještě rychlejší a má snížené paměťové nároky.
Zrcadlení sestav
Kopírování a zrcadlení sestav má nyní nové možnosti a je rychlejší. Podporuje pravostranné a levostranné podsestavy.
Kopie komponentů
Snadné využití částí existujících sestav, s automatickým pojmenováváním a zajištěním integrity návrhů.

Nejrychlejší cesta k výkresové dokumentaci:
Podpora hladin

Inventor poprvé podporuje výkonnou funkci AutoCADu - hladiny. Formátováním barev, typů čar a viditelnosti plus mapováním hladin můžete zlepšit komunikaci s AutoCADem.
Rohová razítka
Rychlejší tvorba výkresových šablon dle firemních standardů. Razítko nyní můžete navrhnout pomocí kót, protahovat jej a upravovat jej i ve výkresu.
Styly
Použití formátovacích stylů urychluje práci a usnadňuje dodržování firemních standardů. Vlastnosti jako barva, velikost písma, typ čáry nyní můžete přepnout v celém dokumentu pouhou změnou stylu.
Standardy
Můžete upravovat standardní nastavení, kombinovat více standardů v jednom výkresu a globálně aktualizovat výkresy změnou ve standardu. Rozšíření oborových norem JIS, GB a ISO.
Text
Textové nástroje podobné AutoCADu umožňují volnou rotaci textu, jeho centrování a zarovnávání.
Pozicování
Nové možnosti automatického pozicování nabízejí lepší kontrolu nad umisťováním 'bublin'.
Kótování
Zrychlené kótování s novými nástroji pro centrování kót a úpravu vynášecích čar.
Kusovníky
Nové možnosti uživatelských úprav včetně možnosti přepsání materiálu či množství.
Řezy
Lepší kontrola vytváření řezů s řízením hloubky a výběru komponentů.
Výkresy přípravy svarů
Automatické vytváření výkresových pohledů pro přípravu svarů.

Výkonné nástroje pro navrhování celé vaší produktové řady:
Kapacita a výkon

Pro navrhování velkých a složitých strojů nemusíte kupovat drahý hardware - Inventor je nyní ještě rychlejší a má snížené paměťové nároky.
Vylepšené umisťování děr
Nové metody umisťování děr, jejich definování dle normalizovaných spojovacích prvků, a automatické vytváření děr a jejich popisů.
Pole a zrcadlení
Podstatně urychlené funkce pole prvků a zrcadlení prvků.
Poziční reprezentace
Podpora pozičních reprezentací sestavy, sestavy s podsestavami v několika polohách - např. pístu v holní a dolní úvrati.
Pružné sestavy
Vyhněte se chybám v návrzích dynamickým řízením několika instancí podsestavy pomocí nezávislých pohybů.
Výběr komponentů
Snadno se zaměřte pouze na komponenty potřebné pro daný úkol a urychlete tak práci - nyní můžete vybírat např. vnitřní či vnější komponenty, komponenty v pohledu kamery či komponenty před či za rovinou.
Návrhové pohledy
Produktivitu při práci s velkými sestavami zvýší použití uložených či sdílených návrhových pohledů a reprezentací. Asociativní pohledy lze ukládat do sestav a prezentací.
Prvky sestav
Pro dokončovací operace na sestavě - úpravu svarů, vrtání, zaoblování či zakončování děr - můžete použít prvky sestavy.
Přenos tvarů
Nové možnosti modelování pomocí přenosu existujících tvarů a obrysů.
Promítnutá geometrie náčrtu
Vytváření koncepčních náčrtů ve vašich návrzích.
Šablonování
Nová možnosti s plným náhledem a s tečnými podmínkami trajektorie. Vylepšená funkce Skořepina.
Hraniční záplaty
Automatické vytváření záplat dle existujících hran komplexních povrchů.

Snadné zavedení:
Projektové soubory

Ušetřete čas a zajistěte integritu projektu - projektové soubory nyní hlídají přemístěná data projektu.
Síťová instalace
Podpora "push" technologií síťové instalace (SMS, GPO). Glyph API.

Verze Inventor Professional 9 vylepšuje funkce pro práci s kabelovými svazky a potrubím a přináší FEA funkce pro MKP výpočty namáhání od firmy ANSYS.

Nový Autodesk Vault bude integrován se všemi strojírenskými aplikacemi Autodesku.

-xanadu.cz-

Komentáře

Načítám komentáře...